Az aberráns hipermutáció okozta genetikai instabilitás szerepe a B-sejtes non-Hodgkin lymphomák kialakulásában és transzformációjában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49306
típus K
Vezető kutató Matolcsy András
magyar cím Az aberráns hipermutáció okozta genetikai instabilitás szerepe a B-sejtes non-Hodgkin lymphomák kialakulásában és transzformációjában
Angol cím The role of genetic instability caused by aberrant hypermutation in the development and transfornation of B-cell non-Hodgkin lymphomas
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet I. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bognár Ágnes
Csernus Balázs
Fülöp Zsolt
Szepesi Ágota
Timár Botond
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.700
FTE (kutatóév egyenérték) 6.36
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeként bizonyítottuk, hogy a krónikus lymphocytás leukémia (CLL) és a follicularis lymphoma (FL) kifejezett malignitású lymphomába történő transzformációjában, valamint a mediastinalis nagy B-sejtes lymphoma (MLBL) kialakulásában szerepet játszik egy napjainkban leírt, aberráns szomatikus hypermutációnak (ASH) nevezett genetikai instabilitás. Ugyancsak bizonyítottuk, hogy azokban a lymphoma transzformációkban és MLBL-ban, ahol ASH van jelen, a centrum germinativum B-sejtek szomatikus hypermutációjáért felelős aktiváció indukálta citidin deamináz (AID) enzim expressziója figyelhető meg. Ezen adataink arra utalnak, hogy a B-sejtes lymphomák lefolyása során az AID enzim aktiválódhat és az egész genomra kiterjedő, köztük a c-MYC, a PAX-5 és a RhoH géneket érintő genetikai instabilitás alakulhat ki. Ugyancsak a pályázat keretében karakterizáltuk a WHO által meghatározott, krónikus lymphocytás leukémia emelkedett számú prolymphocytával (CLL/PL) nevezett entitás biológiai sajátosságait. IgVH gén, FISH és high resolution comparative genomic hybridization (HR-CGH) módszerek segítségével magas arányú genomikus amplifikáció és deléció arányokat valamint intenzív klonális szelekciót és evolúciót igazoltunk. Ezen eredmények arra utalnak, hogy a CLL/PL kialakulásában genomikus instabilitás és klonális evolúció játszhat szerepet.
kutatási eredmények (angolul)
As a result of grant support we have provided evidences that in high-grade transformation of chronic lymphocytic leukemia (CLL) and follicular lymphoma (FL) and development of mediastinal large B-cell lymphoma (MLBL), a recently described genetic instability called aberrant somatic hypermutation (ASH) has a central role. We have also demonstrated that in lymphoma transformation and in MLBL, where tumor cells display ASH, the enzyme which is involved in the somatic hypermutation and switch recombination of germinal center B-cells called activation-induced cytidine deminase (AID) have high expression. These results suggest that activation of AID enzyme in the natural history of B-cell lymphomas may generate a genome wide genetic instability causing mutations of several genes including c-MYC, PAX-5 and RhoH. We have also characterized the biological features of a WHO lymphoma entity called chronic lymphocytic leukemia with increased prolymphocytes (CLL/PL). Using IgVH gene, FISH and high resolution comparative genomic hybridization (HR-CGH) analysis we have shown high number of genomic imbalances and intensive clonal evolution and selection in the course of the CLL/PL suggesting that a genome wide instability of the neoplastic cells may play a role in the development of the disease.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1951/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rossi D, Berra E, Cerri M, Deambrogi °, Barbieri °, Franceschetti S, Lunghi M, Conconi A, Paulli M, Matolcsy A, Pasqualucci L, Capello D, Gaidano G: Abberant somatic hypermutation in transformation of follicular lymphoma and chronic lymphocytic leukemia to diffuse large B-cell lymphoma, Haematologica 91:1405-1409, 2006
Reiniger L, Bödör Cs, Balogh Zs, Csomor J, Szepesi Á, Kopper L, Matolcsy A: Richter’s and prolymphocytic transformation of chronic lymphocytic leukemia are associated with high mRNA expression of activation induced cytidine deaminase and aberrant somatic hypermutation, Leukemia, 20:1089-1095, 2006
Balogh Z, Reiniger L, Deák L, Bödör Cs, Csomor J, Szepesi Á, Gagyi É, Kopper L, Matolcsy A: IgVH gene mutation status and genomic imbalances in chronic lymphocytic leukemia with increased prolymphocytes (CLL/PL), Hematol. Oncol. 25:90-95, 2007
Bödör Cs, Bognár Á, Reiniger L, Szepesi Á, Tóth E, Kopper L, Matolcsy A: Aberrant somatic hypermutation and expression of activation-induced cytidine deaminase mRNA in mediastinal large B-cell lymphoma, Br. J. Haematol. 129:373-376, 2005
Bödör Cs, Bognár Á, Reiniger L, Szepesi Á, Tóth E, Kopper L, Matolcsy A: Aberrant somatic hypermutation and expression of activation-induced cytidine deaminase mRNA in mediastinal large B-cell lymphoma, Annals Oncol. 16 (suppl. 5):144, 2005
Balogh Zs, Deák L, Matolcsy A: Nagy felbontású komparatív genomhibridizációval kimutatott genetikai eltérések CLL/PL-ben, Hematológia Transzfuziológia 36 (suppl 1), 2006
Bödör Cs, Bognár Á, Reiniger L, Matolcsy A: A primer mediastinalis lymphoma sejteredete és kialakulásában szerepet játszó tényezők, Hematológia Transzfuziológia 36 (suppl 1), 2006
Reiniger L, Bödör Cs, Matolcsy A: A krónikus lymphoid leukaemia Richter és prolymphocytás transzformációja összefügg az aktiváció-indukált citidin deamináz magas mRNS expressziójával és a c-myc, Pax5 és RhoH gének aberráns szomatikus hipermutációjáva, Hematológia Transzfuziológia 36 (suppl 1), 2006
Barna G, Reiniger L, Tátrai P, Kopper L , Matolcsy A: The cut-off levels of CD23 expression in the differential diagnosis of MCL and CLL, Hematol. Oncol. (in print), 2008
Csomor J, Bognár Á, Benedek Sz, Sinkó J, Fekete S, Krenács L, Matolcsy A, Reiniger L: Rare provisional entity: primary cutaneous aggressive epidermotropic CD8+ cytotoxic T-cell lymphoma in a young woman, J. Clin. Pathol. (in print), 2008
vissza »