Exploring coping strategies and processes of identity constuction in fictional and non-foctional historical narratives  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49413
Type K
Principal investigator László, János
Title in Hungarian Társas megküzdési minták és identitáskonstrukciós folyamatok azonosítása történelmi tárgyú elbeszélésekben
Title in English Exploring coping strategies and processes of identity constuction in fictional and non-foctional historical narratives
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Participants Bigazzi, Sára
Boda-Ujlaky, Judit
Ehmann, Bea
Pólya, Tibor
Somogyvári, Ildikó
Vincze, Orsolya
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 7.410
FTE (full time equivalent) 3.18
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kísérleti kutatásokkal igazoltuk, hogy a csoportközi észlelésben a saját csoport iránti pozitív elfogultság, illetve a külső csoportok negatív megkülönböztetése akkor jelentkezik, ha a helyzetben a csoportok közötti történelmi konfliktus aktualizálódik. Az észlelésben megnyilvánuló elfogultság függ a személyek nemzeti azonosulásának típusától és mértékétől. Ugyanebben a kísérletsorozatban kidolgoztuk és igazoltuk a történelmi pályához kapcsolódó kollektív érzelmek kategóriáját. A kutatás céljára kifejlesztett tartalomelemző eszközökkel három történelmi esemény (honfoglalás, kiegyezés, Trianoni békeszerződés) szöveges bemutatását elemeztük 1900-tól napjainkig megjelent középiskolás történelem könyvekben, illetve 16 történelmi eseményt elemeztünk kortárs általános-és középiskolai tankönyvekben valamint egy 500 fős mintától nyert laikus történelmi elbeszélésekben. Az eredmények azt mutatták, hogy mind a történelemkönyvek, mind a laikus elbeszélések a magyar csoportot illetően alacsony ágenciájú identitást közvetítenek. A huszadik századi traumatikus események kognitív elaborációja csak az utóbbi évtizedben indult meg. A történelmi regények identitás közvetítő funkciójának tartalomelemzéses vizsgálatiban megállapítottuk, hogy a csoportközi konfliktust elbeszélő szövegek kategoriális empátiát hívnak elő. A regények magyar szereplőinek érzelmi készletét a depresszív dinamika jellemzi. Nagy számban jelennek meg a történelmi pályához kapcsolódó érzelmek.
Results in English
Experimental research provided evidence that ingroup favoritism in intergroup perception is enhanced by actualization of historical intergroup conflict. Ingroup favoritism depends on type and strength of national identification. In a series of experiments we have elaborated and verified the category of historical trajectory related emotions as a type of collective emotions. Content analytic tools which have been developed for the purpose of studying historical texts were used to analyzing three historical events in high school history books published from 1900 on. Similar study was carried out with 16 historical events in contemporary secondary school and high school history books, and with lay history stories gathered from a stratified sample of 500 subjects. Results show that both history books and lay stories transmit a kind of national identity which is characterized by low agency. Cognitive elaboration of the traumatic events of the twentieth century has begin only int he past decade. Studies of historical novels’ functions in mediating national identity provided evidence that narratives on intergroup conflicts evoke categorial empathy. Emotional repository of Hungarian characters is dominated by depressive dynamics. There is a high frequency of historical trajectory related emotions.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49413
Decision
Yes

 

List of publications

 
László, J.: The science of stories: An introduction to narrative psychology, London and New York, 2008
Ferenczhalmy R. and László J: In-group versus out-group intentionality as indicators of national identity., Empirical Text and Culture Reserach, 2010
Fülöp É., Péley, B. és László J.: A történelmi pályához kötött érzelmek magyar történelmi regényekben, Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre benyújtva), 2010
