A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49327
típus K
Vezető kutató Törkenczy Miklós
magyar cím A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése
Angol cím Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
résztvevők Bárkányi Zsuzsanna Judit
G. Kiss Zoltán
Kálmán László
Lukács Ágnes
Polgárdi Krisztina
Rebrus Péter
Trón Viktor
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.335
FTE (kutatóév egyenérték) 8.12
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
“A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése” c. kutatás célja az volt, hogy szemben a generatív nyelvtanban (levezetéses változat vagy optimalitáselmélet) általánosan alkalmazott szabály-, vagy megszorítás–alapú elemzéssel, olyan megközelítéseket, elemzéseket dolgozzunk ki és alkalmazzunk a magyar morfológiára és fonológiára, melyeknek elsődleges formális eszköze az analógia, illetve, (általánosabban) hogy megvizsgáljuk az ilyen analógiás elemzés során felmerülő problémákat. Ez a cél jól illeszkedik a jelenlegi nemzetközi kutatásokhoz. Az elvégzett munka bebizonyította, hogy analógiás megközelítéssel elemezhetők a magyar morfológia és fonológia olyan problémái, melyek a hagyományos generatív elemzés számára nehézséget jelentenek (pl. a kötőhangzók, a defektív igék, a nem-produktív tőosztályok viselkedése, stb.). Ezzel kapcsolatban kísérleteteket is végeztünk, ezeknek egy része akusztikai fonetikai-percepciós jellegű volt (Bárkányi - Kiss), másik részük pedig a paradigmatikus hiányokra és a morfológiai tőosztályok kategorizációjára vonatkozott, illletve az igei paradigmán belüli analógiás viszonyokra (Lukács - Rebrus - Törkenczy). A kutatásnak nem volt célja egy általános analógiás modell kidolgozása. Azonosítottunk azonban általános problémákat, melyek minden ilyen modell esetén felmerülnek (ezek főleg a formális implementációval kapcsolatosak: pl. a hasonlóság “számolása”, kvantifikálása, a gyakoriság szerepe, stb.) és egyszerű formában elkészült egy “analógiás gép” is (Kálmán), amely analógiás aránypárokat tud kiszámolni és így szóalakokat tud megjósolni.
kutatási eredmények (angolul)
The main objective of the research “Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology” was to develop analyses of Hungarian morphology and phonology whose main formal tool is analogy – as opposed to the usual generative approach which (in its derivational or Optimality Theoretic version) applies rules or constraints – and to identify and examine problems that an analogical approach necessarily encounters. This objective fits in well with current international research in the theory of grammar. The work carried out has proved that an analogical approach to Hungarian morphology and phonology makes it possible to solve problems that cause difficulties for a traditional generative approach (e.g. linking vowels, paradigm gaps in verbal morphology, the categorisation of non-productive stem-classes ). We have carried out experiments, which were partly acoustic/perceptional phonetic nature (Bárkányi - Kiss) partly psycholinguistic (targeting paradigm gaps and stem-categorisation, Lukács - Rebrus - Törkenczy). We did not plan to work out a general model of analogy in grammar, but we identified general problems that such a model must face – these mainly concerned formal implementation, e.g. the quantification of similarity, the role of (type and token) frequency – and a simple ‘analogical machine’ was developed (Kálmán) which can calculate analogical proportions and predict word-forms.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1953/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A fonetikai célpontok összeférhetetlenségéről: a magyar v fonológiájának fonetikai alapú megközelítése, MTA Nyelvtudományi Intézet, http://www.nytud.hu/portal/eak.html, 2006
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian., LabPhon10 (10th Conference on Laboratory Phonology) Párizs, http://aune.lpl.univ-aix.fr/~labphon10/, 2006
Kálmán László: Nyelvi eszköz-e a metafora? És ha igen, minek az eszköze?, „Metafora, trópusok, jelentés” c. konferencia, ELTE, Budapest, 2006
