A Varsói Szerződés keretében megvalósuló katonai és hadiipari együttműködés története 1955-1991  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49465
típus K
Vezető kutató Horváth Miklós
magyar cím A Varsói Szerződés keretében megvalósuló katonai és hadiipari együttműködés története 1955-1991
Angol cím Military and armanents industry co-operation in Warsaw Pact 1955-1991
zsűri Történelem
Kutatóhely HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
résztvevők Germuska Pál
Kiss Balázs
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.250
FTE (kutatóév egyenérték) 3.28
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatócsoportunk az alapkutatások eredményeire építve feltárta, értékelte, tudományos közleményeiben bemutatta és bemutatja: a Varsói Szerződés megalakulásának közvetlen előzményeit, a deklarált és valóságos indokok között meglévő ellentmondásokat, azt, hogy a Szervezetet a Szovjetunió milyen formában használta fel a tagországokkal szemben is nemzeti érdekei érvényesítésére; az Egyesített Fegyveres Erők és Magyarország béke- és tervezett „háborús működése” közötti különbségeket; az atomháború lehetséges megvívására, lefolyására vonatkozó konkrét katonai terveket. Nagy figyelmet fordítottunk a Magyar Néphadsereg 1954-1991 közötti történetére vonatkozó újabb történeti források feldolgozására, vizsgáltuk Magyarország helyét és szerepét a Varsói Szerződés háborús terveiben. A kutatás és az elkészülő másik monográfia fontos érdemének tartjuk, hogy nemzetközi szinten is elsők között enged bepillantást a KGST egy ágazati együttműködésének mindennapjaiba – eredeti, eddig alig ismert dokumentumok alapján. Kutatásunk eredményeiből egyértelműen megállapítható, hogy a Varsói Szerződés és a KGST szoros összefonódásban, ugyanakkor megfelelő feladatfelosztással és tagozódással adott keretet a szovjet blokkon belüli politikai, katonai és gazdasági együttműködésének.
kutatási eredmények (angolul)
In scholarly publications based on the results of the basic research, our research team has uncovered, evaluated and presented the following: the immediate antecedents of the formation of the Warsaw Pact; the contradictions between the declared and real reasons; how the Soviet Union used the Organization to enforce its national interests even against the member states; the differences between the peace and the planned “war operations” by the Unified Armed Forces and Hungary. We have paid great attention to studying the latest historical sources concerning the history of the Hungarian People’s Army between 1954-1991; we have examined Hungary’s place and role in the Warsaw Pact war plans. It is the merit of the research and the other monograph in progress that it is among the first ones even in the international scene that provide insight into the daily processes of Comecon’s sectional cooperation – based on original, so far almost unknown documents. From the results of our research it can be clearly ascertained that the Warsaw Pact and the Comecon enabled the political, military and economic cooperation in the Soviet bloc in a tightly connected manner, although with adequate task allocation and structural division.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1979/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Miklós: Fejezetek a Magyar Néphadsereg történetéből., HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 119. 2006. 4 szám 603-713. pp., 2006
Horváth Miklós: Sowiecka intervencja wojskowa na Wegrzech w 1956 roku, In.: Rok 1956 w Polsce i na Wegrzech, Kiadó: Ministertwo Obrony Narodowej – Wojskowe Biuro Badan Historycznych, 2006. (ISSN 1640-6281) 59-66. pp., 2006
Germuska Pál: Hadiipari együttműködés a KGST keretei között, 1956–1965., HADTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2006/1., 54–70. p., 2006
Germuska Pál: Kutatás-fejlesztés és nyugati licencek a magyar hadiiparban., Hadtörténeti Közlemények, 2007/1. 233–246. p., 2007