László, J., Ferenczhalmy, R. and Szalai, K.: Role of agency in social representations of history, Review of Societal Psychology (accepted), 2010
László J. and Fülöp É.: How to apply group-related emotions to real life inter-group conflicts? Emotions are historically anchored., European Journal of Social Psychology, 2010
Liu, J. H., Paez, D., Hanke, K., Rosa, A., Hilton, D. J., Sibley, Ch. G., Cabecinhas, R., Zaromb, F., Garber, I. E., Leong, Ch.-H., Moloney, G., Valchev, V., Gastardo-Conaco, C., Huang, L.-L., Quek, A.-H., Techio, E., Sen, R., van Osch, Y., Muluk, Ha., Wagner, W., Wang, F., Khan, S., Atsumi, T., Licata, L., Klein, O., László, J., Fulop, M., Cheung, J. Ch., Yue, X., Youssef, S. B., Kim, U., Puch-Bowman, J., Hassall, K., Adair, J., Unik, L., Spini, D., Henchoz, K., Böhm, G., Selart, M., Erb H.-P., Thoben, D. F., Leone, G., Mastrovito, T.,: Cross-cultural dimensions of meaning in the evaluation of events in world history? Perceptions of historical calamities and progress in cross-cultural data from 30 societies., Journal of Cross-Cultural Psychology, 2010
Somogyvári I. és László J.: A kategoriális empátia hatásai történelmi novella befogadására, Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre benyújtva), 2010
Szalai K. and László J: Activity as a linguistic marker of agency: measurig in-group versus out-group activity in Hungarian historical narratives., Empirical Text and Culture Reserach, 2010
Szabó Zs., Banga Cs., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Szalai K. és László J.: Összefoglaló az implicit szemantika szociálpszichológiai kutatásáról., Pszichológia 30, 1., 2010
Szabó Zs., Banga Cs., Fülöp É. és László J.: A csoportalapú érzelmek kutatása a szociálpszichológiában., Magyar Pszichológiai Szemle, 2010
Vincze O. és László J.: A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben, Magyar Pszichológiai Szemle, 2010
Liu, J. H., Paez, D., Slawuta, P., Cabecinhas, R., Techio, E., Kokdemir, D., Sen, R., Vincze, O., Muluk, H., Wang, F., Zlobina, A.: Representing World History in the 21st Century: The Impact of 9/11, the Iraq War, and the Nation-State on Dynamics of Collective Remembering., Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 4, 667-692., 2009
László, J.: Narratív pszichológa, Pszichológa 28, 4, 301-317, 2008
Ehmann, B., Garami, V., Naszodi, M., Kis, B. and László, J.: Subjective Time Experience: Identifying Psychological Correlates by Narrative Psychological Content Analysis, Empirical Text and Culture Research 3, 14-25., 2007
László, J., Ehmann, B., Pólya, T., and Péley, B.: Narrative psychology as science, Empirical Text and Culture Research 3, 1-13, 2007
Pólya, T., Kis, B., Naszódi, M. and László, J.: Narrative perspective and the emotion regulation of a narrating person, Empirical Text and Culture Research 3, 50-61., 2007
Vincze O., Tóth J. and László J.: Representations of the Austro-Hungarian Monarchy in the history books of the two nations, Empirical Text and Culture Research 3, 62-71., 2007
Tóth Judit, Vincze Orsolya, László János:: Történelmi elbeszélés és nemzeti identitás: az Osztrák-Magyar Monarchia reprezentációja osztrák és magyar történelemkönyvekben., Educatio, 15, 1, 174-182, 2006
Banga Cs., Szabó Zs., László J.: Implicit measures of in-group favoritism., In: Davor Pauković, Vjeran Pavlaković (eds): Dealing with the Past. Zagreb, 2010
László, J.: Narrative psychology., In: D. Christie and D. Bar-Tal (eds.): Encyclopedia of Political Psychology. Wiley and Blackwell, New York, 2009
László, J. and Somogyváry I.: Narrative empathy and inter-group relations, Zyngier, S., Bortolussi, M., Chesnokova, A. and Auracher, J. (eds.): Directions in Empirical Literary Studies. John Benjamins, Amsterdam, 113–125, 2008
Liu, J.H, László, J.: A narrative theory of history and identity: Siocial identity, social representations, society and the individual., In: G. Moloney, Iain Walker (eds.): Social representations and history. Palgrave-Macmillan, New York , 85-107, 2007
