Az emberi agy számreprezentációs készségének normál és sérült funkciója és fejlődése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49345
típus K
Vezető kutató Szucs Dénes
magyar cím Az emberi agy számreprezentációs készségének normál és sérült funkciója és fejlődése
Angol cím Neurocognitive study of normal and impaired function and development of human numerical representations
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Dékány Judit
Jármi Éva
Márkus Attila
Soltész Fruzsina
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.545
FTE (kutatóév egyenérték) 2.66
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban a matematikai képességek normál és sérült funkcióját vizsgáltuk viselkedéses és eseményhez-kötött kiváltott potenciál (EKP) módszerrel. Kutatási eredményeinkből öt nemzetközi lektorált publikáció született (Neuropsychologia, BMC Behavioral and Brain Functions, Neuroscience Letters [2], Mind, Brain and Education), két további publikáció jelenleg lektorálás alatt áll (Journal of Experimental Child Psychology, Behavioral and Brain Sciences). Sikeresen azonosítottuk az automatikus matematikai információfeldolgozás EKP jellemzőit felnőttekben és 6-11 éves gyermekekben. Megállapítottuk, hogy a matematikai feldolgozás automatikus voltát mérő feladatokban a motoros folyamatok éretlensége jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy gyermekek rosszabb teljesítményt mutatnak, mint felnőttek. Diszkalkuliásokkal végzett vizsgálataink kimutatták, hogy a jelenleg domináns, a nagyság-reprezentáció sérült voltát feltételező elméletek nem képesek megmagyarázni a diszkalkulia jelenségét. Vizsgálatunk ezzel szemben azt mutatta, hogy a figyelmi folyamatok éretlensége jelentős tényező lehet a matematikai képességzavarokban. Egy közel száz óvodáson végzett kutatásunk szintén arra utal, hogy a nagyságreprezentáció fejlődése nem képes megmagyarázni a matematikai képességek fejlődését. Eredményeink jelentősek, mivel a jelenlegi elméleti keretek újragondolására késztetnek. A motoros és figyelmi folyamatok sérülésére mutató eredményeink kijelölik a további kutatás irányát.
kutatási eredmények (angolul)
Our research investigated normal and impaired function of arithmetic abilities by using behavioral methods and event-related brain potentials (ERPs). We have published five papers in international peer-reviewed journals (Neuropsychologia, BMC Behavioral and Brain Functions, Neuroscience Letters [2], Mind, Brain and Education). Two more papers are currently under review (Journal of Experimental Child Psychology, Behavioral and Brain Sciences). We have identified ERP markers of automatic number processing in adults and in 6-11-year-old children. We have established that the immaturity of motor processes contributes crucially to worse performance of children than adults’ in tasks measuring automatic number processing. Studies of dyscalculia demonstrated that the currently dominant theory assuming that the number representation is impaired in dyscalculia cannot explain the phenomenon clearly. Our investigations suggest that immature attentional function probably plays a major role in the aetiology of dyscalculia. An investigation of about 100 kindergarten children also confirmed that the development of the magnitude representation is probably not the major underlying factor behind numerical development. Results are significant because they prompt a rethink of the current theoretical stance on number cognition. Our data demonstrating impairments of motor and attentional function in dyscalculia shows the pathway of further research.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1958/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szűcs D, Soltész F and White S: Perceptual and motor conflict in the Stroop effect: Event-related brain potential and electromyography studies., Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: 10th International Conference on Cognitive Neuroscience. doi: 10.3389/conf.neuro.09.2009.01.211, 2008
Szűcs D, Soltész F, Czigler I, Csépe V: Electroencephalography effects to semantic and non-semantic mismatch in properties of visually presented single-characters: the N2b and the N400, Neuroscience Letters. 412, 18-23., 2007
Szűcs D, Soltész F, Csépe V, Jármi É: The development of arithmetic skills, 6th Congress of the Federation of European Psychophysiology Societies - CD, 2006
Szűcs D: A review of recent cognitive psychological and cognitive neuroscience research on the representation of magnitude in children. SMEC proceedings., Proceedings of the SMEC conference, Dublin, 2007
Soltész F, Szűcs D, Dékány J, Márkus A, Csépe V: A combined event-related potential and neuropsychological investigation of developmental dyscalculia, Neuroscience Letters. 417, 181-186., 2007
Szűcs D, Soltész F, Jármi É, Csépe V: The speed of magnitude processing and executive functions in controlled and automatic number comparison in children: an electro-encephalography study, Behavioral and Brain Functions. 3:23, 2007
Szűcs D, Soltész F: Event-related potentials dissociate facilitation and interference effects in the numerical Stroop paradigm, Neuropsychologia. 45, 3190-3202., 2007
Szűcs D, Goswami U: Educational neuroscience: Defining a new discipline for the study of mental representations, Mind, Brain and Education. 1, 114-127, 2007
vissza »