The new dimension of polity, the region (Regional cohesion in Southern Transdanubia)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49453
Type K
Principal investigator Pálné dr. Kovács, Ilona
Title in Hungarian A politika új dimenziója, a régió (Regionális kohézió a Dél-Dunántúlon)
Title in English The new dimension of polity, the region (Regional cohesion in Southern Transdanubia)
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Political Studies (University of Pécs)
Participants A. Gergely, András
Barna, Viktor
Bodor, Ákos
Csizmadia, Sándor
Gál Zoltánné Schmidt, Andrea
Hajdú, Zoltán
Kákai, László
Kern, Tamás
Koller, Inez
Nagy, Gábor Dániel
Oláh, Miklós
Vadál, Ildikó
Zikkert, András
Starting date 2005-10-01
Closing date 2008-09-30
Funding (in million HUF) 7.200
FTE (full time equivalent) 6.66
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a Dél-dunántúlon végzett empirikus vizsgálatokra épül. Sor került a térségben végrehajtott regionalizációs reform értékelésére, a regionális közszolgáltatások helyzetének számbavételére, sajtóelemzésre a regionális identitás körében, a régió főbb társadalmi, gazdasági folyamatainak elemzésére, a regionális fejlesztési tanács és a civil szektor működésének vizsgálatára. az uniós kapcsolatok feltérképezésére. A kutatás legújszerűbb, s a legtöbb munkát, energiát igénylő metszete a kérdőíves felmérés volt. Célja az intézményi elit-hálózatok feltárása illetve identitásának és a regionális reformhoz való viszonyának az értékelése. Megindult a fontosabb politikai, közhatalmi, közszolgáltatási, gazdasági, média és civil intézmények körében a regionális hálózatosodás, amelyben központi helyet foglalnak el a fejlesztéspolitikai szervezetek, az önkormányzatok. A hálózatoknak továbbra is a perifériáján helyezkednek el a civil szervezetek, a gazdasági szereplők, gyenge a média regionális identitást támogató hatása. A pártelit csak közhatalmi, közpolitika funkciókat birtokolva válik a regionális politika egyáltalán nem a legbefolyásosabb szereplőjévé. Az elit már elfogadja a régió határait, nem vitatott a régió székhelyének kérdése. Negatív kép alakult ki a kormányzat regionalizációs törekvéseiről, ezek végrehajtási módjáról. A régióépítésben nem az alulról induló elemek, hanem a felülről érkező ingerekre való reakciók a jellemzőek. A politikai, intézményi elit nem képes a reformot alulról mozgatni. Érzékelhető az uniós csatlakozás nyomán a regionális fejlesztési szervezetek pozícióvesztése.
Results in English
The research has been built on the empirical investigations in the South-Transdanubian region. We have evaluated the regional reform steps, the regional public services, utilities. We have made media-analyis on the regional identity, investigated the main economic and social processes, the functioning of the regional development council and the civic sphere, the international policy mostly towards the EU. The most innovative element of the research needed the most efforts was the survey among the regional institutional elite. The aim was to identify the regional networks of the elite and to evaluate the identity and relation/ attitude towards the regional reform. The research have found that the regional networking among the institutions have already launched. In the middle of the networks are the development organisations and the local governments. The civil organisations, economic actors are still on the periphery, and there is no strong effect of the media on the regional identity-building. The partisan elite just possessing public pollicy positions are able to become influencial actors. The elite has already accepted the borders and the sit of the region. We have found a negative picture on the role of the government in the regionalisations processes and the way of implementation. In the region-building the top down elements are still dominant, the elite is not able to move the regionalisation from the bottom. The power of the regional development council has been decreased after the EU accession.
Full text http://real.mtak.hu/1977/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pálné Kovács Ilona: Does regionalism come to a deadlock in Central and Eastern Europe?, konferencia előadás, Regional Science Association, annual conference, Lisbon, 2007, 2007
Pálné Kovács Ilona (szerk): A politika új színtere a régió, Kézirat, Századvég Kiadóval megegyezés alapján, 2009
Kákai László: A régió belső kohéziója, az elit véleménye, identitása alapján, In: Pálné Kovács Ilona (szerk.): Európában a megye „A megye és a települések” Pécs, Baranya megyei Önkormányzat, megjelenés alatt, 2009
Kákai László: Regionális reform és identitás, Új Magyar Közigazgatás, december, megjelenés alatt, 2008
Pálné Kovács Ilona: Regionalization in Hungary:Options and scenarios on the "Road to Europe', De-coding New regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe and Latin America. Ed. James W.Scott. Ashgate,, 2008
Pálné Kovács Ilona: Dél-Dunántúl, a regionalizmus bölcsője, MTA-MEH, Bp. pp. 44-75, szerk Kaiser Tamás-Ágh Attila- Kis-Varga Judit, 2007
Pálné Kovács Ilona: The two Phases of region-Building in Hungary.The Case of South-Transdanubia, Political Studies of Pécs. Ed. Pálné Kovács Ilona, 2007
Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon, Dialóg-campus, Budapest-Pécs,, 2008
Pálné Kovács Ilona: Az alulról támogatott regionális reform esélyei. Egy empirikus kutatás tapasztalatai., Magyar Közigazgatás, december, megjelenés alatt, 2008
Kákai László: Kapcsolati Hálók a Dél-dunántúli régióban. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai., In: Pálné Kovács Ilona (szerk.): Európában a megye „A megye és a középszint jövőképei” Pécs, Baranya megyei Önkormányzat, 139-144., 2008
Schmidt Andrea: A közszolgáltatások fejlesztésének stratégiai programjai a Dél-Dunántúl kistérségeiben, In: Horváth M. Tamás (szerk.): Piacok a főtéren (helyi kormányzás és szolgáltatásszervezés), KSZK ROP 3.1.1.Programigazgatóság, Budapest (CD melléklet), 2007
Vadál Ildikó: Régió a területi államigazgatásban, In: Kákai László (szerk.): Politikai tanulmányok - Pécs V. 33-44., 2008
Tuka Ágnes: Regionális identitás – nemzetközi nyomás a kialakítására? A Dél-dunántúli régió képviselete Brüsszelben., Európai Tükör. XIII. évfolyam 11. szám. 105-121., 2008
Glied Viktor: Civil szervezetek szerepe a környezeti ügyekben, In: Kákai László (szerk.): Politikai tanulmányok - Pécs V. 111-126., 2008
Back »