Társadalmi kudarcok - társadalmi megoldások. Kooperációs és koordinációs normák keletkezése, érvényesítése és a normák megszegéséből adódó konfliktusok kezelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49432
típus K
Vezető kutató Takács Károly
magyar cím Társadalmi kudarcok - társadalmi megoldások. Kooperációs és koordinációs normák keletkezése, érvényesítése és a normák megszegéséből adódó konfliktusok kezelése
Angol cím Social failures - social solutions. The evolution and maintenance of norms of cooperation, and the handling of conflicts deriving from contraventions of norms
zsűri Társadalom
Kutatóhely *Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Balogh Eszter
Bartus Tamás
Csabina Zoltán
Eranus Eliza
Janky Béla
Kovács Benedek
Lőrincz László
Siklós Viktória
Tardos Róbert
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.025
FTE (kutatóév egyenérték) 5.24
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a társadalmi normák kialakulásának, érvényesítésének és a normaszegésből adódó konfliktusok kezelésének kérdéskörét vizsgálta egymástól lényegileg eltérő környezetekben. Arra keresett választ, hogy hogyan jönnek létre és miként kerülnek elfogadásra kooperációs és koordinációs normák, illetve az esetleges normaszegésnek milyen társadalmi válaszai lehetségesek. A vállalatközi kapcsolatokat vizsgáló nagymintás mélyinterjús részkutatás rávilágított arra, hogy a formális intézményrendszer működésének hiányosságai, az aszimmetrikus erőviszonyok, a szektorális hatások és a korrupció jelentősen meghatározzák a magyar kis- és középvállalkozások kooperációs normarendszerének alakulását és a normaszegésből adódó konfliktusok kezelését. A részkutatás rámutatott az alternatív konfliktus-kezelő technikák létjogosultságára és elterjedtségére, amely a jogi környezet nem megfelelő válaszainak köszönhető. A kooperációs és koordinációs normák kialakulását résztvevő megfigyeléssel és kérdőívezéssel Máltai játszótereken is vizsgáltuk. Itt a normaszegés spontán szankcionálásával kapcsolatban a kutatás rámutatott a beágyazottság jelentőségére, illetve hogy sok esetben eseti egyéni motivációk módosíthatják az ilyen irányú viselkedést. A közösségi normák dinamikáját ezeken kívül az Internetes társkeresés kapcsán vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a kapcsolatépítést a hasonlók vonzódásának (homofília) dominálja, igaz, lehet, hogy némileg más dimenziókban, mint az off-line közösségekben.
kutatási eredmények (angolul)
The research has examined the development and maintenance of social norms and the consequences and handling of violations of norms in substantially different environments. It aimed to answer how cooperation and coordination norms emerge and get accepted, and what kind of social answers can be given to potential violations of norms. A project examining inter-firm relations with a large sample of interviews has shown that the deficiencies in the operations of formal institutions, asymmetric power relations, sector effects and corruption primarily determine the development of cooperation norms among Hungarian small- and medium enterprises and also the handling of conflicts from violations of norms. We have also examined the emergence of cooperation and coordination norms at Malta playgrounds with participant observation and survey. In connection to spontaneous sanctioning of violations of norms, the research has demonstrated the importance of embeddedness, and that sanctioning behavior is often modified by casual individual motivations. Besides, we have examined the dynamics of community norms on Internet dating sites. We found that attraction of similar others (homophily) is the dominant mechanism, but in slightly different dimensions than in off-line communities.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1974/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balogh Eszter: Esettanulmány. Társadalmi és kulturális korlátok egy participációs eljárás sikerében., Médiakutató, 2007
Eranus Eliza: Telehouse or private house?, GOR 06 Conference, 2006
Lőrincz László: Rules of Attraction. How Do People Select Partners?, Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 2006
Janky Béla: Social Structure, Transition and Public Attitudes towards Tax Evasion in Hungary, Nicolas Hayoz & Simon Hug (eds.): Tax Evasion, Trust, and State Capacities, 2007
Lőrincz László: A vonzás szabályai. Hogyan választanak társat az emberek?, Szociológiai Szemle, 2006
Lőrincz László: Partner selection in on-line dating, GOR 06 Conference, 2006
Krémer András és Balogh Eszter: Konfliktusok és konfliktusmegoldó stratégiák a társadalomban., Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció, 2007
Takács Károly: Tit for Tat in Trenches, Proceedings of the First World Congress on Social Simulation, 1: 183-190., 2006
Kratzer, Jan and Takács, Károly: Staying or Leaving: The Social Structure of R&D Team Member's Expectations of Staying in House, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2007
Kratzer, Jan and Takács, Károly: Expectations of Staying in House: The Effect of Social Networks, Review of Sociology, 2007
Takács Károly: Dynamics of Social Networks in Interdependent Situations, Conference poster, BCNet Workshop, Barcelona, December 10-12, 2008
Takács, Károly and Flache, Andreas: Viscous Cycles of Influence and Attraction, 38th World Congress of the International Institute of Sociology, Budapest, June 2008, 2008
Kovács Benedek: A másodrendű potyautas probléma és megoldásai, Szociológiai Szemle, 2. sz., 2008
Kovács Benedek: Résztvevő megfigyelés és forgalmi naplók elemzése a Máltai játszótéren, műhelytanulmány, 2008
Lőrincz László: The Effect of On-line Dating on Homophily, General Online Research Conference, April 2009, Vienna, 2009
Balogh Eszter: Kooperáció és opportunizmus: a vállalatközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának lehetőségei a hazai gazdaságban, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, 2007
Lőrincz László: Mate Selection in On-line Dating, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, 2009

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 12:54:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »