Etnikai és felekezeti kontaktzóna néprajzi vizsgálata Északkelet-Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49349
típus NK
Vezető kutató Bartha Elek
magyar cím Etnikai és felekezeti kontaktzóna néprajzi vizsgálata Északkelet-Magyarországon
Angol cím Ethnographic research of the ethnic and religion contact zone in North-East - Hungary
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Néprajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bődi Erzsébet
Keményfi Róbert
Lovas-Kiss Antal
Nagy Éva
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 23.900
FTE (kutatóév egyenérték) 5.53
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat megvalósítása alapkutatásként a DE Néprajzi Tanszékének legerősebb hagyományába, a tereporientált kutatásba illeszkedik. A programban résztvevő szakmailag elismert kutatók mellett egyetemi hallgatók (BA, PhD) is hozzájárultak a kutatási program sikeres megvalósulásához. A Debreceni Néprajzi Intézet Adattára több száz tétellel (kézirat, térkép, fotók) gyarapodott. A kutatók számos részterület együttes néprajzi vizsgálatán keresztül térképezték fel Északkelet-Magyarország összetett etnikai, társadalmi és felekezeti rendszerét, az együttélés mintáit, az életvezetési stratégiákat, az etnodemográfiai tendenciákat, az identitásváltás gyakorlatát. Az elmúlt 10 évben végbement gazdasági-társadalmi átalakulások következményeit is dokumentáltuk. A kutatási ciklus eredményei: Könyv:11 – Külföldön idegen nyelven:1; Magyarországon idegen nyelven:2; Magyarországon magyarul:8. Könyv kézirat:2. Könyvfejezet:60 – Külföldön idegen nyelven:3, magyarul:3; Magyarországon idegen nyelven:1, magyarul:53. Folyóiratcikk:35 – Külföldön idegen nyelven:2, Magyarországon magyarul:33. Konferenciakiadvány:3 – Külföldön idegen nyelven:2; Külföldön magyarul:1; Konferenciaszervezés:8 – magyar nyelvű:5; idegen nyelvű:3; Konferencia részvétel: hazai:66 külföldi:39 Összesen:105 Oktatás: egyetemi előadások, szemináriumok, terepgyakorlat. Gyakorlati hasznosítás: előadások az együttélés kulturális mintázatairól, a kulturális sokszínűségről a rendőrség tagjainak és a menekülttábor alkalmazottainak.
kutatási eredmények (angolul)
The implementation of the tender project as a part of basic research is accommodated in the strongest traditions of the Ethnography Department, University of Debrecen, which is focusing on field-work. Besides the researchers recognized in the scholarly field, there have also been university students (BA, PhD) contributing to the successful realization of the research program. As a result, the Database of the Department in Debrecen has been augmented by several hundreds of files. Our research activities were supposed to reveal the complex ethnic, social and religious system, patterns of coexistence, strategies of way of living, ethno-demographical tendencies, practice of changing identity in the North-Eastern part of Hungary through a complex investigation involving several sections of ethnography. We have also documented the economic and social transformations during the past ten years. Results of the research period include: Number of books:11 Published in a foreign country in a foreign language:1, in Hungary in a foreign language:2 in Hungary in Hungarian:8 Number of book manuscripts:2 Number of chapters:60 Number of scholarly studies/papers:35 Number of conference publications:3 Number of participations in conferences:66 Number of hosting conferences:8 Teaching: lectures, seminars, fieldwork. Utilization in practice: talks about cultural patterns of coexistence, cultural diversity to the members of the police and employees of the reception centre.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49349
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bartha E. - Keményfi R. (szerk): Etnikai és felekezti kontaktzónák I. Együttélési minták néprajzi vizsgálata Északkelet-Magyarországon. p. 250., Debrecen,, 2009
Bartha E - Keményfi R - Lajos V (szerk): Ethnigraphica et Folkloristica Carpathica 16., Debrecen, p. 220, 2009
Keményfi R (szerk): Ethnigraphica et Folkloristica Carpathica 15., Debrecen, p. 278, 2009
Bartha E: Світ звичаїв греко-католицьких свят, Uzshorod. p. 160, 2007
Bartha E: Vallási terek néprajzi öröksége, Debrecen,, 2006
Bartha E: Népi vallási hagyományok, Debrecen, CD kötet, 2006
Bartha E - Keményfi R - Marinka M (szerk): '56 a néphagyományban, Debrecen, p. 550., 2009
Lovas Kiss A: A rendszerváltozás utáni gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezetek néprajzi vizsgálata. Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége., Debrecen, p. 130., 2006
Fodor F: Az elsodort falu - reprint kiadás, Keményfi R. (szerk) Studia Folkloristica et Ethnographica. 51. Fekete-Körös völgy Néprajza I. Debrecen, p. 320, 2009
Lovas Kiss A: A falusi katolikus papság helyzetét befolyásoló tendenciák a II. világháború utáni Magyarországon., Mediárium. KFRTF. Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének Folyóirata 2007. I./2: 171-183., 2007
Lovas Kiss A: Az újirázi templombúcsú és falunap, pp 477-482. in: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVII. Szolnok, 2008
Lovas Kiss A: Két telepített falu a Kis-Sárréten (katolikusok a reformátusok között)., pp. 623-635. in: Novák L F. Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei XI. Nagykőrös, 2008
Lovas Kiss A: ЗMIHA KYЛЬTYPИ: ДЕКIЛЬКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, ЯКА ЕМІГУВАЛА З ΥКРАЇНИ., pp. 363-369. Acta Hungarica 2007./XVIII. Ungvár, 2008
Lovas Kiss A: Telepített földművelők. Újiráz telepítési szempontjainak hatása a lokális identitásra., pp. 253-265. in: Bánkiné Molnár E. Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban Bibliotheca Cumanica. 7. Kiskunfélegyháza,, 2007
Marinka M: Konzerválódott és felújított, valamint újszerű szokások a szatmári sváboknál., pp. 161-172. In: Nagy I; Kutnyánszkyné Bacskai E. Bonyhádi Evangélikus Füzetek 2. Németek a Kárpát-medencében Konferencia anyaga. Bonyhád, 2009
Szilágyi J: A Tisza István Ereklyemúzeum bemutatása., pp. 585-591. in: Ujváry Z. Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Nagykőrös- Debrecen, 2007
Szilágyi J: A Varsói Egyetemi Múzeum bemutatása., Ethnica. 2007. IX. 4: 132-133., 2007
Szilágyi J: Az egyetemi múzeumok és gyűjtemények. Definíció, történet, önmeghatározás., Ethnica. 2008. X/3: 101-104., 2008
Szilágyi J: A kötelező katonai szolgálat emlékezete és szerepe a hallgatói identitás kialakításában., Ethnica 2009.XI/2: 55-60., 2009
Szilágyi J: Adalékok az 1949/51-ben újjászervezett Debreceni Egyetem életéhez., in.: Kiri E; Kovács L. E; Szilágyi J. Notitiae Iuvenum. Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. Debrecen, 2007
Lajos V: „Megváltodzott..." A moldvai szociokulturális életvilág új tényezői., pp. 356-362. Acta Hungarica XVIII. évfolyam, 2007 – Ungvár 2008., 2008
Lajos V: Találkozási pontok – a kulturális ’idegenség’ narratív megjelenítése a moldvai Lujzikalagorban., Tabula, 2008/1-2: 67-83., 2008
Lovas Kiss A: Piaci túlélés - kisüzemi lavírozás, Debrecen, p. 190., 2006
Keményfi R: Eszmetörténeti háttér és források a történeti Gömör megye szociokulturális kutatásához, pp. 269–662. In: Ujváry Z. A gömöri magyarság néprajza III. Debrecen, 2006
Keményfi R: Unicat sau serie? Concepţia lui Körösfői Kriesch Aladár despre ţelurile grupării artistice de la Gödöllő., pp. 56–74. in: Ş Gaie. Fascicula arte vizuale. Vol. III. Oradea, Editura Iniversităţii din Oradea, 2006
Keményfi R: Egyedi vagy sorozat? Körösfői-Kriesch Aladár leveleiben megfogalmazott elképzelései a művésztelep céljairól., pp. 79–95. In: Őriné Nagy C. A népművészet a 19–20. század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztelepen. Gödöllő: Gödöllői Városi Múzeum, 2006
Keményfi R: Egységes magyar államtér alatt egységes kőzetalap: a Tisia-masszívum mítosza., pp. 418–438. in: Győri R; Hajdú Z. Kárpát-medence: települések, tájak, térstruktúrák. Pécs–Budapest: Dialog Campus, 2006
Keményfi R: „Konstituierung ethnischer Räume, ethnischer Grenzen.”, pp. 739–751. In: Hengartner, T; Moser, J. Grenzen & Differeinzen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2006
Keményfi R: Térbeliség, térszerveződés, térszintek: tájak – régiók, pp. 15–31. Keszeg V; Szabó Z. Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion kiadó, Kolozsvár, 2006
