Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49378
típus K
Vezető kutató Nagy Péter Tibor
magyar cím Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon
Angol cím The level of education in the regions of midwar Hungary
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
résztvevők Biró Zsuzsanna Hanna
Híves Tamás
Pálnik László
Sárkány Eszter
Szabó Lajos
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2007-09-30
aktuális összeg (MFt) 6.480
FTE (kutatóév egyenérték) 2.22
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA kutatás beilleszkedett egy szakmai értelemben rendkívül nehezen elemeire bontható kutatási folyamatba mely a 19-20 századi iskolázási egyenlőtlenségeket etnikai, felekezeti, nemi, foglalkozási, regionális paraméterek alapján, rendkívül sok forrást felhasználva az empirikus oktatásszociológia, történetszociológia, társadalomtörténet, oktatástörténet, elitszociológia eszköztárával vizsgálja. A kutatás 2000-es évek eleji fázisát is az OTKA finanszirozta, de más forrásokat is bekapcsoltunk. Az OTKA kutatásvezetője ugyan Nagy Péter Tibor volt, de e munkáját Karády Viktorral együtt végezte. A publikációk és az OTKA nyilvános eredményei is nagyobbrészt e két kutató közös, vagy külön megjelenő munkáiban foglaltatnak. (Az eredmények között fel fogjuk továbbá sorolni Forrai Judit könyvét, s Biró Zsuzsanna Hanna ill. Fekete Szabolcs Phd hallgatók publikációit és előadásait is.) Ma úgy látjuk, hogy az iskolázottsági egyenlőtlenségeket általános regionalitásukban leiró tanulmányok csak megerősiteni vagy pontosítani tudnák azt, amit a regionális egyenlőtlenségekről amúgy is tudunk. Úgy véljük tehát, hogy OTKA-kutatásunk fő eredménye a regionalitás aspektusára felkészitett adatbázisok sora. Ezen adatbázisok alapján az egyes oktatástörténeti, oktatásszociológiai problémákat egyenként a maguk logikus rendjében lehet megírni, s ma már minden tanulmányt regionális aspektussal is fel lehet ruházni.
kutatási eredmények (angolul)
Our research fit into a research process which, from the academic point of view, could be broken into elements with great difficulties only. The research is focusing on the ethnic, denominational, gender, employment and regional based investigation of educational inequalities in the 19-20th century, using the means of empirical sociology of education, historical sociology, social history, history of education and sociology of elite. The research phase conducted in the early 2000’s was financed from another HSRF, but other sources were also involved. The principal investigator of the HSRF project was P. T. NAGY, though he worked jointly with V. Karady. Both publications and public scientific findings were also published in publications of them. (Results will also include the book of J. Forrai, Zs. H. Biro’s and Sz. Fekete’ related publications and presentations.) Today, we are convinced that studies or researches focusing merely on the description of educational inequalities through the regional aspect can either reinforce or specify what we have already know about regional inequalities. We think, the major outcome of our HSRF research project is the set of databases made ready for regional aspects-related investigations. With the exploitation of these databases certain problematic issues in educational or historical sociology can be addressed in their logical way or all studies made so far in this field can further be amended with the regional aspect.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1963/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Péter Tibor :: The social and political history of Hungarian education, MEK OSZK, 2006
Nagy Péter Tibor :: MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON Az 1929-ben Ujvári Péter szerkesztésében, MEK OSZK, 2006
