Hypospleniás és aspleniás állapotok jelzésére szolgáló komplex laboratóriumi és morphologiai vizsgálatok eredményeinek összehasonlító elemzése egerekben a postsplenectomiás sepsis időbeni felismerése céljából  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49331
típus K
Vezető kutató Mikó Irén
magyar cím Hypospleniás és aspleniás állapotok jelzésére szolgáló komplex laboratóriumi és morphologiai vizsgálatok eredményeinek összehasonlító elemzése egerekben a postsplenectomiás sepsis időbeni felismerése céljából
Angol cím Comparative study on the results of complex laboratory and morphological examinations in hyposplenic and asplenic status in order to diagnose postsplenectomy sepsis in due time
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Ács Géza
Bálint Anita
Benkő Ilona
Bráth Endre
Fekete Károly
Furka István
Németh Norbert
Pap-Szekeres József
Pető Katalin
Sajtos Erika
Sipka Sándor
Varga József
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-03-31
aktuális összeg (MFt) 14.500
FTE (kutatóév egyenérték) 5.07
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
150 Balb/c inbred egéren és 24 beagle kutyán végzett műtétek és komplex -immunologiai, haematologiai, haemostaseologiai, haemorheologiai, immunhistologiai- utánkövetéses vizsgálatok során elemeztük a lép autotransplantatio hatékonyságát. A lép autotransplantatumok filtrációs funkció megőrző szerepét jelző értékű vizsgálatokkal - vörösvérsejt deformabilitás és aggregatio- sikerült alátámasztani. Kombinált vakcináció hatásának vizsgálatában a leukocyta antisedimentatiós ráta változás elemzése hatékony volt. Kiemelten fontos volt az autotransplantált lépdarabokban a phagocyta sejtek utánpótlásáért felelős őssejtek regenerációban betöltött szerepének vizsgálata, mely során a granulocyta-macrophag progenitor őssejtek jelenlétét és expanzióját mutattuk ki. Megállapítottuk, hogy lép autotransplantatio után a postoperativ időszakban a haemopoeticus őssejt termelés nő a splenectomizált és az áloperált csoporthoz képest. Az egerekben végzett immunologiai vizsgálatok igazolták, hogy a lép autotransplantatio normalizálja a T- és B-lymphocyták számát és eloszlását, javítja az IgM termelést és a granulocyták phagocytáló képességét. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a visszaültetett lépdarabok súlyarányuknál nagyobb részben képesek a funkciókiesést pótolni. Ez táplálja azt a reményünket, hogy a splenectomia helyett alkalmazott autotransplantatio fokozhatja a fertőzések elleni védekezőképességet, csökkentheti a krónikus fertőzések és a rettegett OPSI kialakulásának veszélyét.
kutatási eredmények (angolul)
150 Balb/c inbred mice and 24 beagle dogs were subjected to operations and to complex –immunological, hematological, hemostaseological, hemorheological, immunhistological- follow-up investigations for analyzing the efficacy of spleen autotransplantation. The restoration of autotransplanted spleen-chips’ filtration function was proved with indicator tests, such as red blood cell deformability and aggregation. Investigating a combined vaccination’s effect the analysis of leukocyte antisedimentation rate’s changes was be useful. The role of stem cells, responsible for the phagocyte reinforcement, in the autotransplanted spleen-chips’ regeneration process was of high priority. The presence and expansion of granulocyte-macrophage progenitors stem cells were oberved. In the autotransplanted spleen-chips we could reveal the presence of primitive, early-phase, pluripotent stem cells capable for differentiation into various cell-lines. Immunological tests in mice showed that spleen autotransplantation helps to normalize the count and distrubution of B and T lymphocytes, improves the IgM production and the granulocytes’ phagocyte function. Our results reflect to that the autotransplated spleen-chips can restore the functions even in a higher degree comparing to their own weight. This could feed our hope that autotransplantation used instead of splenectomy may increase the defensive ability against infections, reduce the risk of chronic infections and the frightening OPSI.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49331
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mikó I., Serfőző J., Kappelmayer J., Sipka S., Furka A., Imre S., Galuska L., Kovács J., Bráth E., Pető K., Németh N., Furka I.: Megmenthető-e a sérült lép? 20 év kutatási eredményei, Magy Seb 58 69-73, 2005
