Élelmiszerek konjugált linolsav-tartalma, és annak mennyiségét befolyásoló tényezők  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49405
típus K
Vezető kutató Csapó János
magyar cím Élelmiszerek konjugált linolsav-tartalma, és annak mennyiségét befolyásoló tényezők
Angol cím Conjugated linoleic acid content of foods and factors affecting its quantity
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Kémiai-Biokémiai Tanszék (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Csapóné dr. Kiss Zsuzsanna
Gundel János
Lengyel Attila
Stefler József
Szakály Sándor
Vargáné Visi Éva
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 7.800
FTE (kutatóév egyenérték) 1.19
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás első lépésében módszert dolgoztunk ki a konjugált linolsav izomerek gázkromatográfiás elválasztására, amit azonban csak rendkívül hosszú analízisidő mellett tudtunk megvalósítani. Ezért kidolgoztunk egy rövidebb módszert, mellyel a leggyakoribb izomert a c9,t11-KLS-t választjuk el a többi zsírsavszármazéktól. Elvégeztük mind a módszer, mind a mintaelőkészítés validálását és a későbbiekben ezt alkalmaztuk mintáink analízisére. Első kísérleteink között szerepelt a KLS antioxidáns hatásának vizsgálata egy modellkísérletben, ahol magas KLS-tartalmú gheet kevertünk kukoricadarához, és nyomonkövettük a keverák avasodásának folyamatát. Kutatásunk második szakaszában átfogó képet akartunk adni a különböző élelmiszerek, élelmiszeralapanyagok KLS-tartalmáról, illetve az azt befolyásoló tényezőkről. Meghatároztuk különböző kérődzők (szarvasmarha, kecske, juh, szarvas) húsának és tejének (kivéve szarvas) KLS-tartalmát. Nyomon követtük a tejel KLS-tartalmának változását a napszakok és az évszakok szerint.Vizsgáltuk hogyan változtatják meg a tejiparban alkalmazott baktérium kultúrák a tejalapanyag KLS-tartalmát a savanyítás során, illetve akkor, ha a kultúrák mellett linolsav kiegészítést is alkalmazunk. Sajtok esetén a tárolási idő függvényében határoztuk meg a KLS-tartalom alakulását. Egy Debrecenben folytatott kísérlethez kapcsolódóan emelt KLS-tartalmú sertéshúsokon vizsgáltuk, hogy a sütőközeg mennyiben befolyásolja a sült hús zsírsav-összetételét és KLS-tartalmát.
kutatási eredmények (angolul)
In the first step of the research we elaborated a method for the gas chromatographic separation of the conjugated linoleic acid isomers. This was, however, achievable with an extremely long analysis time, only. Therefore we elaborated a shorter method for the separation of the most common isomer c9,t11-CLA from the other fatty acids. We performed the validation of both the method and the sample preparation, and we applied this method for the analysis of our samples later on. One of our first experiments was the investigation of the antioxidant effect of CLA in a modelling experiment where ghee with high CLA content was added to maize grits and the ranciding of the mixture was monitored. In the second phase of our research we wanted to give an overall picture on CLA content of different foods and foodstuff raw materials, and on the factors affecting the CLA content, respectively. We determined the CLA content of meat and milk of different ruminants (cattle, goat, sheep) and that of game of deer. We monitored the change in the CLA content of milks due to the seasons. We examined how the CLA content of the milk raw material changed due to the bacterium cultures applied in the dairy industry during souring and due to the linoleic acid supplementation, respectively. In case of cheeses we determined the change of CLA content as a function of the storage time. We examined on the meat of pigs fed with feeding stuff with high CLA content how the frying medium affected the fatty acid composition and CLA content of the roast meat.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49405
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Salamon, R. - Szakály, S. - Szakály, Z. - Csapó, J.: Konjugált linolsav (CLA) - tejtermékek - humánegészség. 3. A CLA és hatásai az emberi szervezetben., Tejgazdaság. 65. 22-31., 2005
Salamon, R. - Szakály, S. - Szakály, Z. - Csapó, J.: Konjugált linolsav (CLA) - tejtermékek - humánegészség. 1. Alapismeretek és CLA a tejben., Tejgazdaság. 65. 4-13., 2005
