Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49437
típus K
Vezető kutató Debreczeni Attila
magyar cím Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)
Angol cím Works of Ferenc Kazinczy (critical edition)
zsűri Irodalom
Kutatóhely BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Borbély Szilárd
Orbán László
Orosz Beáta
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.745
FTE (kutatóév egyenérték) 5.12
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jelen pályázati ciklus végére értek be a mintegy tízesztendős alapozó és előkészítő munkálatok, mostanra elkészült a sorozat első öt kötete (közel háromezer B5-ös oldal terjedelemben), a három genetikus feldolgozási elvet követő önéletírás (Pályám emlékezete, Fogságom naplója, Erdélyi levelek) és két fordításokat tartalmazó forráskiadás (Nagyobb fordítások, Drámafordítások). Reméljük, a 2009-es Kazinczy-emlékévben köteteink meg is fognak jelenni (ez most elsősorban a kiadói pályázatok sikerességétől függ, amit a jelen pályázatból e célra tudtunk fordítani, azt megtettük). Számos további kötet munkálatai folynak, némelyik a befejezéshez közeledik. Párhuzamosan zajlik az elektronikus kiadás fejlesztése, hiszen abba minden kötet anyaga belekerül, csak a hordozó közeg eltérő lehetőségei és igényei szerint átalakítva. Az elkészült elektronikus bibliográfia mellett összeállt az akadémiai kéziratos hagyaték katalógusa, s az ebben feltárt anyagot mintegy hatvanezer digitális fotón archiváltuk. Reményeink és terveink szerint a Kazinczy-kiadás munkálatai folyamatosak lesznek a továbbiakban is.
kutatási eredmények (angolul)
Preparatory works, which we began ten years ago, have been fulfilled by the end of present research project. Five volumes of the series have already been completed by now (cca. 3000 pages, format B/5): three of these genetic editions belong to the autobiographes (Pályám emlékezete, Fogságom naplója, Erdélyi levelek), and two of them to the traslations (Nagyobb fordítások, Drámafordítások). We hope that these books will be issued in Kazinczy-Jubilee-Year 2009. (We support these volumes from the budget of present project with the maximum possible sum, success of issuing depends on the result of applications for additional funding, submitted by our publishers.) We are working on several further volumes, a few of them are to be completed. Developing the database of the digital edition is in progress simultaneously, because this version will include the texts of all printed volumes, by the adaptation of the completed works to the special needs and requirements of the digital edition. Beside a digital Kazinczy-bibliography, we have also completed the catalogue of his manuscripts held in the Archive of Hungarian Academy of Sciences. All these materials have already been digitalized, and gone through image processing (cca. 60.000 frames). We hope and aim to ensure a continuous and uninterrupted process of publishing the Kazinczy oeuvre.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49437
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Debreczeni Attila: Mintakövetés és nyelvtisztaság, in Kolligátum, szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor, 2007
Czifra Mariann: Egy kantiánus katekizmus tudományos vitájának epizódjai, in Kolligátum, szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor, 2007
Debreczeni Attila: Bacchánsok és Proselyták, in Irodalomtörténet, 2007
Debreczeni Attila: Ízléselv és nyelvi norma, in Széphalom, 2007
Orbán László: Toldy Ferenc: Valami Kazinczy Ferenc életéhez, in Széphalom, 2007
Szabó Ágnes: Kép, szöveg, örökkévalóság. Az intermedialitás tere Kazinczy verseiben, in A látható könyv, szerk. Hász-Fehér Katalin, 2006
Borbély Szilárd: 15 paragrafus az utánzásról, in Árkádiában, 2006
Borbély Szilárd: Csokonai karaktere és az Árkádia-per, in Árkádiában, 2006
Debreczeni Attila: Kazinczy Ferenc művei, in Szemelvények az OTKA támogatásával készült kutatások újabb eredményeiből, 2007
Czifra Mariann: "Fejedelmek védelmezték" - Kazinczy önimázsformáló mechanizmusai egy protestáns katekizmus recenziós vitájának fényében, ItK, 2008
Orbán László: Kazinczy önéletírásai: a Kazinczy-emlékkert, in Et in Arcadia ego, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, 2005
Szabó Ágnes: A vaktérkép, Kazinczy Ferenc erdélyi utazása(i), in Et in Arcadia ego, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, 2005
Debreczeni Attila: Irodalomszemléletek a Magyar Museumban, in Historia Litteraria a XVIII. században, 2006
Czifra Mariann: Glottomachia – szembetűnő részletek a Kazinczy-levelezés kéziratos hagyatékában, Studia Litteraria, 2008
Czifra Mariann: Kazinczy ideális vallása, in Et in Arcadia ego, 2005
Czifra Mariann: Kazinczy-levelezéskötetek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában, in Prima manus, 2008
Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy Mainomenosz: Gráciás hermeneutika, Alföld, 2008
Bodrogi Ferenc Máté: Harmónia, grácia, gentleman, virtuoso: Kazinczy egyik önképének nyomában, ItK, 2008
Debreczeni Attila: Az íróelődökhöz való viszony a Magyar Museum programírásaiban, Széphalom, 2008
Szilágyi Márton: Rendiség, mentalitás, nyelvhasználat, A Fogságom naplója rétegei, Széphalom, 2008
Szilágyi Márton: A Fogságom naplója mint szöveg és mint forrás, Korunk, 2008
vissza »