Antiandrogén kardenolid analógok szintézise és biológiai hatásvizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49366
típus K
Vezető kutató Wölfling János
magyar cím Antiandrogén kardenolid analógok szintézise és biológiai hatásvizsgálata
Angol cím Synthesis and biological effect investigations of antiandrogen cardenolide analogues
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Julesz János
Mernyák Erzsébet
Nagyné dr. Frank Éva
Schneider Gyula
Szájli Ágota
Szécsi Mihály
Tóth István
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.480
FTE (kutatóév egyenérték) 5.68
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 17α-hidroxiláz-C17,20-liáz (P45017α) az androgén bioszintézis kulcsenzime, amely a 21 szénatomos szteroidok esetén mind a 17α-hidroxilezést, mind pedig a C17–C20 kötés hasítását katalizálja. Ezen enzim gátlása az androgének szintézisét korai fázisban gátolja, így a prosztatarák kezelésében hasznos lehet. Új 17β-dihidrooxazinil-szteroidokat állítottunk elő. Ezen vegyületek gátló hatását in vitro radioinkubációs technikával, patkányhere-C17,20-liáz enzimen végeztük. Egyes 17β-(2-oxazolidon-5-il)-androszt-4-én-3-on származékok hatásos inhibítornak bizonyultak. A D-gyűrűhöz kondenzált, ösztránvázas dioxafoszforinánok és oxazafoszforinánok epimerjeit szintetizáltuk; térszerkezetüket és jellemző konformációjukat NMR-es és számításos kémiai módszerekkel határoztuk meg. Alkenil-fenilhidrazonok Lewis-sav-katalizálta 1,3-dipoláris cikloaddíciós reakciójával androszt-5-én-kondenzált arilpirazolinokhoz jutottunk. A pirazolinok proliferációgátló hatását három humán ráksejtvonalon vizsgáltuk. Egy származék a ciszplatinnál is hatékonyabb citotoxicitást mutatott.
kutatási eredmények (angolul)
17α-Hydroxylase-C17,20-lyase (P45017α) is a key enzyme regulating the androgen biosynthetic pathway, catalyzing both 17α-hydroxylation and cleavage of the C17–C20 bond of 21-carbon steroids. Inhibition of this enzyme can block androgen synthesis at an early stage, and may therefore be useful in the treatment of prostatic carcinoma. New 17β-dihydrooxazinyl steroids were synthetized. The inhibitory effects of these compounds on rat testicular C17,20-lyase were investigated with an in vitro radioincubation technique. Some 17β-(2-oxazolidon-5-yl)-androst-4-en-3-one derivatives were found to be potent inhibitors for this enzime. D-ring-fused dioxaphosphorinanes and oxazaphosphorinanes in the estrone series were synthetized as epimeric pairs and investigated by NMR and computational methods in order to determine their stereostructures and predominant conformations. Lewis acid induced intramolecular 1,3-dipolar cycloadditions of alkenyl phenylhydrazones were carried out to furnish androst-5-ene-fused arylpyrazolines. The antiproliferative activities of the pyrazoline derivatives were tested in vitro on three malignant human cell lines. One of the derivatives displayed higher cytotoxic activity, than cisplatin.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1961/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Wölfling, J., Szájli, Á., Vörös, L., Gáspár, M., Schneider G.: Synthesis of of D-seco-13alpha-Androst-5-ene Derivatives, Monatsh. Chem. 137, 1099-1107., 2006
Wölfling, J.: Szteroid-hibridek: új, hatásos vegyületek természetes minták alapján, Magyar Kémiai Folyóirat 112, 97-104., 2006