Ujlaky, J.: Evaluation of the historical recent past: humor as a possible collective coping strategy, 1st Global Conference Making Sense of: Stress, Humour and Health, Rodopi, 2007
Liu, J.H, László, J.: A narrative theory of history and identity.: Siocial identity, social representations, society and the individual., G. Moloney, Iain Walk (eds.): Social representations and history. Palgrave-Macmillan (in press), 2006
Ehmann, B. and Garami, V.: Narrative Psychological Content Analysis with NooJ: Linguistic Markers of Time Experience in Self Reports, Silberztein, M., Váradi T., Kuti, J. (Eds), forthcoming 2010. Proceedings of the 2008 International NooJ Conference (Budapest). Cambridge Scholars Publishing. Pp.45-56, 2010
Vincze O., Gábor K., Ehmann B., László J.: Technológiai fejlesztések a Nooj pszichológiai alkalmazásában, VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2009. december 3-4, Szeged, 285-294., 2009
Fülöp, É., László J.: Effect of historical dimension of intergroup relationships on intergroup emotions, EAESP, Small group meeting, Groningen, june 6-9, 2008
Fülöp, É., László J.: A csoportközi viszonyok történeti dimenziójának hatása a csoportközi érzelmekre, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, május 22-24., 2008
Fülöp, É., László J.: Effect of historical dimension of intergroup relationships on intergroup emotions, 15th EAESP General Meeting, Opatija, june 10-14, 2008
László, J.: Uses of narrative discourse in scientific narrative psychology, 18th Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, Memphis, 12-15 July, p.53., 2008
László, J., Ehmann, B.: Historical representations and group identity, 15th EAESP General Meeting, Opatija, june 10-14, 2008
László, J., Fülöp, É.: Emotional consequences of historical events of contemporary inter-group relations, 11th International Conference on Language and Social Psychology, Tucson, Arizona, July 16-20, p.20., 2008
László, J., Somogyvári, I.: Narrative empathy and inter-group relations, 11th International Congress of the International Society for Empirical Studies of Literature and Media Memphis, 8-11 July, p.33., 2008
Somogyvári I., László J.: Narratív empátia és csoportközi viszonyok kapcsolata történelmi tárgyú novella befogadásának tükrében, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése Nyíregyháza, 2008. május 22-24. pp. 74-75, 2008
Ferenczhalmy R., László J.: Az intencionalitás modul fejlesztése és alkalmazása történelmi szövegeken, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Szeged, 2007
Fülöp É., László J.: Az érzelmek reprezentációja történelmi regényekben és történelemkönyvekben, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Szeged, 2007
Garami V., Ehmann B.: Történelemkönyvek és az idő viszonya: beszámoló a NooJ program segítségével végzett tartalomelemzéses vizsgálatokról, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Szeged, 2007
Szalai K., László J.: Az aktív és passzív igék gyakorisága a csoportjelenségek tükrében, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Szeged, 2007
Pólya T., Vincze O., Fülöp É. és Ferenczhalmy R.: A pszichológiai perspektíva előfordulása történelem tankönyvi szövegekben, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Szeged, 2007
Vincze O.,: Mentális kifejezések jelentősége a perspektíva-felvételben a csoportidentitás tükrében, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Szeged, 2007
Füleki B.: A külső-belső kontroll és a rendszerváltás megítélése, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése p.145, 2006
Kőváriné Somogyvári Ildikó: A nemzeti identitás konstrukciója történelmi regényekben., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése p.144, 2006
László, J., Ehmann B.: A történelem szociális reprezentációjának vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójából: A csoportágencia élménye., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése p.144, 2006
Vincze O., Tóth J.: Történelmi elbeszélés és nemzeti identitás az Osztrák-Magyar monarchia reprezentációja osztrák és magyar történelemkönyvekben., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése 2006 május 25-27. Budapest, p. 146., 2006
Back »