Germuska Pál: A totális mozgósítástól a stratégiai tervezésig. Az Országos Tervhivatal Általános Szervezési Főosztályának története, 1948–1971., HADTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2008/1. sz. 69–92. p., 2008
Germuska Pál: Kadhafi „fülei”. Rádiófelderítő-berendezések gyártása Magyarországon, 1965–1985., TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2008/1. sz. 95–108. p., 2008
Germuska Pál: Military-economic Planning in Socialist Hungary. The History of the General Organisational Department of the National Planning Office, 1948–1971., EUROPE-ASIA STUDIES, Vol. 60 No. 5, July 2008, pp. 813–834., 2008
Germuska Pál: Eastern Intelligence with Western Components. Development of Radio Reconnaissance Instruments in Socialist Hungary., ZEITSCHRIFT FÜR UNTERNEHMENSGESCHICHTE, Vol. 53. No. 2. 2008. pp. 177–191., 2008
Horváth Miklós - Tulipán Éva: In memoriam 1956., Zrínyi Kiadó, 2006. 366 p. (ISBN 963 327 409 5), 2006
Horváth Miklós: „1956 Rozstrzelana rewolucja - walka zbrojna wegrów z interwencja sowieska”, Zdarzylo sie w XX wieku című sorozat, Arkadiusz Wingert - Przedsiewziecie Galicja, Karków, 2006, 458. p. (ISBN 83-921704-7-4 és ISBN 83-920860-8-2), 2006
Horváth Miklós: Az új nemzeti haderő létrehozása (1944-1948), In.: A Hazáért - A Magyar Honvédség Múltja és jelene 1848-2004., (Szerkesztők: dr. Helgert Imre, Vass Jenő Sándor) Szaktudás Kiadó Ház, 290-300. pp., 2006
Horváth Miklós: A haderő a személyi kultusz csapdájában (1948-1956), In.: A Hazáért - A Magyar Honvédség Múltja és jelene 1848-2004., (Szerkesztők: dr. Helgert Imre, Vass Jenő Sándor) Szaktudás Kiadó Ház, 300-315. pp., 2006
Horváth Miklós: Irányváltás - A Magyar Néphadsereg szervezeti átalakítása és létszámának csökkentése (1953-1956), In.: A Hazáért - A Magyar Honvédség Múltja és jelene 1848-2004., (Szerkesztők: dr. Helgert Imre, Vass Jenő Sándor) Szaktudás Kiadó Ház, 315-323. pp., 2006
Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg a forradalom és szabadságharc idején, In.: A Hazáért - A Magyar Honvédség Múltja és jelene 1848-2004., (Szerkesztők: dr. Helgert Imre, Vass Jenő Sándor) Szaktudás Kiadó Ház, 323-356. pp., 2006
Horváth Miklós: „The Demonstrations Become a Revolution”, In.: 1956 The Hungarian Revolution and War for Independence Atlantic studies on society in change NO. 128., 2006., 263-298. pp., 2006
Horváth Miklós: „General Characteristics of Freedom-Fighter Groups”, In.: 1956 The Hungarian Revolution and War for Independence Atlantic studies on society in change NO. 128., 2006., 384-397. pp., 2006
Horváth Miklós: „Introduction”, In.: 1956 The Hungarian Revolution and War for Independence Atlantic studies on society in change NO. 128., 2006., 432-463. pp., 2006
Horváth Miklós: Losses of Life in the War and during the Reprisals”, In.: 1956 The Hungarian Revolution and War for Independence Atlantic studies on society in change NO. 128., 2006., 477-492. pp., 2006
Horváth Miklós: A szovjet katonai intervenció – 1956. A szovjet csapatok Magyarországon tartózkodásának nemzetközi háttere., In.: 1956 emlékezete (szerkesztette: Pallai László, Püski Levente, Mazsu János), Debreceni Szemle, 2008. (ISBN 978-963-88155-0-7) 141-160. pp., 2008
Germuska Pál: A magyar hadiipar 1956-ban., In Szabó A. Ferenc (szerk.): Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Budapest, 2007, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány. 89–113. p., 2007
Germuska Pál: From Commands to Coordination: Defense Industry Cooperation within the Member-States of the Warsaw Pact, 1956–1965., In Rush, Robert S.–Epley, William W. (eds.): Multinational Operations, Alliances, and International Military Cooperation. Past and Future. Proceedings of the Fifth Worksh, 2005
Horváth Miklós: Magyarország a szovjet hatalmi törekvések szolgálatában, In.: A dimenziók éve – 1968, (szerkesztette: Schmidt Mária) XX. Század Intézet, 2008. (ISBN – 978-963-88081-0-3) 89-117. pp., 2008
Horváth Miklós: Kádár János és a hatalom ára, In.: Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989), (szerk.: Béládi László és Vargyas Zoltán) XX. Század Intézet, Budapest, 2007., (ISBN 978-963-06-4028-2) 21-45. pp., 2007
vissza »