Salamon, R. - Szakály, S. - Szakály, Z. - Csapó, J.: Konjugált linolsav (CLA) - tejtermékek - humánegészség. 2. CLA tejtermékekben és egyes élelmiszerekben., Tejgazdaság. 65. 14-21., 2005
Salamon, R. - Csapó, J. - Varga-Visi, É. - Csapó-Kiss, Zs. ...: A tej zsírsav-összetételének és konjugált linolsav-tartalmának változása az évszakok szerint., Acta Agraria Kaposváriensis. 9. 3. 1-15., 2005
Salamon, R. - Gegő, I. - Szabó, K. - Csapó, J.: Fatty acid composition of the cow milk produced in Transylvania., The XIV-th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering. 2. 66-72., 2005
Borosné Győri, A. - Salamon, R.V. - Gundel, J. - Győri, Z. - Salamon, Sz. - Csapó, J.: A konjugált linolsav antioxidáns hatásának vizsgálata egy modell kísérletben., Agrártudományi Közlemények, 2007
Salamon, R. - Varga-Visi, É. - Sára, P. - Csapó-Kiss, Zs. - Csapó, J.: The influence of the season on the fatty acid composition and conjugated linolic acid cintent of the milk, Krmiva 48. 4: 193-200, 2006
Salamon, R. - Varga-Visi, É. - Csapó, J.: A tej konjugáltlinolsav-tartalmának változása az évszak szerint eltérő gentípusú szarvasmarháknál, pp. 91-94 in Proc. Int '06 Műsazki Kémiai Napok, Veszprém, ápr. 25-27., 2006
Salamon, R. - Varga-Visi, É. - Sára, P. - Csapó-Kiss, Zs. - Csapó, J.: The influence of the season on the fatty acid composition and conjugated linolic acid cintent of the milk, pp 97 In Proc. Int KRMIVA International Conference, Opatija, Jun. 5-8., 2006
Salamon, R. - Varga-Visi, É. - Sára, P. - Csapó-Kiss, Zs. - Csapó, J.: The influence of the season on the fatty acid composition and conjugated linolic acid cintent of the milk, pp 187 In Proc. Int. 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Sept. 17-20., 2006
Salamon, R. - Győri, A. - Győri, Z. - Lóki, K. - Sára, P. - Csapó-Kiss, Zs. - Csapó, J.: Examination of the antioxidant effect of conjugated linoleic acid during a model experiment, pp 104 In Proc. Int. 12th International Conference of Chemistry, Miercurea Ciuc, Okt. 3-8., 2006
Salamon, R.V. - Lóki, K. - Salamon, Sz. - Albert, B. - Sára, P. - Borosné Győri, A. - Győri, Z. - Csapóné Kiss, Zs. - Csapó, J.: Tej és tejtermékek zsírsav-összatételének változása színtenyészetek hatására, valamint a mikrohullámú kezelés során, Acta Agraria Kaposváriensis, 2007
Salamon, R. - Győri, A. - Győri, Z. - Lóki, K. - Sára, P. - Salamon, Sz. - Csapóné Kiss, Zs. - Csapó, J.: A konjugált linolsav antioxidáns hatásának vizsgálata egy model kísérletben, Műszaki Szemle, Kémiai szám, 2007
Salamon, R.V. - Salamon, Sz. - Lóki, K. - Albert, B. - Csapó, Jné. - Borosné Győri, A. - Győri, Z. - Csapó, J.: Changes in fatty acid composition and conjugated linoleic acid content of sour dairy products caused by pure cultures, KRMIVA 14th International Conference. Opatija, 2007. June. 11-14. 24., 2007
Győri-Boros, A. - Salamon, R. - Győri, Z. - Gundel, J. - Salamon, Sz. - Csapó, J.: The change in the composition of fatty acids in pork as a function of CLA-enriched feed, 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Dublin, Ireland, 2007. Aug. 26-29. 45., 2007
Salamon, R.V. - Lóki, K. - Salamon, Sz. - Albert, B. - Csapó-Kiss, Zs. - Csapó, J.: Changes in fatty acid composition of different milk products caused by different technology, 15th International Symposium “Animal Science Days”. Osijek, 2007. September 19-21., 2007
Salamon, R.V. - Salamon, Sz. - Lóki, K. - Albert, B. - Borosné Győri, A. - Győri, Z. - Mándoki, Zs. - Csapóné Kiss, Zs. - Csapó, J.: Savanyú tejtermékek zsírsav-összetételének és KLS-tartalmának változása színtenyészetek hatására., Műszaki Kémiai Napok ’07. Veszprém, 2007. április 25-27. 215-220., 2007
Salamon, R. V. - Salamon, Sz. - Tamás, M. - Borosné Győri, A. - Győri, Z. - Csapóné Kiss, Zs. - Csapó, J.: Színtenyészet keverékek hatása savanyú tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-tartalmára., XIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia. Kolozsvár, 2007. nov. 8-11. 89-92., 2007
Salamon R.V. – Salamon Sz. – Csapóné Kiss Zs. – Borosné Gy. A. - Győri Z. – Csapó J.: Savanyú tejtermékek zsírsav-összetételének változása mikroorganizmus tenyészetek és napraforgóolaj hozzáadásakor., Tejgazdaság, 68., 2008
