Microanalytical investigation of early embyo development in wheat  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49312
Type K
Principal investigator Bartók, Tibor
Title in Hungarian A búza korai embriófejlődésének mikroanalitikai vizsgálata
Title in English Microanalytical investigation of early embyo development in wheat
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Cereal Research Non-Profit Limited Company
Participants Barnabás, Beáta
Jäger, Katalin
Sági, László
Szekeres, András
Varga, Mónika
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 19.500
FTE (full time equivalent) 5.38
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Új mikroanalitikai eljárást dolgoztunk ki, beleértve az extrakciót és a származékképzést is, a minimális mennyiségű növényi szerv (egyetlen búza magkezdemény) metabolomjának GC/IT MS módszerrel történő minőségi és mennyiségi meghatározására. Létrehoztunk egy elektron ütköztetéses (EI) tömegspektrum könyvtárat a növényi metabolom szerves komponenseinek terc-butildimetilszilil származékaiból. Búza magházakból kimetszett egyetlen magkezdemények metabolit profilját még nem tanulmányozták ill. közölték. Számos szerves komponenst sikeresen azonosítottunk a magkezdemény mintákban (beporzás előtt 1 nappal-tól, beporzás után 4 nappal korúig), beleértve a szénhidrátokat, az aminosavakat, a szerves savakat, a zsírsavakat és más komponenseket. Az analízis eredmények alapján egy új in vitro tenyésztő közeget állítottunk össze a sejt- és szövettenyésztés számára. Az új tenyésztő közeg tesztelése folyamatban van.
Results in English
We developed a new microanalytical procedure including also extraction and derivatization for the qualitative and quantitative determination of organic compounds by GC/IT MS in the metabolome of minute amount of plant organ (wheat ovule). We established own electron impact (EI) mass spectrum library of tert-butyldimethylsilylated organic compounds of plant metabolome. The metabolite profile of individual wheat ovules excised from wheat ovaries has never been studied and reported. We successfully identified several organic compounds including carbohydrates, amino acids, organic acids, fatty acids and others in the ovule samples (1 day before anthesis to 4 days post anthesis). Based on the analysis results we made up a new in vitro medium for cell and tissue cultures. Testing of the new culture medium is under study.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49312
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bartók T, Szekeres A, Barnabás B, Sági L, Jäger K: Application of gas chromatography/mass spectrometry in the research of plant metabolomics, Poster 11, 7th Balaton symposium on high-performance separation methods, September 5-7, 2007
Bartók Tibor, Szekeres András, Varga Mónika, Cseuz László: Búzalevelek metabolomikai vizsgálata GC-MS technikával, Búzakalász Konzorcium, Mátraháza 2007 október 15-17, 2007
Bartók Tibor, Varga Mónika, Szekeres András: Metabolomikai vizsgálatok GC-MS-sel, XXXIX. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam, Szeged, 2008 január 28-30, 2008
Varga M, Bartók T, Sági L, Tölgyesi L, Bartha R, Jäger K, Barnabás B, Mesterházy Á: Metabolite Profiling of Wheat Ovule by Gas Chromatography/Mass Spectrometry and Liquid Chromatography/ Mass Spectrometry, Poster 61, 8th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, and 15th International Symposium on Separation Science, September 2-4, 2009
Back »