NÉMET SZÓkapcsolatTÁR: újtípusú didaktikus szótár elmélete és gyakorlata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49397
típus F
Vezető kutató Hollós Zita
magyar cím NÉMET SZÓkapcsolatTÁR: újtípusú didaktikus szótár elmélete és gyakorlata
Angol cím German collocation dictionary: theory and carrying out of a new learner's dictionary
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Német Nyelv és Irodalom Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 1.53
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen lexikográfiai projekt kétlépcsős kutatási terv keretében valósult meg. Az első részben egy speciális kétnyelvű szótárkoncepció kidolgozása volt a cél, mely alapján a második szakaszban megvalósulhatott a tervezett szótár. A koncepció fő sajátossága, hogy szinte a szótári bázis egészét a lipcsei „Német szókincs” projekt óriási elektronikus korpusza képezte. Másik jellemzője, hogy ennek a speciális tanulói szótárkoncepciónak a keretében a nyelvi produkcióra és a német tipikus szókapcsolatok részletes bemutatására helyeztük a hangsúlyt. Ehhez elengedhetetlen volt egy adekvát szókapcsolat-tipológia. A szótár elkészítéséhez először szótárírási forgatókönyvre, majd lemmaszelekcióra és mintaszócikkekre volt szükség, illetve ki kellett dolgozni az adatgyűjtési és -szelekciós módszereket is. A kollokációk és szabad szókapcsolatok kiválogatása a jelentések és a bázis-alapú tipikus szerkezetek alapján történt anyanyelvi munkatárs bevonásával, megjelenítésük pedig elméletileg megalapozott, szófajonként különböző szótári mikrostruktúra típusokban. A NÉMET SZÓkapcsolatTÁR első része 2270 szócikket tartalmaz és ezekhez több mint 42000 szókapcsolatot. Elkészítéséhez 4 év és 5-10 hallgató állt rendelkezésre, akiket szótári műhelybe szerveztünk. Az adatok tárolása egy erre a célra kifejlesztett adatbázisban történt, mely lehetővé teszi a szótár állandó gondozását, fejlesztését és nyomtatott és digitális formában történő megjelentetését.
kutatási eredmények (angolul)
The lexicographic project has been realized following a two step research plan. The intent of it’s first period was to work out a specific bilingual dictionary concept, which framed the basis for the realization. The main characteristic is that almost the whole base consists of a huge German electronic corpus of Leipzig. Its other characteristic is it’s specific learner´s dictionary concept to assist the language production, moreover the detailed presentation of typical word combinations as one focus. This for it has been necessary to create an adequat word combination typology. To carry out the dictionary, a book of instructions, the lemmaselection and model dictionary articles has been necessary. The methods for collecting and selecting data have to be worked out, for the latter we collaborated with an native speaking contributor. The selection of collocations and free word combinations occured on the grounds of meanings and basis-based typical structures, while their presentation in different types of microstructures - established in the theory - depended on the word class. The first part of the Dictionary (KOLLEX) contains 2270 articles and more than 42000 word combinations. The project has been carried out by 4-5 students over a period of 4 years organized as a dictionary workshop. All data has been stroraged in a database designed for this project, which allows to maintain and develop the dictionary continuously and to publish it either as printed or digital version.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1966/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hollós Zita: Kollokationen und weitere typische Mehrwortverbindungen in der ungarischen Lexikographie.[Kollokációk és egyéb tipikus szókapcsolatok a magyar lexikográfiában.], In: Franz Josef Hausmann (Hg.): Collocations in European lexicography and dictionary research (Lexicographica 24). Niemeyer, Tübingen, 121-133, 2008
Hollós Zita: Auf dem schmalen Grad zwischen Kollokationen und festen Wortverbindungen. [A kollokációk és kötött szókapcsolatok szoros mezsdjén], In: Lexicographica Series Maior. Niemeyer, Tübingen (közlésre elfogadva), 2008
Hollós Zita: Ein zweisprachiges Kollokationswörterbuch beim Sonderfall „übersetzungsnahe Sprachproduktion“. [SZÓKAPTÁR. Kétnyelvű kollokációs szótár [...] ], In: Germanistische Linguistik 195-196. 4. Lexikographisches Kolloquium. Maribor, 20-22. Oktober 2006, Olms Verlag, Hildesheim - New York, 144-153, 2008
Hollós Zita: A lexikográfiai folyamat a SZÓKAPTÁR, egy korpuszalapú kollokációs aktív szótár példáján keresztül. Projektbeszámoló, In: Magay Tamás (Szerk.): Félmúlt és közeljövő (Lexikográfiai füzetek 3.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 237-256, 2007
Hollós Zita: Kollokációk és korpusznyelvészet a SZÓkapTÁR tükrében, In: Heltai P. (Szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. Vol. 3/1. Pécs – Gödöllő, 229-234, 2007
Hollós Zita: NÉMET SZÓkapcsolatTÁR. A korpuszhasználat lehetőségei egy német-magyar szintagmatikus tanulói szótár tükrében, In: Klaudy K; Dobos Cs (Szerk.): A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. Vol. 2/2 II. Pécs, 264-269, 2006
vissza »