Kálmán László: Természetes nyelvi szemantika funktorok nélkül., 20 éves az ALL konferencia, http://www.eu-ist.hu/hirek/?do=show&id=147, 2006
Kálmán László: Holistic approaches to natural language., Cognition at Christmas, http://www.colbud.hu/programme/workshops.shtml, 2006
Rebrus Péter és Törkenczy Miklós: Covert and overt defectivity in paradigms., Modeling ungrammaticality in optimality theory, Curt Rice (ed.) London: Equinox Publishing., 2009
Rebrus Péter és Törkenczy Miklós: Nyílt és burkolt defektivitás, MTA Nyelvtudományi Intézet, http://www.nytud.hu/portal/eak.html, 2006
Rebrus Péter és Törkenczy Miklós: Phonologically motivated gaps in the Hungarian verbal paradigm, 12th International Morphology Meeting, http://www.nytud.hu/conf/mm12/, 2006
Rebrus Péter, Halácsy Péter és Vajda Péter: Frequency effects in word recognition, Second Biennial Conference on Cognitive Science. Szentpétervár, http://www.cogsci.ru/cogsci06/index_e.htm, 2006
Törkenczy Miklós: The phonotactics of Hungarian verbs, In: The Even Yearbook 7: ELTE SEAS Working Papers in Linguistics, László Varga (ed.) Budapest: ELTE. http://seas3.elte.hu/delg/publications/even/2006/06to.pdf, 2006
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Hungarian [v]: Is it voiced?, 8th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH8), New York, 2007. május 24–26.,, 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A phonetically-based approach to the phonology of [v]: A case study from Hungarian and Slovak., Old World Conference in Phonology 4 (OCP4), Rodosz, 2007. január 18–21., 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A v fonetikai alapú elemzésének néhány elvarratlan száláról, 1. Mókus-konferencia, Balatonszemes, 2007. szeptember 21–23., 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Egy zöngés zöngétlen réshang — redundancia a fonológiában., A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII., Szeged, 2007. október 25–26., 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Zöngés-e a magyar v?, Beszédkutatás 2007 konferencia, Budapest, 2007. november 15–16., 2007
Bárkányi Zsuzsanna: A fonotaktikai gradualitásról – kísérleti eredmények a szlovák nyelvből., Nyelvtudományi Intézet, 2007. szeptember 27., 2007
Bárkányi Zsuzsanna: A mássalhangzó-kapcsolatok fonotaktikájának fonetikai alapú megközelítése: esettanulmány három nyelvből (angol, magyar, szlovák), (kézirat) MTA, Nyelvtudományi Intézet., 2007
Kálmán László: Type freeness without extra complexity (Invited lecture), Language and Complexity, 9th Szklarska Poreba Workshop, Szklarska Poreba, 2008. február 21–25., 2008
Kertész Zsuzsa – Kálmán László: Az orosz palatalizáció: Érvek a holisztikus megközelítés mellett, I. Mókuskonferencia, Balatonszemes, 2007. szeptember 23., 2007
Kertész Zsuzsa – Kálmán László: Az orosz palatalizáció holisztikus megközelítésben, Papers from the Mókus Conference, Budapest, Tinta Kiadó 2008., 2008
Kálmán László – Rebrus Péter: Valóban megjósolhatatlanok az infinitívusz toldalékai?, A mai magyar nyelv leírásának új módszerei, Szeged, 2007. október 25., 2007
Kálmán László: Érdemes-e 'nyelvtant' tanulni?, Balatonalmádi kéttannyelvű iskola, Balatonalmádi, 2007. október 14., 2007
Kálmán László: A nyelv holisztikus szemlélete, Fordítók és tolmácsok őszi konferenciája, Budapest, 2007. szeptember 28., 2007
Kálmán László: Analógia és tömörítés, MINK III, Balatonfenyves, 2006. október 28., 2006
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Paradigmatic space and defectiveness in Hungarian — An empirical study, 8th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH8), New York, 2007. május 24–26.,, 2007
Polgárdi Krisztina: Trochaic proper government, loose CV, and vowel zero alternation in Hungarian, 8th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH8), New York, 2007. május 24–26.,, 2007
Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Phonotactically unconstrained paradigmatic defectiveness: The case of s~d alternation in Hungarian., Old World Conference in Phonology 4 (OCP4), Rodosz, 2007. január 18–21., 2007, 2007
