International Agricultural Trade Policy at the Millennium. (Possibilities of national agricultural policies)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49316
Type K
Principal investigator Elekes, Andrea
Title in Hungarian Nemzetközi agrárkereskedelm-politika az ezredfordulón. (A nemzeti agrárpolitika lehetőségei)
Title in English International Agricultural Trade Policy at the Millennium. (Possibilities of national agricultural policies)
Panel Economics
Department or equivalent Piacgazdaságtani Tanszék (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Vásáry, Miklós
Vásáry, Viktória
Velikovszky, László
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 3.900
FTE (full time equivalent) 0.44
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A liberalizációs irányzatok előrehaladása tovább bővíti a nemzetközi agrárkereskedelmet, fokozza a nemzetközi piaci versenyt és a nemzetközi versenyképesség növelésének igényét az agrárpiaci szereplők számára. Elkerülhetetlen a piacorientáltabb agrárpolitika irányába történő elmozdulás, a Közös Agrárpolitika a jelenlegi formájában nem fenntartható. A jövőbeli KAP rendszerének úgy kell piacosabbá válnia, hogy a Közös Agrárpolitikát jellemző multifunkcionális értékek is érvényesüljenek. A jövőbeli reform kulcsfontosságú tényezője a következetes és teljes szétválasztás, valamint a célzott támogatások arányának a növelése. A hatékony szétválasztás megvalósítása lehetőséget nyújthat a piacot nem (illetve csak egészen csekély mértékben) torzító, a vidéki térségek, a mezőgazdaság által teljesített pótlólagos szolgáltatásokat (közjavak előállítását) díjazó transzferekre. Kutatásaink során olyan KAP víziót vázoltunk fel, amely WTO-kompatibilis, és társadalmilag, gazdaságilag valamint környezetileg egyaránt fenntartható Közös Agrárpolitikát eredményez.
Results in English
Liberalization of the agricultural markets further increases the international trade in agricultural products, and strengthens the international competition. Agricultural policies should be more market oriented. Common Agricultural Policy can not be maintained in its current form. It is not enough however, to be more market oriented. The future CAP should ensure the provision of the multifunctional values too. The key elements of a future reform are the consequent and full decoupling and increasing ratio of targeted payments. Effective decoupling would result in transfers which remunerate the additional services (provision of public goods) of rural areas without (or at most minimally) distorting the markets. During our research we drew up a CAP vision which is WTO compatible, and sustainable in social, economic and environmental terms as well.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49316
Decision
Yes

 

List of publications

 
Elekes Andrea – Halmai Péter: The „hottest topic” of the budgetary review: will the CAP survive?, INTERECONOMICS Vol.: 44, No.: 5 300-308, 2009
Elekes, A. – Halmai, P.: A WTO Doha-fordulója - (Rész)eredmények, tapasztalatok, kilátások, Külgazdaság, LII. évfolyam 2008/9-10, 34-77. pp, 2008
Halmai, P. – Udovecz, G. – Elekes A. – Papp G. – Vásáry V.: A Közös Agrárpolitika jövője, In: Tabajdi Cs. (szerk.) Közös út? A Közös Agrárpolitika jövője 2014-től: radikális reform vagy felzárkózás? I. Magyar Agrárakadémia. EU Ground Kft. Budapest, 2008. 38-70, 2008
Elekes, A. – Halmai, P. – Uzonyi, Gy.: Az élelmiszer-biztonság közgazdasági hatásai, Külgazdaság, 2007/11-12. p. 38-59., 2007
Elekes, A.: A Közös Agrárpolitika és a nemzetközi kereskedelem, In: Halmai Péter (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó, 2007. p. 177-206., 2007
Elekes, A.: 2) Közös piaci szervezetek – a KAP első pillére. Gabona; olajos magvak és fehérje növények; marha- és borjúhús; juhhús; sertés- és baromfihús; tej és a (nyers) dohány pi, In: Halmai Péter (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó, 2007. p. 209-221., 230-252., 2007
Elekes, A.: KAP-reform és WTO kötelezettségek, In: Halmai Péter (szerk.): Fordulóponton az EU Közös Agrárpolitika? Szent István Egyetem, GTK, Európai Tanulmányok Intézete, 2007. p. 41-55., 2007
Sipos Judit – Vásáry Miklós: Agrártámogatások szerepe és jelentősége a vidékfejlesztésben, VII. Falukonferencia – A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után, Pécs 2007. június 21-22, (megjelenés alatt), 2007
Vásáry Miklós - Osztrogonácz Ivó: A hazai támogatási rendszer jövőképe, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika (AVA-3), DE ATC, Debrecen, 2007. március 20-21. CD: F:\presentations\aks1\8.pdf ISBN: 978-963-87118-7-8, 2007
Vásáry, V.: A better regulatory environment for European Agriculture, In: Economic Integration Prospects and Dilemmas (eds) Kumar, A., Kandzija, V. Research Monograph, 510-521 pp. 2007. ISBN 978-961-240-109-2, 2007
Vásáry, V. – Vásáry, M. –Osztrogonácz, I. –Dobó, E. –Buzás R.: Sustainable agriculture: with or without subsidies?, Cereal Research Communications 2007 volume 35, issue 2. 1285-1288 pp. ISSN: 0133-3720, 2007
Vásáry V.: Simplification and Better Regulation in EU’s Agricultural Policy, International Conference Economic Integration Competition and Cooperation, April 19-20, 2007, Opatija, Horvátország, CD D:\docs\Session7\Vasary.pdf, ISBN 978-953-6148, 2007
Vásáry V.: Die Anpassung der ungarischen Landwirtschaft an die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäishen Union, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, VI. Nemzetközi Konferencia A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából, Miskolc – Lillafüred, 2007. október 10-11, 2007
Elekes Andrea - Halmai Péter: A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜLVIZSGÁLAT „LEGFORRÓBB” TÉMAKÖRE: A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA FINANSZÍROZÁSA, Külgazdaság, megjelenés alatt, 2010
Elekes Andrea – Halmai Péter - Papp Gergely - Udovecz Gábor - Vásáry Viktória: A vision of the future of the Common Agricultural Policy, STUDIES IN AGRICULTURAL ECONOMICS No: 110: 23-42 (2009), 2009
Elekes Andrea – Halmai Péter – Velikovszky László: How decoupled is the European Union’s Single Farm Payment?, http://www.iaae-agecon.org/AusConf/images/documents/IAAE%20Handbook%20Web.pdf, 2006
Vásáry V.: The Common Agricultural Policy in relation to the institutional economics, Gazdálkodás (2006) 50. évf. 17. számú különkiadás 35-46 pp. ISSN 0046-5518, 2006
Back »