Church and folkways in Transylvania in the 17th-20th century, with special regard to Szekler villages and small farms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49440
Type K
Principal investigator Bárth, Dániel
Title in Hungarian Egyház és népszokás Erdélyben a XVII-XX. században, különös tekintettel a székely falvakra és szórványtelepülésekre
Title in English Church and folkways in Transylvania in the 17th-20th century, with special regard to Szekler villages and small farms
Panel Culture
Department or equivalent Kecskeméti Katona József Múzeum
Participants Bárth, János
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 4.700
FTE (full time equivalent) 2.68
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás elsősorban erdélyi történeti néprajzi források feltárására és a bizonyos társadalmi, kulturális jelenségek (szokások) történeti és jelenkutató megközelítésére vállalkozott. A projektben résztvevő két kutató munkája nyomán nagy mennyiségű archívumi forrásanyag került elő a Székelyföld 17–20. századi mindennapi életére vonatkozóan. A források feltárása és feldolgozása mellett már több önálló kötet és tucatnyi tanulmány is napvilágot látott a régió (történeti és recens) népi vallásosságának és egyéb közösségi formáinak kapcsán. Utóbbi témakörben kiemelkedik a székelyföldi „tizesek”-nek mint sajátos önszerveződési, önkormányzati és településnéprajzi egységeknek az úttörő jellegű, átfogó vizsgálata.
Results in English
The research primarily based upon the exploration of Transylvanian historical ethnographic sources and the examination of certain social and cultural phenomena (customs) in historical and recent perspective. A big amount of archive source-materials turned up after the work of the two participant researchers about the everyday life of Székelyföld in the 17–20th century. More books and an a dozen of study were already revealed beside the exploration of the sources about the (historical and recent) forms of folk piety and the other community forms of the region. The most important topic is the pioneer examination of the specific self-organization, municipal and settlement units (called „tizesek”) in Székelyföld.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49440
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon, Budapest, 2005
Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése, Bárkányi Ildikó – Fodor Ferenc (szerk.): Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. 149–159. Szeged, 2005
Bárth Dániel: A történeti szokáskutatás kora újkori forrásai: az evangélikus szertartáskönyvek, Veres Emese-Gyöngyvér (szerk.): Vallási Néprajz 12. 148-166., 2005
Bárth János: Gyimeslok egyházi önállósodása 1853-ban., Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. 45–53. Veszprém,, 2006
Bárth János: Hídközösségek Csíkszentgyörgyön, Ujváry Zoltán (szerk.): Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60. esztendős Novák László Ferenc tiszteletére, 153-157. Nagykőrös-Debrecen,, 2007
Bárth János: Egyéni birtoklás és közbirtoklás az alcsíki tizesekben, Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun múzeumban, 47-56. Kiskunfélegyháza, 2007
Bárth János: Kapuközösségek Csíkszentgyörgyön, AGRIA, XLIII. 157-162., 2007
Bárth Dániel: Naptári ünnepek 1. a népi kultúrában, In MAMŰL VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. 135–140., 2008
Bárth Dániel: Papok és démonok viadala: exorcizmus a kora újkori Magyarországon., In: Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerk.: Pócs Éva. 59–68., 2008
Bárth Dániel: Statuta Generalia (1738). Vallásosság és mindennapi élet Patachich Gábor kalocsai érsek általános rendelkezéseinek tükrében., Cumania 21. 141–173. p. Kecskemét, 2005., 2005
Bárth János: Erdély és a Partium településnéprajzi viszonyai, In: Ház és Ember, 20. 45-60. Szentendre, 2007
Bárth János: Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai, Kecskemét, 2006
Bárth János: A korondi közbirtokosság három évtizede (1904–1933), Kecskemét, 2006
Bárth János: Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII-XX. században, Kecskemét, 2007
Bárth Dániel: Exorcizmus és erotika. Egy XVIII. századi székelyföldi ördögűzés szokatlan körülményei., Kecskemét, 2008
Bárth Dániel: A történeti szokáskutatás kora újkori forrásai: az unitárius szertartáskönyvek., In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. I–II. Szerk.: S. Lackovits Emőke – Szőcsné gazda Enikő. I. 213–230., 2008
Bárth Dániel: Földi bajok transzcendens gyógyítása: benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon., In: Előadások a vallásról. Szerk.: Hoppál Kál Bulcsú. 89–97. p. /Vallástudományi Tanulmányok 7–8./, 2008
Bárth János: Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén., Kecskemét, 2008
Bárth János: Egy küküllőmezei szállás élete, Szabó Sarolta (szerk.): Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. 299–315. Nyíregyháza, 2005
Bárth János: A csíkszentmiklósi havashasználat és a Tatros-völgy korai népessége., Murányi János (szerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. 17–35., 2006
Bárth Dániel: Szempontok a bérmálkozás történeti néprajzi vizsgálatához., Néprajzi Látóhatár XVI. (2007) 3–4. sz. 187–207., 2007

 

Events of the project

 
2013-05-14 16:29:53
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Katona József Múzeum (Kecskeméti Katona József Múzeum), Új kutatóhely: (Kecskeméti Katona József Múzeum).
Back »