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: A defektív igék kísérleti vizsgálata., 1. Mókus-konferencia, Balatonszemes, 2007. szeptember 21–23., 2007
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Paradigmatic space and defectiveness in Hungarian – an empirical study, Papers from the Mókus Conference, Budapest, Tinta Kiadó 2008., 2008
Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Morfofonológia és a lexikon, (kézirat) MTA, Nyelvtudományi Intézet., 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A phonetically-based approach to the phonology of v: A case-study from Hungarian and Slovak., In: Marzena Zygis and Suzanne Fuchs (szerk.): Turbulences. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2009
Bárkányi Zsuzsanna: Gradient phonotactic acceptability — a case study from Slovak, Papers from the Mókus Conference, Budapest, Tinta Kiadó 2008., 2008
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A v fonetikai alapú elemzésének néhány elvarratlan száláról, Papers from the Mókus Conference, Budapest, Tinta Kiadó 2008., 2008
Bárkányi Zsuzsanna: Hungarian v: is it voiced?, Approaches to Hungarian 8. Mouton., 2009
Kálmán László: "An Analogy Machine"., The 10th Szklarska Poreba Workshop, Szklarska Poreba, March 12--16, 2009., 2009
Kálmán László: "Van-e nem kognitív szemantika?", MAKOG XVII: A nyelvi és a mentális reprezentáció természete. Budapest, 2009. május 7--9., 2009
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: A defektív igék kísérleti vizsgálata., A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII, Maleczki Márta (ed.) Szeged: Szegedi Tudományegyetem., 2009
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Defective verbal paradigms in Hungarian – description and experimental study., In: Defective Paradigms: Missing forms and what they tell us Oxford University Press/British Academy. (downloadable from http://budling.nytud.hu/~tork/course_advphon2008/, 2009
Rebrus Péter és Törkenczy Miklós: Covert and overt defectivity in paradigms., Covert and Overt Defectiveness. When nothing wins: Modelling ungrammaticality in OT, Oslo, 21–24 May 2006, 2006
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Paradigmatic space and defectiveness in Hungarian — An empirical study., Old World Conference in Phonology 5, University of Toulouse-le Mirail, Toulouse, France, 23–26 January 2008., 2008
Rebrus Péter és Törkenczy Miklós: Defectiveness and variation in the Hungarian verbal paradigm, Budapest Uralic Workshop 6, Research Institute for Linguistics, HAS, Budapest, 11–12 January 2008, 2008
Törkenczy Miklós: Something strange about contrast., Emlékkönyv Frank Tibor 60. születésnapjára, Tamás Magyarics—Miklós Lojkó (ed.) Prime Rate Kft. 231–235., 2008
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Paradigmatic structure and defectiveness in Hungarian., Defective Paradigms: Missing forms and what they tell us, The British Academy, London, 10–11 April 2008, 2008
Lukács Ágnes, Rebrus Péter & Törkenczy Miklós: Ágnes Lukács—Péter Rebrus—Miklós Törkenczy. 2008. Paradigmatic space and defectiveness in Hungarian: An empirical study., In: Papers from the Mókus Conference, László Kálmán (ed.) Budapest: Tinta Kiadó. 138–150, 2008
Kálmán László (szerk): In: Papers from the Mókus Conference, Budapest: Tinta Kiadó., 2008
Rebrus Péter és Törkenczy Miklós: Morfofonológia és a lexikon, In: Strukturális magyar nyelvtan IV. A lexikon, Kiefer Ferenc (ed.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 683–786., 2008
Rebrus Péter és Törkenczy Miklós: Paradigmatikus szabályosságok és nyelvjárási változatok a magyar alaktanban., Nyelvelmélet és dialektológia konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 11 November 2008., 2008
Törkenczy Miklós: Unpredictability: Lexical stem classes in Hungarian., The Budapest Phonology Circle and Linguistic Discussion Group/Budapesti Fonológiai Kör on 19 November., 2008
Bárkányi Zsuzsanna, Kálmán László, Kiss Zoltán, Lukács Ágnes, Polgárdi Krisztina, Rebrus Péter,Törkenczy Miklós, Trón Viktor: A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése - kéziratgyűjtemény, http://nytud.hu/analogia/bibliografia.html, 2008
vissza »