A kibertér társadalomföldrajza  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49442
típus K
Vezető kutató Mészáros Rezso
magyar cím A kibertér társadalomföldrajza
Angol cím Socialgeography of Cyberspace
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.056
FTE (kutatóév egyenérték) 0.96
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásom fókuszában a kibertér állt. Ez az a "tér", amelyet a működő számítógép hálózatok alakítottak, alakítanak ki, és egyre bővülő, nagy hatású rendszerré vált. De a területi összefüggések sok kérdést vetnek fel. A kibertér számos tudományterület (matematika, informatika, fizika, egyes mérnöki szaktudományok) kedvelt kutatási témaköre. A földrajztudomány, különösen a társadalomföldrajz viszonylag későn ismerte fel a kibertér adekvát kutatási jelentőségét, és az ezzel a témakörrel foglalkozó kutatói gárda világszerte sem nagy számú. Kutatásomban elsőként vizsgáltam a kiberteret olyan társadalomföldrajzi nézőpontból, amely a kibertér lényegének, értékelésének feltárásán túl elemzi a földrajz helyét a kibertér világában; bemutatja a kibertér az egyén, a társadalom, a valódi helyek és terek viszonyát; érzékelteti az információs társadalom és a kibertér hatásának bonyolult és területileg nagyon különböző megjelenési formáját és kapcsolatát; valamint leírja a városok lehetőségeit itt a Földön és a kibertérben. A kutatás eredményeit "A kibertér, és ami körülötte van" című könyvben foglaltam össze.
kutatási eredmények (angolul)
In my research report the focus was on cyberspace. This is the so called space, which has been formed by operating computer networks and which turned into a system with great effect. A lot of questions, though, are raised by the spatial relations. Cyberspace is a favoured research topic of several fields of science such as Matematics, Information Technology, Physics, some Sciences of Engineening. The Geography, especially the Human Geography recognised the adequate impotance of the research of cybercpace relatively late and even today there are only a few researchers dealing with this topic around the world. In my research I was pioneer in Hungary in examining the cyberspace from such a human geographical point of view wich beyond the exploration of the importance and estimation of cyberspace, also examines the place of Geography in the world of cyberspca; it represents the relationships of the individual, sociaty, real places and spaces with the cyberspace; it demonstrates the complicated and regionally very different outward forms and relations of the effect of cyberspaces and information society as well as decribes the possibilities of cities here on Earth and in the cyberspace. The results of the research are summarised in my book entitled 'The cyberspace and what is around it'.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49442
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mészáros Rezső: A kibertér, és ami körülötte van, JATEPress, Szeged, 168 p., 2008
Mészáros Rezső: Az információgazdaság és az új gazdaság értelmezései, Földrajzi Közlemények 4. 451-458, 2008
Mészáros Rezső: A globalizáció és földrajzi terei, A társadalomföldrajz világai, 2007
Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz és a kibertér, Acta Univ. Szeged., 2007
Mészáros Rezső: A kibertér társadalomföldrajzi megközelítése, Az információs társadalom dimenziói (szerk. Balogh G.) Gondolat-Infonia, Bp. 212-224, 2005
Mészáros Rezső: Globalization and it's geographical spaces, Földrajz és turizmus (szerk. Kókai S.) Debrecen, 2006
Mészáros Rezső: A kibertér a földrajz és az ember, Földrajz és turizmus (szerk. Kókai S.) Debrecen, 2006
Mészáros Rezső: Városszerkezet, városfejlődés, városi élmény, A földrajz dimenziói (szerk. Dövényi Z. - Schweitzer F.), 2005
vissza »