Nagy Péter Tibor :: A „felnőttek” oktatása történeti aspektusból in: Tanul a társadalom MTA PB, Budapest 2006, szerk. Keller Magdolna és Simándi Szilvia, Tanul a társadalom MTA PB, Budapest 2006, szerk. Keller Magdolna és Simándi Szilvia, 2006
Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945, In: Iskolakultúra: 2005. 6-7. sz. 3-229. old, 2005
Nagy Péter Tibor: Budapest, In: Educatio, 2005. (14. évf.) 1. sz. 213-220.. old, 2005
Nagy Péter Tibor: Iskolázottság és vallásosság Budapesten, In: Educatio, 2005. (14. évf.) 1. sz. 75-94. old., 2005
Nagy Péter Tibor: The numerus clausus in inter-war Hungary, East European Jewish Affairs Volume 35, Number 1, June 2005 pp. 13-22(10), 2005
Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése az oktatásban, in: TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 2005, Budapest, 2006 Mûszaki Kiadó Szerk. Falus Iván - Kelemen Elemér 147-162, 2006
Nagy Péter Tibor: Munkaerőpiaci erők a közoktatás és szakoktatáspolitikában, 1867-1945, In: Educatio, 2006. (15. évf.) 2. sz. 232-251. old., 2006
Nagy Péter Tibor: Az egyháziak, az egyházak és az oktatás – nemzedékek vallásossága, In: Évkönyv I(2006/1) Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak, WJLF-Wesley János kiadó Bp,2006, Szerk.: Majsai Tamás, 153-194, 2006
Nagy Péter Tibor: Társadalmilag kanonizált elitek a 19-20. században,, Iskolakultura 2007 augusztus, 2007
Nagy Péter Tibor: On the Anti-semitic Prejudice in Hungary Today, Review of sociology Vol 12 (2006) 2 103-109, 2006
Nagy Péter Tibor: A kolozsvári bölcsészkar és természettudományi kar hallgatóságának felekezeti rekrutációja (1872–1918), Magyar Pedagógia 2006 1 5-28.p., 2006
Nagy Péter Tibor: Az iskolai elitek és iskolázott elitek kutatása, In: Pukánszky B. (szerk.): A neveléstörténet kutatásának új útjai (munkacím), Budapest, Gondolat, 2008 (sajtó alatt), 2008
Karády Viktor, Nagy Péter Tibor: Educational inequalities and denominations 1910 : Database for Eastern Slovakia / Karády Viktor, Nagy Péter Tibor. -, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2006. –, 2006
Nagy Péter Tibor: A humboldti és a post-humboldti egyetem diplomásai a magyar társadalomban, Educatio, 2006. (15. évf.) 4. sz. 703-718. old., 2006
Nagy Péter Tibor: Socially Canonized Elite Groups in Hungary in the 20th century, in: Temps, espaces, langeges, szerk: Patrick Renaude, Paris, 2006, 2006
Nagy Péter Tibor :: Munkaerőpiaci erők a közoktatás és szakoktatáspolitikában, 1867-1945 In: Educatio, 2006. (15. évf.) 2. sz. 232-251. old., Educatio, 2006. (15. évf.) 2. sz. 232-251. old., 2006
Nagy Péter Tibor :: Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén, Educatio, 2006. (15. évf.) 3 sz. 566-592. oldal, 2006
Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor:: Nemi esélyek és nemi döntések a két világháború közötti bölcsészkarokon., In: Educatio 2007/4. (sajtó alatt), 2007
Nagy Péter Tibor: The University of Kolozsvár/Cluj and the Students of the Humanities and Science Faculties (1872-1918),, in Cornel Sigmirean (ed.), Intelectuali si societatea moderna. Repere central-europene, Trgu Mures, Editura Universitatii "Petru Major", 2007, pp. 339-369, 2007
Karády Viktor, Nagy Péter Tibor: Educational inequalities and denominations 1910 : Database for Transylvania/ Karády Viktor, Nagy Péter Tibor. -, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2008. sajtó alatt, 2008
Karády Viktor, Nagy Péter Tibor: Educational inequalities and denominations 1910 : Database for the Central Plain (between Danube and Tisza) and Budapest / Karády Viktor, Nagy Péter Tibor. -, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2008. sajtó alatt, 2008
Karády Viktor, Nagy Péter Tibor: Educational inequalities and denominations 1910 : Database for the Eastern Hungary (Beyond River Tisza)/ Karády Viktor, Nagy Péter Tibor. -, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2008. sajtó alatt, 2008
vissza »