Bunkóczi, G.; Cuesta Seijo, J. A.; Szájli, Á.; Schneider, Gy.; Wölfling, J.: 3beta-Acetoxy-13alpha-androst-5-en-17-one, Acta Crystallographica E, o5078-o5079., 2006
Mernyák E., Bikádi Zs., Hazai E., Márk L., Schneider Gy., Wölfling J.: Steroidal δ-Alkenyl Oximes as Ambident Nucleophiles: Electrophile-Induced Formation of Oxazepane Derivatives in the bis-Estrone Series, Letters in Organic Chemistry, 5, 17–21., 2008
Frank É., Schäfer B., Mucsi Z., Keglevich Gy.: Synthesis and conformational study of P-heterocyclic androst-5-ene derivatives, Heteroatom Chemistry, 19, 7-14., 2008
Frank, É.; Mucsi, Z.; Zupkó, I.; Réthy, B.; Falkay, G.; Schneider, Gy.; Wölfling, J.: Efficient Approach to Androstene-Fused Arylpyrazolines as Potent Antiproliferative Agents. Experimental and Theoretical Studies of Substituent Effects on BF3-Catalyzed Intramolecular [3+2] Cycloadditions of Olefinic Phenylhydrazones, Journal of the American Chemical Society, Article ASAP, DOI: 10.1021/ja808636e, 2009
Frank, É.; Schneider, Gy.; Messinger, J.; Thole, H.; Wölfling J.: Synthesis of Some Novel D-Dihomo-aza- and D-Dihomo-oxa-steroid Derivatives in the Estrone Series, Synlett, 2814-2816, 2005
Mernyák, E.; Schneider, Gy.; Herbst-Irmer, R.; Kubas, M.; Wölfling, J.: Synthesis and stereochemical investigations of novel nitrogen-containing 13alpha-estrone, Steroids 71, 558–564., 2006
Szájli, Á.; Wölfling, J.: The synthesis of D-heteroannulated 3beta-Hydroxy-13alpha-androst-5-ene Derivatives via alpha-Oxoketene Dithioacetal and alpha-Oxohydroxymethylidene Synthons, Monatsh. Chem. 137, 1431-1440., 2006
Wölfling, J.; Oravecz, É. A.; Ondré, D.; Mernyák, E.; Schneider, Gy.; Tóth, I.; Szécsi,: Stereoselective synthesis of some 17beta-dihydrooxazinyl steroids, as novel presumed inhibitors of 17alpha-hydroxylase-C17,20-lyase, Steroids 71, 809-816., 2006
Frank É., Kardos Zs., Wölfling J., Schneider Gy.: Stereoselective synthesis of novel delta5-androstenoarylpyrazoline derivatives by BF3.OEt2-induced intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition, Synlett, 1311-1313., 2007
Frank É., Wölfling J.: 6-Membered P-heterocycles: Ring-condensed 1,3,2-diheterophosphorinane 2-chalcogenides, Current Organic Chemistry, 11 (18), 1610-1625., 2007
Wölfling, J.: Recent developments in isolation and synthesis of D-homosteroids and related compounds, Arkivoc, (v), 210-230., 2007
Ondré, D.; Wölfling, J.; Iványi, Z.; Schneider, Gy.; Tóth, I.; Szécsi, M.; Julesz, J.: Neighboring group participation. Part 17. Stereoselective synthesis of some steroidal 2-oxazolidones, as novel potential inhibitors of 17α-hydroxylase-C17,20-lyase, Steroids, 73, 1375–1384., 2008
Frank, É., Körtvélyesi, T., Czugler, M., Mucsi, Z., Keglevich, Gy.: New steroid-fused P-heterocycles. Part I. Synthesis and conformational study of dioxaphosphorino[16,17-d]estrone derivatives, Steroids 72, 437-445., 2007
Frank,É., Kazi, B., Mucsi, Z., Ludányi, K., Keglevich, G.: New steroid-fused P-heterocycles. Part II. Synthesis and conformational study of oxazaphosphorino[16,17-e]estrone derivatives, Steroids 72, 446-458., 2007

 

Projekt eseményei

 
2023-04-19 12:28:43
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szerves Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Szervetlen, Szerves és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »