Felekezetiség és múltteremtés.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49328
típus K
Vezető kutató Balázs Mihály
magyar cím Felekezetiség és múltteremtés.
Angol cím Denominations and the Creation of their Past. Unknown and/or Unpublished Texts from the Prehistory of Transylvanian historia litteraria
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Font Zsuzsanna
Káldos János
Katona Tünde
Keseru Gizella
Kovács Sándor
Molnár Lehel
Schaffer Andrea
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 7.740
FTE (kutatóév egyenérték) 5.80
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A program kiindulópontját az a felismerés jelentette, hogy a 17–18. századi magyar művelődéstörténetével foglalkozó szakemberek nem tettek szervezett erőfeszítéseket az 1990-ben számukra is megnyílt erdélyi gyűjtemények kéziratos forrásainak feltárására. A munkaközösség tagjai arra vállalkoztak, hogy legalább megkezdjék e hiány pótlását. Rendszerességre törekvő feltáró munkát kezdeményeztek tehát olyan jeles gyűjteményekben, mint a kolozsvári akadémiai könyvtár (ez tartalmazza jelenleg a nagy erdélyi felekezetek iskolai könyvtárainak dokumentumait), a marosvásárhelyi Teleki Téka, a gyulafehérvári Batthyáneum és a szebeni Állami Levéltár. A csoport, ahol ez lehetségessé vált, az internet segítségével is hozzáférhetővé teszi e feltáró munka eredményeit, más esetekben a hagyományos formákat alkalmazva tájékoztatja a hazai szakembergárdát a forrásfeltárás elvégzett munkájáról. Másfelől nemzetközi konferenciákon tartott előadásokkal és nemzetközi könyvsorozatokban való szerepléssel is igyekszik bemutatni a nagy erdélyi népcsoportok és felekezetek vetélkedésének egy pozitív oldalát: a vitákban fontos szerepet kapott az egyes közösségek kulturális teljesítménye, s így szükségessé vált annak számbavétele is, hogy a legszélesebb értelemben vett historia litteraria területén milyen produkciót tudnak felmutatni.
kutatási eredmények (angolul)
Our program started out from the realisation that experts of 17th-18th Hungarian cultural history had made no organised attempt at processing the Transylvanian manuscript sources which became available for us in 1990. Participants of our project intended to make at least the first steps in eliminating this absence. Therefore they initiated exploratory work with a systematising purpose in such significant collections as the Library of the Academy of Kolozsvár (which currently holds the documents from the great Transylvanian denominations’ school libraries), the Teleki Téka in Marosvásárhely, the Batthyaneum in Gyulafehérvár and the National Archives in Szeben. Where possible, results of the group were also published through the Internet, while in other instances conventional forms of communication were employed in order to inform Hungarian professionals about the achievements arising from the recovery of the sources. On the other hand, lectures at international conferences and articles published in international collections were utilised to demonstrate a positive facet of the competition among the great Transylvanian ethnicities and confessions: cultural performance played a key role in the debates, and it was inevitable to make an account of the products in the area of historia litteraria in its broadest sense.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49328
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balázs Mihály: Gab es eine unitarische Konfessionalisierung im Siebenbürgen des 16. Jahrhunderts?, Konfessionbildung und Konfessionskultur in Siebenb. in der Frühen Neuzeit. Stuttgart, 2005. 135–142. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 66.), 2005
Balázs Mihály: Enflüsse des Baseler Humanismus auf den Siebenbürger Antitirnitarismus., Konfessionbildung und Konfessionskultur in Siebenb. in der Frühen Neuzeit. Stuttgart, 2005. 143–152. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 66.), 2005
Balázs Mihály: A kolozsvári Heltai-nyomda és a krakkói Aleksy Rodecki., In: „Szabad ötletek…” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. Szerk. Kabdebó Lóránt et al. Miskolc, 2005. 183–187., 2005
Balázs Mihály: Erasmus und die siebenbürgischen Antitrinitarier., Republic of Letters, Humanism, Humanities. Selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999. Edite, 2005
Balázs Mihály: Discussiones et concordia. Die Beziehungen zwischen polnischen und siebenbürgischen Antitrinitariern im 16. Jahrhundert., Faustus Socinus and his Heritage. Ed. Lech Szczucki. Krakkó, 2005. 147–161., 2005
Katona Tünde: „Considerare Imperiorum ordinem et mutationes”. Über Michael Sieglers kaum gekanntes historisches Werk, Humanismus und Europäische Identität. Der Fall Siebenbürgen: Die erste verbriefte Religionsfreiheit, 2008
Balázs Mihály: Az 1071. tétel pontosítása, A Stollwerk. Stoll Béla 80. születésnapjára, 2008
Balázs Mihály: ''Az erdélyi unitárius egyház története'' keletkezése és forrásai, Kénosi-Uzoni, Az erdélyi unitárius egyház története, ford. Márkos ALbert, bev. balázs Mihály, sajtó alá rend. Hoffmann G., Kovács S., Molnár B. L., Kolozsvár, XIII-XLIV., 2005
Keserű Gizella: The Late Confessionalisation of Transylvanian Unitarian Church, Faustus Socinus and his Heritage. Ed. Lech Szczucki. Krakkó, 2005. 161-188., 2005
B. Molnár Lehel: Scholae militantes. Ismeretlen epizód a tordai unitárius iskola történetéből, Keresztény Magvető 4. szám, 418-430., 2006
Balázs Mihály-Keserű Gizella: Két ismeretlen régi magyar vers, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum T. XXIX., 5-23., 2006
Balázs Mihály: A kolozsvári unitárius kollégium 262. számú kódexe, Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete, szerk. Szabó Árpád, 197-215., 2007
Keserű Gizella: Comenius történeti munkájának magyar fordításai és a kora újkori protestáns mártírológia, Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, 313-332., 2007
Keserű Gizella: Späte ungarische Reflexionem auf die Historia persecutionum, Sborník k poctě Marty Bečkové, ed. Vladimír urbanek, Lenka Řezniková, 117-129, 2007
Kovács Sándor: Kénosi Tőzsér János és Uzoni Fosztó István históriája és az intézményesülő angol-magyar unitárius kapcsolatok, Keresztény Magvető 2. szám, 148-160., 2007
Balázs Mihály: Dávid Ferenc, Bibliotheca Dissidentium Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles, 2008
Katona Tünde: Repräsentationen des Szenischen. Stammbuch- und Leichenpredigttraditionen in der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum., "Mediale Inszenierungen literarischer Texte". Nemzetközi konferencia, 2008

 

Projekt eseményei

 
2015-02-11 10:27:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Régi Magyar Irodalom Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »