Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49426
típus K
Vezető kutató Gósy Mária
magyar cím Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban
Angol cím Various phonetic and phonological decoding processes in first language acquisition
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
résztvevők Bóna Judit
Imre Angéla
Kovács Magdolna
Siptár Péter
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.560
FTE (kutatóév egyenérték) 2.95
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elhangzó beszéd észlelésének és megértésének életkor-specifikus működése meghatározó az anyanyelv elsajátítása szempontjából. A pályázat három éve alatt, a terveknek megfelelően, elkészült a tervezett adatbázis; befejeződött a 780 gyermek tesztfelvétele. Elemezték a tipikus fejlődésű, az olvasási nehézséggel küzdő, a súlyos beszédhibás és az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermek teljesítményét. Feltárták az életkor-specifikus fejlődési tendenciákat, a percepciós elmaradások mértékét és a nyelvi deficit jellemzőit. Első ízben történt meg a vizsgált populáció percepciós teljesítményének kifejezése tudományos összehasonlításra alkalmas formában, statisztikai elemzésekkel alátámasztva. A kutatás egyik legfőbb eredménye az egyes percepciós folyamatok közötti összefüggések alakulásának felismerése és leírása mint a fejlődés sajátos mutatója. Ez a nemzetközi megítélésben is nóvumnak számít. A résztvevők összesen 19 előadást, egy nemzetközi konferencián plenáris előadást tartottak (5 nemzetközi konferencia-előadásuk hangzott el). Rangos nemzetközi folyóiratban és kiadónál megjelent könyvben publikáltak 3 tanulmányt. A magyar nyelvű publikációk száma 20. A pszicholingvisztikai, illetőleg elméleti nyelvészeti felhasználáson túl az eredmények pedagógiai és gyógypedagógiai vonatkozásai is jelentősek (hatással vannak mind a diagnosztikára, mind a terápiákra), ezáltal közvetlenül és közvetve is hozzájárulnak a társadalmi-gazdasági hasznosuláshoz.
kutatási eredmények (angolul)
The age specific operation of speech perception and comprehension is a crucial factor of first language acquisition. During the 3 years of the project the planned database has been established and the testing procedure of 780 children has been completed. The age-specific speech perception characteristics and those in the case of various deficits have been explored in the following subgroups: typically developing children, children with reading difficulties, children with severe speech defects and children with a slight mental impairment. The speech perception processes of the groups investigated, the tendencies of development, qualitative and quantitative analysis as well as the specifics of the potential lags and their interrelationships (supported by statistical measurements) have firstly been analyzed. One of the most important and also internationally accepted results of the research was the identification of the ‘interrelation pattern’ of the speech perception processes. The more independent the perception processes within the mechanism, the better their operations. 14 papers were read at national and 5 at international conferences including a plenary talk. 3 papers were published in peer reviewed journal and books. 20 papers have been published in Hungarian so far. Beside the psycholinguistic and theoretical linguistic relevance of the results, they are important also in practical pedagogical work (both in diagnostics and therapy).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1972/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Imre Angéla: Kétnyelvű gyermekek beszédpercepciós teljesítménye, Beszédkutatás, 2005
Gósy Mária: Roma germekek beszédfeldolgozása, MANYE Kongresszus, 2006
Bóna Judit: A beszédészlelési folyamatok működése beszédhibásoknál, MFFLT Kongresszus, 2006
Gósy Mária: Beszédpercepciós stratégiák az anyanyelv-elsajátításban, Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2006
Gósy Mária: Kétnyelvűek beszédfeldolgozása, MFFLT Kongresszus, 2006
Gósy Mária: Alternatív stratégiák a beszédpercepció fejlődésében, MTA Tudomány Ünnepe, Kongresszus, 2006
Gósy Mária: A beszédészlelés működési zavara: elméletek és tények, Nyelvhasználati Konferencia, 2006
Gósy Mária: Alternative organization of speech perception deficits in children, Clinical Phonetics and Linguistics, ICPLA Congress, plenáris, 2006
Gósy Mária: Alternative organization of speech perception deficits, ICPLA Book of Abstracts, Plenary Talks. Zagreb - Dubrovnik, 10-12., 2006
Gósy Mária - Horváth Viktória: A percepciós folyamatok összefüggései hatéveseknél, Alkalmazott Nyelvtudomány VI. 25-42., 2006
Gósy Mária - Horváth Viktória: Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban, Magyar Nyelvőr 4. 470-481., 2006
Imre Angéla: Olvasási zavarokkal küzdő gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai, MFFLT Kongresszus, 2006
Imre Angéla: A beszédészlelés, a beszédmegértés és az olvasásott szöveg értésének összefüggése, Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2006
Imre Angéla: 10-14 évesek beszédészlelésének és szövegértésének vizsgálata a PISA-felmérés eredményének ismeretében, International Reading Association Világkongresszusa, 2006
Imre Angéla: A megfelelő beszédfeldolgozás mint a nyelvhasználat egyik alapvető feltétele, Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia, 2006
Imre Angéla: A beszédmegértés és az olvasás összefüggése, Változó olvasási szokások a digitalizált világban, Nemzetközi konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2006
Gósy Mária: Beszédészlelés és beszédmegértés kisgyermekkorban, Magyar Nyelvőr 131/2: 129-143., 2007
Gósy Mária: Beszédfeldolgozási stratégiák roma kisiskolásoknál, Nyelvi modernizáció. MANYE XVI. Szerk.: Heltai Pál. Szent István Egyetem, Gödöllő, 75-85., 2007
Gósy Mária: Az anyanyelv-elsajátítás folyamatáról, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 8-19., 2007
Imre Angéla: Az anyanyelv-elsajátítás vizsgálata, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 58-69., 2007
Imre Angéla: A beszédmegértés és az olvasás összefüggése, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 184-201.., 2007
Imre Angéla - Gósy Mária - Gráczi Tekla: Olvasási nehézség és a diszlexia a beszédfeldolgozás tükrében, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 214-228., 2007
Imre Angéla: Speech processing operations in children with reading difficulties, www.literacyeurope.org/IDEC, 2007
Gósy Mária: Percepciós fejlődési zavarok, Neurológiai Kongreszus, Eger, Plenáris előadás, 2007
Imre Angéla: Speech processing operation in children with reading difficulties, 15. European Reading Conference, Berlin, 2007
Gósy Mária: A beszédhangok megkülönböztetésének fejlődése, Beszédkutatás 2006. MTA Nyelvtud. Int., 147-160., 2006
Imre Angéla: Az olvasászavar és a beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései, Beszédkutatás 2006. MTA Nyelvtud. Int., 160-171., 2006
Bóna Judit: A fonológiai és a szeriális észlelés fejlődése 4-10 éves korig, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest, 114-124., 2007
Bóna Judit: Beszédképzés és beszédhallás összefüggései beszédhibásoknál, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest, 262-270., 2007
Gósy Mária: Speech perception processing in first and second language in bilinguals and L2 learners, The mental lexicon of second language learning Ed. Singleton, D. Cambridge University Press, Cambridge, 39-59., 2007
Gósy Mária: Alternative organization of speech perception deficits in children, Journal of Clinical Phonetics and Linguistics 11: 909-917., 2007
Gósy Mária: Hibás artikulációs mozgások beszédpercepciós vetülete, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 125-137., 2007
Gósy Mária: Az értelmi képesség és a beszédpercepciós folyamatok összefüggései, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 230-247., 2007
Gósy Mária - Horváth Viktória: Óvodások és olvasási nehézséggel küzdő kisiskolások beszédhallása, Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 84-103., 2007
Gósy Mária: Synthesized speech used for the evaluation of children's hearing and speech perception, Human Factors and Voice Interactive Systems. Eds. Gardner-Bonneau, D.; Blanchard, H. E. Elsevier, 127-139., 2008
vissza »