Salamon R.V. – Csapóné Kiss Zs. – Borosné Győri A. – Asztalnok T.A. – Csapó J.: Savanyú tejtermékek konjugált linolsav-tartalma növelésének lehetőségei napraforgóolaj adagolásával., 14th International Conference of Chemistry. Cluj, 2008. nov. 13-15. 99-102. p., 2008
Salamon, R. - Mándoki, Zs. - Lóki, K. - Pohn, G. - Csapó, J.: Savanyított tejtermékek zsírsav-összetételének változása különböző kultúrák hatására., Óvári Tudományos Nap. Mosonmagyaróvár, 2008. október 9. [CD-kiadvány, 5 oldal], 2008
Salamon, R.V. - Győri, A. - Lóki, K. - Csapó, J.: Changes in fatty acid composition of foodstuffs during conventional and microwave heat treatment., 5 th Euro Fed lipid Congress and 24 th Symposium of the Nordic Lipidforum. Gothenburg, Sweden, 2007. Sept. 16-19. 181., 2007
Salamon, R.V. - Lóki, K. - Salamon, Sz. - Sára, P. - Albert, B. - Mándoki, Zs. - Csapó-Kiss, Zs. - Győri, A. - Győri, Z. - Csapó, J.: Changes in the fatty acid composition of different milk products caused by different technology., Agriculture. 13. 1. 189-191., 2007
Salamon, R.V. - Varga-Visi, É. - Csapó-Kiss, Zs. - Győri, A. - Győri, Z. - Csapó, J.: The influence of the season on the fatty acid composition and conjugated linoleic acid content of the milk., Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria. 2. 1. 89-100., 2009
Salamon, R.V. - Mándoki, Zs. - Csapó-Kiss, Zs. - Győri, A. - Győri, Z. - Csapó, J.: Changes in fatty acid composition of different milk products caused by different technology., Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria. 2. 1. 101-109., 2009
Salamon, R.V. - Lóki, K. - Varga-Visi, É., - Mándoki, Zs. - Csapó, J.: Increase of conjugated linoleic acid content of dairy products by adding sunflower oil., Krmiva. 51. 99-103., 2009
Salamon, R. - Csapó, J. - Varga-Visi, É. - Csapó-Kiss, Zs. - Altorjai, A. - Győri, Z. - Boros-Győri, A. - Sára, P. - Albert, Cs.: Changes in fatty acid and conjugated linoleic acid content of milk according to season., 11th International Conference of Chemistry. Cluj, Romania, 2005. November 11-13. 308-311., 2005
Salamon, R.V. - Lóki, K. - Salamon, Sz. - Albert, B. - Sára, P. - Borosné Győri, A. - Győri, Z. - Csapóné Kiss, Zs. - Csapó, J.: Tej és tejtermékek zsírsav-összatételének változása színtenyészetek hatására, valamint a mikrohullámú kezelés során., Acta Agraria Kaposváriensis, 11. 3. 23-37., 2007
Borosné Győri, A. - Salamon, R.V. - Győri, Z. - Gundel, J. - Salamon, Sz. - Csapó, J.: Analyzing of the conjugated linoleic acid antioxidant effect in a model experiments., 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic Lipidforum. Götebog, 2007. September 16-19. 202., 2007
Salamon, R.V. - Borosné Győri, A. - Lóki, K. - Csapó, J.: Seasonal Influences ont he fatty acid composition content of raw milk especially on conjugated linoleic acid., 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic Lipidforum. Götebog, 2007. September 16-19. 209., 2007
Salamon, R.V. - Borosné Győri, A. - Vargáné-Visi, É. - Csapó-Kiss, Zs. - Győri, Z. - Sára, P. - Salamon, Sz. - Tamás, M. - Csapó, J.: Changes in fatty acid and conjugated linoleic acid content of milk according to season., Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering. Sinaia, Romania, 2007. Sept. 19-22. S-3-63., 2007
Salamon, R.V. - Lóki, K. - Salamon, Sz. - Csapó-Kiss, Zs.- Csapó, J.: Conjugated linoleic acid content of feeding stuffs and foods produced by conventional and microwave heat treatment., Krmiva 2008. 15th International Conference. Croatia, Opatija, 2008. jún. 2-5. 68., 2008
Véha, A. - Salamon, R.V. - Lóki, K. - Salamon, Sz. - Csapó, J.: Changes in fatty acid composition of different milk products caused by different technology., International Conference on Science and Technique in the Agri-Food Business. ICoSTAF 2008. Szeged, 2008. nov. 5-6., 2008
Salamon Sz. – Dávid B. – Vass Cs. – Csapó J.: Csíkszereda és környékén élő anyák tejének zsírsav-összetétele, valamint mikro- és makroelemtartalma., 14th International Conference of Chemistry. Cluj, 2008. nov. 13-15. 103-107. p., 2008
Salamon, R.V. - Salamon, Sz. - Lóki, K. - Albert, B. - Borosné Győri, A. - Győri, Z. - Mándoki, Zs. - Csapóné Kiss, Zs. - Csapó, J.: Savanyú tejtermékek zsírsav-összetételének és KLS-tartalmának változása színtenyészetek hatására., Műszaki Kémiai Napok ’07. Veszprém, 2007. április 25-27. 215-220., 2007
vissza »