Ács G., Furka I., Mikó I., Szendői T., Hajdu Z., Sipka S. Jr., Baráth S., Alexa M., Csipő I., Baló E., Bálint A., Fekete K.: Splenectomizált és lépautotranszplantált betegek összehasonlító haematologiai és immunologiai vizsgálatai, Magy Seb 58 74-79, 2005
Svébis M., Pap Szekeres J., Venczel L., Gera L., Rajtár M., Sinkó M., Furka I., Mikó I.: Minimálisan invazív módszerrel végzett, lép autotranszplantált beteg posztoperatív követésére alkalmazott képalkotó eljárásokkal nyert kezdeti tapasztalataink. Esetismertetés., Magy Seb 58 80-83, 2005
Sipka S. Jr., Bráth E., Tóth F. F., Fábián Á., Furka I., Mikó I.: Lép autotranszplantáció és lépeltávolítás haematologiai és immunologiai hatásainak összehasonlító vizsgálata egerekben, Magy Seb 58 84-88, 2005
Mikó I., Németh N., Sipka S. Jr. Bráth E., Pető K., Gulyás A., Furka I., Zhong R.: Hemorheological follow-up after splenectomy and spleen autotransplantation in mice., Microsurgery 26 38-42, 2006
Sipka S. Jr., Bráth E., Tóth F.F., Fábián Á., Krizsán Cs., Baráth S., Sipka S., Németh N., Bálint A, Furka I., Mikó I.: Distribution of peripheral blood cells in mice after splenectomy or autotransplantation, Microsurgery 26 43-49, 2006
Bálint A., Gulyás A., Németh N., Pető K., Bráth E., Incze D., Sefcsik I., Furka I., Mikó I.: Különböző lépmegtartó műtéti beavatkozásokat követő összehasonlító laboratóriumi vizsgálatok a hypospleniás-aspleniás állapotok jellemzésére, Magy Seb 58 279-280, 2005
Mikó I., Furka I.: Lépmegtartó műtéti technikák és követéses vizsgálataik a kutatástól a klinikumig, Magy Seb 58 268-268, 2005
Németh N., Gulyás A., Bálint A., Pető K., Bráth E., Kiss F., Furka I., Baskurt O.K., Mikó I.: Measurement of erythrocyte deformability and methodological adaptation for small animal microsurgical models, Microsurgery 26 33-37, 2006
Sipka S. jr., Bráth E., Tóth F. F., Aleksza M., Kulcsár A., Fábián Á., Baráth S., Balogh P., Sipka S., Furka I., Mikó I.: Cellular and serological changes in the peripheral blood of splenectomized and spleen autotransplanted mice, Transplant Immunol 16 99-104, 2006
Mikó I., Bráth E., Németh N., Furka A., Sipka S. Jr., Pető K., Serfőző J., Kovács J., Imre S., Benkő I., Galuska L., Sipka S., Ács G., Furka I.: Spleen autotransplantation: An experimental research summary, Eur. Surg. Res. 39 83-84, 2007
Mikó I., Sajtos E., Galuska L., Sipka S., Kovács J., Matesz K., Bráth E., Németh N., Pető K., Gulyás A., Furka I.: Lép-autotransplantatumok életképességének hosszú távú vizsgálata beagle kutyákon, Magy. Seb. 60. 175-175., 2007
Mikó I., Németh N., Bráth E., Furka A., Imre S., Serfőző J., Kovács J., Szabó Gy., Bálint A., Sajtos E., Galuska L., Pető K., Furka I.: Indicative force of hemorheological factors in hyposplenic and asplenic states after splenectomy and spleen autotransplantation. A research summary, 14th Congress of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation Abstract Book p. 64., 2007
Bálint A., Mikó I.: Comparison of different spleen saving methods for characterisation of hyposplenic-asplenic states in experimental study, Congress book of International Scientific Conference of Students and Young Scientist, Uzhorod, Ukraine p. 116, 2005
Sajtos E.: Lép-autotransplantátumok életképességének hosszú távú vizsgálata beagle kutyákon, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, ÁOK, 2007. évi Tudományos Diáktalálkozójának konferenciakiadványa, pp. 223, 2007
Sajtos E.: Lép-autotransplantátumok életképességének hosszú távú vizsgálata beagle kutyákon, XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Orvostudományi Szekció konferenciakiadványa, p.140, 2007
Sajtos E., Czompa L.: Haemorheologiai vizsgálatok hypospleniás-aspleniás állapotokban beagle kutyákon - előkísérleti adatok, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, ÁOK, 2006. évi Ph.D. és TDK Tudományos Diáktalálkozó konferenciakiadványa pp. 256, 2006
Sajtos E., Kiss F., Kiss M., Fekete K., Furka I., Mikó I., Bálint A., Baló E., Ács G.: Splenectomia és lép autotransplantáció összehasonlító vizsgálata klinikai adatok alapján, Magy Seb 58 271-271, 2005
Németh N., Gulyás A., Pető K., Földesi R., Bráth E., Lesznyák T., Takács E. I., Furka I., Mikó I.: Haemorheologiai mérések alkalmazása és standardizációs kérdései kísérletes sebészeti modellekben, Magy. Seb. 60 177-178., 2007