Keményfi R: Térbeli mozgáspályák, migrációs vallási jelenségek geográfiai vizsgálata., pp. 563–602. in: Novák L F. Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Nagykőrös: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága,, 2008
Keményfi R: Így védte Dobó Eger várát? – Történeti tudat kontra képi parafrázis., pp. 519–534. in: Papp R; Szarka L. Bennünk élő múltjaink. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008
Keményfi R: Történelmi folyamatok – térbeli lenyomatok., Ethnica. X. 2: 36–39., 2008
Keményfi R: „Kulturális hatóerőnk” mitikus történeti földrajzi háttere. A magyar Mezopotámia képzete, Korall. (Társadalomtörténeti folyóirat) 9. 31: 101–131., 2008
Keményfi R: Természeti tájhatárok – politikai megfontolások., pp. 387–392. in: Szabó J; Demeter G. Geographia generalis et specialis. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008
Keményfi R: Многозначный термин «диаспора» в изучении меньшинств в Венгрии., pp. 339–355. Acta Hungarica. 2007, XVII-ий piқ видання. Ужгород, 2008
Keményfi R: Földrajzi tér – történelmi idő – természeti környezet., Híd. LXXIII. 6: 3–18., 2009
Bődi E: A lokális identitás néhány eleme a Szatmár megyében élő sváboknál., pp. 337-349. in: Nagy I; Kutnyánszkyné Bacskai E. Bonyhádi Evangélikus Füzetek 2. Németek a Kárpát-medencében Konferencia anyaga. Bonyhád, 2009
Bődi E: Néhány fontos körülmény hatása a szatmári svábok nyelvváltásához. Cateva circumstante impotante in schimbarea limbi svabilor satmareni., pp. 358-376. in: P Hügel, E Rodica Colta. Europa identitatilor. Colectia minoritati 9. Complexul Muzeal, Arad, 2008
Bődi E: A néprajzi kautatások hatása a Derenkről kitelepített lengyelek identitására., pp. 755-771. in: Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVII. Miskolc, 2008
Bartha E: Etnikus hagyomány – liturgikus hagyomány., pp. 719-724. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLVII. Miskolc, 2008
Bartha E: Utak, útvonalak – a szakrális célú migráció néprajzához., pp. 603-608. in: Novák L F. Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Nagykőrös, 2008
Bartha E: Jakab apostol magyar vendégei., Ethnographia, 119: 101-116., 2008
Keményfi R: A magyar nemzeti tér megszerkesztése, Debrecen, CD kötet, 2006
Marinka M: A szatmári svábok néprajzi kutatásának eredményei a freiburgi Johannes-Künzig-Intézet gyűjteményének tükrében., In: Kiri E; Kovács L E Szilágyi J. Notitiae Iuvenum. Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére., 2007
Bartha E: Hitélet a görög katolikus temetők néprajzához, Ünnepi kötet Dám László 60. születésnapjára, 2005
Bartha E: Életmód, folklór, építészeti örökség, pp. 205-224 In: T. Bereczki I; Sári Zs. A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században. Budapest, 2005
Bartha E: Néprajzi Látóhatár - 2004, Ethnica, VII: 35-36, 2005
Bartha E: Kisebbségi együttélési modellek, Néprajzi Látóhatár XIV. 1-2: 169-171, 2005
Keményfi R: Táji adottságok - temetkezési forma - építészeti örökség, pp. 233-244. In: T. Bereczki I; Sári Zs. A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században. Szentendre, 2005
Keményfi R: Über die "heilige" Aspekte der Verteilung der europäischen Minderheiten., pp. 361-373. in: Bárth D. Ünneplő. Írårások Verebélyi Kincső tiszteletére. Budapest, 2005
Keményfi R: A társdalom csoporszerveződése, pp. 565-569. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában, Nyíegyháza., 2005
Keményfi R: Szembenálló kultúrák - térbeli határok - kontaktzónák, Korunk. VIII: 42-48, 2005
Keményfi R: Etnikai kontaktzónák - etnikai térképek - hamis mítoszok, pp. 30-37. In: Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében., Aszód, 2005
Keményfi R: A mérés lehetősége az etnikai, a vallási és a nemzeti kisebbség fogalmában, pp. 288-295. In: Bölcsőtől a koporsóig, Budapest, 2005
Keményfi R: A többrétegű "szórvány kifejezés a kisebbségkutatásban, pp. 78-90. In: Tanulmányok a szórványról, Budapest, 2005
Telenkó B M: Táji adottság – temetkezési forma – építészeti örökség1. Adatok az erdőbényei „pincés” temetkezés néprajzi vizsgálatához., pp. 225-232. In: T. Bereczk I; Sári ZsA népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században. Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországon., 2005
Telenkó B M: A Görög Katolikus Hittudományi Főiskola „liturgikus gyakorlótere”, Ethnica VII. 3: 106-110, 2005
Telenkó B M: Kisebbségi együttélési modellek határainkon túl., Néprajzi Látóhatár XIV.évf. 1–2. sz. 163–168., 2005
Kiss A: Illegális eljárások, mint adaptációs stratégiák egy régió mezőgazdasági struktúrájában., In: Schwarcz Gy; Szarvas Zs; Szilágyi M. Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken., 2005
Bődi E: Hagyományos levesételek a gömöriek asztalán., pp. 367-377 In: Szabó S. Hagyomány és változás a népi kultúrában. Nyíregyháza, 2005
Bődi E: XVI. századi adatok táplálkozáskultúránk történetében., Ethnica VII/2. 57-59. Debrecen, 2005., 2005
Bődi E: Keleti szláv elemek a kárpátaljai Salánk táplálkozáskultúrájában., Ethnica VII/3. 100-103. Debrecen, 2005., 2005
Bődi E: Magyarországon élő nemzetiségiek. Lengyelek Magyarországon., Határtalan 28. 15-16. Debrecen, 2005., 2005
Bődi E: Mi, magyarok a Debrecenben élő lengyelek szemével., pp. 39-53. In: Eperjessy E. Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából. Budapest,, 2005
Marinka M: A szatmári svábok társadalmi életének folklórja az ifjúkorban, Ethnica VII. 1-4: 59-61, 2005
Szonda István: Inas, segéd, mester. (Iparos tanoncképzés az endrődi csizmadia iparban)., In: Ethnica VII. 1-4. 97-99, 2005
Marinka M: A csalánosi svábok sorozása és sorostalálkozója, Ethnica VII. 1-4: 30-31, 2005
Szabó L: A patakok szerepe Felsőháromszék életében, Ethnica VII. 1-4: 30-31, 2005
Bődi E: Stadiul actual al cercetãrii etnografice a svabilor sãtmãreni., pp. 390-406. In: P Hügel; E R Colta. Dilema Europei Centrale: Convieþuire sau Coexistenþã. Arad,, 2005
Bartha E: Adatok a kárpátaljai görög katolikus temetők néprajzához, pp. 225-230 in: Bárth D. Ünneplő. Írårások Verebélyi Kincső tiszteletére. Budapest, 2005
Bődi E: Influenþa instituþiilor culturale locale asupra ºvabilor sâtmâreni., pp. 340-358. in. Multiculturalism ºi identitate etnicã în Europa, május 17 – 20. Arad,, 2006
Bődi E: Emlékek írásban és szóban a Lichtschein és a Báron család életéből., Néprajzi Látóhatár XIV. 3-4: 373-389., 2006
Bődi E: Néprajzi kutatások a szatmári svábok között., Rálátás. VII/1.: 32-36., 2006
Bődi E: A szatmári svábok kötődése lakóhelyükhöz., pp. 253-258. in: Selmeczi Kovács A. Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Laczkovits Emőke tiszteletére. Veszprém, 2006
Bődi E: A szatmári svábok sajátosságai a táplálkozáskultúra terén., pp. 29-44. in:Veres G. Agria XLII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2006
Bartha E: Kalendárium és vallásos szokásrend., pp. 255-259. in: Bathó E.-Ujváry Z. Jászok és kunok a magyarok között. Jászberény, 2006
Bartha E: "Velem folytatódik az idő..." Templomszéki jogok két bodrogközi református gyülekezetben., pp. 91-96. in: Selmeczi Kovács A. Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Laczkovits Emőke tiszteletére. Veszprém, 2006
Bartha E: Kalendárium és a szakrális szokások találkozási-tipusai., Ethnica VIII/I. 51-53., 2006
Marinka M: Báli szokások Csanáloson., Ethnica VIII/I: 22-23., 2006
Marinka M: Lakodalom egy szatmári sváb faluban., Ethnica VIII/I: 26-29., 2006
Marinka M: A szentháromság tiszteletének kialakulása a szatmári sváboknál a táj szakralizációjának következtében., In: Ujváry Z. Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László tiszteletére. (Az Arany János Múzeum Közleményei, XII)., 2007
Lajos V: Nacionalizmus és csángóproblematika a két világháború közötti magyar tudományos diskurzusban, pp. 53-68. in: Kiri E; Kovács L E; Szilágyi J. Notitiae Iuvenum. Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére, Debrecen,, 2007
Lovas Kiss A: A csökmői Sárkány-nap. Egy kis-sárréti hagyományteremtő kulturális rendezvény., Ethnica 2007. IX/4: 111-114., 2007
Lovas Kiss A: „Itt már nem férfi és női szerepről, hanem pénzről van szó” A rendszerváltást követően kialakult két sajátos női szerep: A családfenntartó nő és a vállalkozó felesége., pp. 257-262. in: Ujváry Z. Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Az Arany János Múzeum Közleményei XII. Nagykőrös–Debrecen, 2007
