Endogén szubsztanciák kardiovaszkuláris regulátor szerepének molekuláris biológiai és biokémiai vizsgálata sebészi szívbetegségekben és állatkísérletes modellekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49341
típus K
Vezető kutató Horkay Ferenc
magyar cím Endogén szubsztanciák kardiovaszkuláris regulátor szerepének molekuláris biológiai és biokémiai vizsgálata sebészi szívbetegségekben és állatkísérletes modellekben
Angol cím Regulatory role of endogenous vasoactive substances in cardiac surgical deseases and in animal models: molecular biological and biochemical background
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Kocsis Erzsébet
Pósa Ildikó
Seres Leila Bettina
Skoumal Réka
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.417
FTE (kutatóév egyenérték) 13.51
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kifejlesztésre került egy új mérési módszer, mely alkalmas az NT-proANP és az NT-proBNP együttes mérésére (NT-proXNP). Cardiopulmonáris bypasson (CPB) átesett gyerekeken végzett vizsgálatainkban az NT-proXNP szignifikáns összefüggést mutatott az NT-proANP szinttel, de még szorosabbat az NT-proBNP-vel, illetve a két NP összegével. Az NT-proXNP szint szoros korrelációt mutatott a cardiac indexszel, a stroke volume indexszel és a globális EF-fel a postop. periódusban. Az NT-proXNP tehát jó marker a cardiac output utánkövetésére gyermekkori szívsebészetben. Preklinikai vizsgálatunkban az inozinnak a szívre kifejtett hatásait vizsgálatuk reperfúzió során cardioplegiás szívmegállásnál extracorporalis keringésű kutyamodelleknél. Eredményeink szerint az inozin alkalmazása javítja a cardiális és endotheliális funkciót hypothermiás szívmegállásban végzett CPB műtét után. További experimentális vizsgálatainkat izolált perfúziós patkányszíven végeztük. A myocardiumban korábban kimutatott magas számú prolactin releasing peptide (PrRP) kötőhelyek kardiális szabályozásban játszott szerepét vizsgáltuk. Langendorff szerint izolált perfúziós patkányszíven (n=99) a PrRP adása (1-100nM) dózis-dependens pozitív inotróp hatást fejt ki. Eredményeink egy ez idáig ismeretlen szerepét tárták fel a PrRP-nek, miszerint direkt pozitív inotróp hatással van a szívizomra.
kutatási eredmények (angolul)
A novel diagnostic method was developped which incorporates information about the concentrations of both NT-proANP, NT-proBNP. In our children patients undergoing cardiac operation with cardiopulmonary bypass (CPB) the NT-proXNP level correlated significantly with the NT-proANP level, but more strongly with the NT-proBNP and the arithmetic sum of both. NT-proXNP had a strong correlation with cardiac index, the stroke volume index and the global EF throughout the post-operative period. NT-proXNP is a good marker of cardiac output following pediatric cardiac surgery In a pre-clinical study, we investigated the effects of inosine on cardiac function during reperfusion in experimental dogs model of cardioplegic arrest and extracorporal circulation. In conclusions the application of inosine improves myocardial and endothelial function after cardiopulmonary bypass with hypothermic cardiac arrest. In our additional experimental study isolated perfused rat hearts were made. High levels of specific prolactin-releasing peptide (PrRP) binding sites have been found in the myocardium; however, the functional importance of PrRP in the regulation of cardiac function is unknown. In isolated perfused rat hearts, infusion of PrRP (1–100 nM) induced a dose-dependent positive inotropic effect. In conclusion, the present data define a hitherto unrecognized role for PrRP in the regulation of cardiovascular system by showing that PrRP exerts a direct positive inotropic effect.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49341
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
T. Breuer, R. Skoumal, F. Horkay, B. Merkely, M. Ala-Kopsala, J. Leppäluoto, O. Vuolteenaho, H. Ruskoaho, M. Tóth, A. Székely: Strong relationship between NT-proXNP levels and cardiac output following cardiac surgery in neonates and infants, Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2010; Volume 54 Issue 4, Pages 502 – 509, 2010
Kohidai L., Komka Zs., Seres L., Horkay F., Toth K, Ruskoaho H, Csaba G.: Effect of vasoactive peptides on Tetrahymena. chemotactic properties of endothelins (ET-1, ET-2, ET-3, fragment 11-21 of ET-1 and big endothelin-1): a short-term inducible signalling mechanism of chemotaxis., Tervezett közlés, 2010
Veres G., Radovits T., Seres L., Horkay F., Karck M., Szabó G.: Effects of inosine on reperfusion injury after cardiopulmonary bypass, Journal of cardiothoracic surgery, 2010
Kónyi A., Skoumal R., Kubin AM, Füredi G., Perjés Á., Farkasfalvi K., Sárszegi Zs., Horkay F., Horváth IG, Tóth M., Ruskoaho H., Szokodi I.: Prolactin-releasing peptide regulates cardiac contractility, Regulatory Peptides 159 (2010) 9–13, 2010
Skoumal R., Farkasfalvi K., Perjés Á., Scheich B., Simon N., Kubin AN., Horkay F., Tóth M., Ruskoaho H., Szokodi I.: Extracellular signal-regulated kinase mediates the inotropic effects of adrenomedullin, Journal of molecular and cellular cardiology, 2010

 

Projekt eseményei

 
2018-02-08 10:54:03
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ (Semmelweis Egyetem), Új kutatóhely: Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (Semmelweis Egyetem).
vissza »