Prealbumin epitópok haptén hordozó szerepének vizsgálata limfocita transzformációs tesztben a gyógyszerallergia igazolására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49385
típus K
Vezető kutató Husz Sándor
magyar cím Prealbumin epitópok haptén hordozó szerepének vizsgálata limfocita transzformációs tesztben a gyógyszerallergia igazolására
Angol cím The role of prealbumin as a hapten-carrier protein in lymphocyte transformation test for the establishment of drug allergy
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bohácsné dr. Altmayer Anita
Kenderessy Szabó Anna
Kis Kornélia
Kiss Mária
Mihályi Lilla
Tóth Gábor
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.525
FTE (kutatóév egyenérték) 5.04
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Korábbi vizsgálataink alapján célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a prealbumin egyes szerkezeti elemeinek haptén hordozó szerepét és különböző gyógyszerekhez kapcsolva nagyszámú betegben meghatározzuk, növelhető-e a limfocita transzformációs teszt (LTT) diagnosztikus hatékonysága. 119 biztosan gyógyszer érzékenységben szenvedő beteg csak gyógyszerrel ill. gyógyszer-prealbumin peptid konjugátummal végzett párhuzamos LTT vizsgálata során nem találtunk konzekvens különbséget a gyógyszer-peptid javára az LTT vizsgálat érzékenységében. Gyógyszeraktiválást követően a különböző immunglobulinok (IgD, IgM, IgG) sejtfelszíni kifejeződése individuálisan változott a betegek B limfocitáin. 84 gén expresszióját vizsgáltuk 2 egészséges egyén és 4 gyógyszerallergiában szenvedő beteg izolált limfocitáin a gyógyszerindukciót követően, amely gének a CD4+ helper T limfociták TH1-TH2 típusaival voltak kapcsolatban. A betegek esetében az érzékenyítő gyógyszer hatására sokkal több vizsgált gén kifejeződésének növekedése következett be. Az is megállapítható volt, hogy a TH1 és TH2 típusú válaszok egyaránt indukálódnak a gyógyszerallergiás betegeknél, bár egyénenként különböző kifejeződési mintázatot mutattak. Eredményeink megerősítik azt a vélekedést, hogy a gyógyszerallergia mind klinikai megjelenésében és lefolyásában, mind immunológiai mechanizmusaiban heterogén kórkép, a TH1 és TH2 típusú válaszok keverednek.
kutatási eredmények (angolul)
Human prealbumin acting as a hapten-carrier protein in drug allergy was suggested by our previous investigations. The aim of the work was that different structural elements of prealbumin acting as hapten-carrier peptides, in conjugation of different drugs, are able to increase the diagnostic sensitivity of lymphocyte transformation test (LTT) in drug allergy patients comparing to simple drugs. Gene expressions of drug-specific lymphocytes during drug activation were also investigated. Unfortunately, drug-prealbumin conjugates as activators were not able to increase the diagnostic sensitivity of LTT test comparing to simple drug activation based on detailed parallel measurements in 119 patients with proved drug allergy. Immunoglobulin expressions (IgD, IgM, IgG) on the drug-induced B lymphocytes of the patients are individually varied compared to freshly isolated B lymphocytes of the patients as well as to healthy controls.We investigated the expressions of 84 genes (in connection with TH1 and/or TH2 immune response) in freshly separated and drug-induced lymphocytes isolated from healthy controls and patients with drug allergy. The expressions of a lot of genes are increased in the drug-induced lymphocytes of drug allergy patients, however, their expression patterns are varied individually. Our results supported that drug allergy is a heterogeneous disorder in its clinical picture and immunological mechanisms. Both TH1 and TH2 immune responses are involved in the pathogenesis.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1964/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss Mária, Husz Sándor, Dobozy Attila: Az in vitro Allergológiai vizsgálatok, Klinikai Immunológia (Szerk: Czirják L), 2006
Husz Sándor: Gyógyszerallergia, Orv Hetil, 2006
Belső Nóra, Kenderessy Szabó Anna, Dobozy Attila, Kemény Lajos, Bata Zsuzsanna: Limfocita transzformációs teszttel (LTT) igazolt gyógyszertúlérzékenységi reakciók, Allergol Klin Immunol, 2005
Husz Sándor: A gyógyszerallergia patogenezise és klinikuma, III. Gyermekbőrgyógyászati Vándorgyűlés, Kongresszusi kiadvány, 2007
Husz Sándor: A gyógyszerallergiák bőrtünetei, Háziorvos Továbbképző Szle, 2005
vissza »