Lovas Kiss A: A lokális társadalmakban élő egyéni gazdálkodók termeléshez fűződő viszonyának változása az Európai Unióban., pp. 477-484. in: Veres G. AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007
Bődi E: A magyarországi lengyel kisebbség a néprajztudomány szemszögéből. az identitás kutatásáig vezető út., Néprajzi Látóhatár XVI. 1-2: 93-107, 2007
Bődi E: A szatmári svábok identitása a régió és az etnikum viszonylatában, pp. 205-215. In: Ujváry Z. Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Nagykőrös-Debrecen, 2007
Bődi E: Gondolatok a "Mikroközösségek. Társadalom és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja" című, Túrkevén megjelent kiadványról., Jászkunság L. 1-2: 222-228., 2007
Bődi E: A hétköznapok étkezési szokásai Gömörben., pp. 394-409. in: Veres G. AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007
Telenkó B M: Adatok a filkeháziak felekezti azonosságtudatához., pp. 263-268. in: Veres G. AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007
Bődi E: A szabadon álló szakrális kisemlékek kutatása Lengyelországban., in: Tisicum, Szolnok 155-165., 2007
Bődi E: A család mint a közösségi tudat egyik szektora - a szatmári sváb családok sajátosságai alapján, pp. 299-305. In: Örsi J. Mikroközösségek. Társadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja. Túrkeve, 2007
Bődi E: A debreceni néprajzi kutatócsoportról (1967-1973)., pp. 91-95. In: Hoppál M. A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézete (1967-2007). Budapest, 2007
Bődi E: Lokális identitás néhány eleme a Szatmár megyében élő sváboknál., pp. 358-379. in: Regiuni, etnii si identitati regionale. Arad, 2007
Bartha E: Emmauszjárás a régi és a mai Magyarországon, Ethnica IX. 4: 122-123., 2007
Bartha E: Csuhék, hímesek és gyöngyök, Ethnica IX. 4: 123-124., 2007
Keményfi R: Alkotói vázlat "Dobó István megvédi Eger várát a török ellen" című festményhez, pp. 657-669. in: Veres G. AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007
Bartha E: Útmenti és szabadtéri keresztek Filkeházán, pp. 249-256. in: Veres G. AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007
Kovács L E: A Lourdes-i Mária szobor Filkeházán, pp. 257-262. in: Veres G. AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007
Keményfi R: A tárkányi birsalmaleves., pp. 559–560. in: Ujváry Z. Az Alföld vonzásában., 2007
Keményfi R: Karten machen – Macht der Farben. Zur frage der Visualisierung des ungarischennationalen Raumes., pp. 55–65. in: Tzsaschel, S; Wild, H; Lent, S. Visualisierung des Raumes. Karten machen – die Macht der Karten. Leibniz, 2007
Kovács L E: A köröstárkányi temetőút változástörténete., pp. 463-470. in: Ujváry Z. Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Az Arany János Múzeum Közleményei XII., 2007
Bartha E: Temetők, sírjelek, fejfák., pp. 549-552. in: Ujváry Z. Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Nagykőrös-Debrecen., 2007
Telenkó B M: A felekezeti örökség hagyományozódása. Szempontok a magyarországi görög katolikusságot érintő 20. századi migrációs hatások vizsgálatához., pp. 609-622. in: Novák L F. Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. (Az Arany János Múzeum Közleményei, XI). Nagykőrös, 2008
Marinka M: Migrációs formák a mezőpetri sváboknál., pp. 447-461. In: Novák L F. Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. (Az Arany János Múzeum Közleményei, XI). Nagykőrös, 2008
Marinka: Kulturális reprezentáció a szatmári sváboknál., pp. 370-376. Acta Hungarica, XVIII. évfolyam 2007. Ужгород, 2008
Marinka M: A magyarság megjelenítése egy kárpátaljai földműves katonaköltészetében., pp. 55-77. Ilyés S; Keszeg V. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 16. Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2008
Lajos V: Testek – tisztaság – modernitás. Kulturális és társadalmi összefüggések Moldvában a „báje” kapcsán, pp. 159-171. in: Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. L’Harmattan – MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2009
Bartha E: A gömöri magyarság néprajza., Ethnica, X/2: 64-65., 2008
vissza »