Németh N., Sajtos E., Furka I., Hevér T., Kiss F., Takács E.I., Mikó I.: A mintatárolás kérdése haemorheologiai mérésekhez állatkísérletekben, a sebészeti kutatások szemszögéből, Érbetegségek XV.(1) 18-18, 2008
Mikó I., Bráth E., Németh N., Furka A., Sipka S. Jr., Pető K., Serfőző J., Kovács J., Imre S., Benkő I., Galuska L., Sipka S., Ács G., Furka I.: Spleen autotransplantation. Morphological and functional follow-up after spleen autotransplantation in mice: A research summary, Microsurgery, 27 312-316, 2007
Sajtos E., Furka I., Galuska L., Sipka S., Kovács J., Bráth E., Németh N., Pető K., Mikó I.: Viability of spleen autotransplants in beagle dogs- a complex long-term investigation, Brit J Surg, 95(S6) 91-91, 2008
Németh N., Baskurt O.K., Meiselman H.J., Hevér T., Kiss F., Sajtos E., Furka I., Mikó I.: Storage of beagle canine blood samples causes hemorheological alterations: The effects of time and temperature, Biorheology 45(1-2) 81-81, 2008
Mikó I., Németh N., Imre S., Bráth E., Sajtos E., Furka A., Furka I.: Hemorheological alterations related to splenic function: Benefits of spleen-salvaging surgical methods, Biorheology 45(1-2) 55-56, 2008
Mikó I., Németh N., Sajtos E., Bráth E., Pető K., Furka A., Kiss F., Imre S., Furka I.: A vörösvérsejt deformabilitás változásának jelentősége a hypospleniás-aspleniás állapotok kimutatásában splenectomiát és lép-autotransplantatiót követően kísérletes sebészeti modellben, Érbetegségek XVI.(2) 58-59., 2009
Kiss F., Németh N., Sajtos E., Bráth E., Baskurt O.K., Furka I., Mikó I.: A vörösvérsejt aggregatio vizsgálatának szerepe a splenectomia és a különböző lépmegtartó sebészi technikák összehasonlításában kísérletes sebészeti modellen, Érbetegségek XVI. (2) 59-59., 2009
Sajtos E., Németh N., Kiss F., Bráth E., Pető K., Hevér T., Mátyás L., Furka I., Mikó I.: A leukocyta antisedimentációs ráta (LAR) alkalmazása a lépmegtartó sebészeti eljárások vizsgálatára kidolgozott kísérletes modellben., Érbetegségek XVI.(2) 57-58., 2009
Furka I.: Spleen autotransplantation: The point of view for laboratory test animals, Proceedings of the CEELA-2009 Conference, Budapest, pp. 13-17. Ed.: Sandor Gy. Fekete, „Pro Scientia Veterinaria Hungarica” Foundation, Budapest, ISBN: 978-963-06-7084-5, 2009
Sajtos E., Nemeth N., Kiss F., Brath E., Peto K., Hever T., Matyas L., Imre S., Furka I., Miko I.: The beneficial effects of spleen salvaging surgical methods monitored by advanced erythrocyte deformability investigations in canine model., Proceedings of the CEELA-2009 Conference, Budapest, pp. 105-106. Ed.:Sandor Gy. Fekete, „Pro Scientia Veterinaria Hungarica” Foundation, Budapest, ISBN: 978-963-06-7084-5, 2009
Kiss F., Nemeth N., Sajtos E., Brath E., Baskurt O.K., Furka I., Miko I.: Is the measurement of red blood cell aggregation useful for investigation of various erythrocyte populations in experimental animal model of spleen autotransplantation?, Proceedings of the CEELA-2009 Conference, Budapest, pp. 88-89. Ed.: Sandor Gy. Fekete, „Pro Scientia Veterinaria Hungarica” Foundation, Budapest, ISBN: 978-963-06-7084-5, 2009
Bráth E., Mikó I., Kovács J., Sipka S. Jr., Sárvári M., Németh N., Furka I.: Apoptosis detection in a new multiorgan transplantation model in mice. Preliminary histological data, Eur. Surg. Res. 37. 104-105., 2005
Németh N., Gulyás A., Bálint A., Kiss F., Takács I., Furka I., Mikó I.: Hemorheological filtration measurements in laboratory animals–the problem of cell size-pore size ratio, Eur. Surg. Res. 37. 120-120., 2005
Pap Szekeres J., Pető K., Németh N., Cserni G., Furka I., Svébis M., Cserni T., Bráth E., Mikó I.: Extraabdominalisan átültetett cseplesz lebeny mikrocirkulációjának intraoperatív vizsgálata laser Doppler flowmetria segítségével kutyán, Magy. Seb. 2005. 58. 116-119., 2005
Lesznyák T., Németh N., Bráth E., Pető K., Pekár Gy., Nagy D., Ács G., Dinya Z., Pap Szekeres J., Mikó I., Furka I.: A vese neovascularizatiója a nagycseplesz felhasználásával omentális angiogén faktor előkezeléssel., Magy. Seb. 58. 129-133., 2005
Pap Szekeres J., Cserni G., Furka I., Svébis M., Cserni T., Bráth E., Németh N., Mikó I.: A new concept for esophageal resection–prevascularization: An experimental study, Dis. Esoph. 18. 274-280., 2005
vissza »