A vizuális arcfelismerés és az olfaktoros információ feldolgozásának cross-modális szenzoros interakciója  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49467
típus K
Vezető kutató Kovács Gyula
magyar cím A vizuális arcfelismerés és az olfaktoros információ feldolgozásának cross-modális szenzoros interakciója
Angol cím Cross-model sensory integration of visual face processing and olfactory information
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Pléh Csaba
Vidnyánszky Zoltán
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 8.160
FTE (kutatóév egyenérték) 2.56
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk célja az volt, hogy adatokat szolgáltasson az emberi arcok kódolásáról és feltárja a vizuális és az olfaktoros percepció integrációját. Az arcfeldolgozás kérgi mechanizmusait magas-szintű utóhatások által kiváltott adaptációs folyamatok segítségével tanulmányoztuk. Emberi arcok és kezek esetében erős nemi-specifikus utóhatásokat találtunk melyekről elsőnek sikerült kimutatnunk, hogy az EKP-ok arc-specifikus N170 komponens amplitúdójának csökkenésével és latenciájának növekedésével járnak együtt. Megmutattuk azt is, hogy mind a tapasztalt viselkedési utóhatás, mind az elektrofiziológiai adaptációs hatás kategória specifikus. A folyamat térbeli specificitását vizsgálva azt találtuk, hogy az utóhatások hátterében pozíció független és pozíció-specifikus neuronok együttes adaptációja áll. Az adaptációs időt változtatva ezek a folyamatok elkülöníthetőek voltak egymástól és ezt a felvetést igazolta fMRI kísérletünk is megmutatva, hogy a g. fusiformis és a g. occipitalis mentén található arc-specifikus területek eltérő adaptációs dinamikával rendelkeznek. A kemoszenzoros rendszerrel kapcsolatban férfi nemi hormonokéhoz hasonló szerkezetű anyagok keresztmodális interakcióját vizsgáltuk. Kísérleteink kimutatták, hogy ezen anyagok képesek befolyásolni emberi arcok nemi diszkriminációját és kategorizációját. Eredményeink együttesen azt mutatják, hogy arcfeldolgozásunkért egy komplex hálózat felelős, melyre hat mind az időbeli, mind a más modalitásokból származó információ.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our project was to provid data about coding of human faces and to disclose the integration of visual and olfactory perception. The cortical mechanisms of face processing were examined with adaptation processes evoked by higher-level aftereffects. Strong gender-specific aftereffects were found in case of human faces and hands. We were the first to show that they parallel with the decrease of amplitude and increase of latency of the face-specific N170 ERP component. It has also been shown that both the behavioural aftereffect and the electrophysiological adaptation effects are category-specific. While investigating the spatial specificity of the process it was found that in the neural background of the aftereffects stand joint adaptation of position-invariant and position-specific neurons. By varying the duration of adaptation these processes were separated and this hypothesis was also supported by our fMRI experiment showing that face-specific areas, located along the fusiform and occipital gyri have different adaptation dynamics. In connection with the chemosensory system we investigated the cross-modal interaction of male sex hormone-like steroids. Our experiments have shown that these substrates are able to influence the gender discrimination and categorization of human faces. To conclude our results suggest that a complex networkis responsible for our face processing that is effected by both temporal information and input from other modalities.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49467
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zimmer M,Kovacs G: Electrophysiological correlates of face distortion aftereffects, Quarterly Journal of Experimental Psychology (in rev, 2nd review), 2009
Cziraki, C, Greenlee, MW, Kovacs, G: Neural correlates of high-level adaptation related aftereffects, J. Neurophysiology (in rev, 2nd revision), 2009
Gyula Kovács, Márta Zimmer, Judith Máthé, Irén Harza, Éva Bankó, Z Zsadányi-Nagy, Andrea Antal, Zoltán Vidnyánszky: Face on! The electrophysiological correlates of facial adaptation, Federation of European Psychophysiology Societies Budapest, 2006, 2005
Gyula Kovacs, Marta Zimmer, Iren Harza, Andrea Antal, ZoltanVidnyanszky: Position-specificity of facial adaptation, Neuroreport 16: 1945-1949, 2005
Bankó, É.M., Kovács, G., Melcher, D., Vidnyánszky, Z.: Hemifield-contingent Face Aftereffects., Perception 34 ECVP, 2005
Kovacs G, Zimmer M, Banko E, Harza I, Antal A, Vidnyanszky Z.: Electrophysiological Correlates of Visual Adaptation to Faces and Body Parts in Humans, Cereb Cortex. May;16(5):742-53, 2006
Kovacs Gyula: Adaptáció és utóhatások a látórendszerben, Az ezerarcu elme. Pleh Csaba emlekkotet, 2006
Kovacs Gyula: Halak, vadak, madarak és egyéb kategóriák az emberi agyban, Latas Nyelv Emlekezet, 2006
István Kóbor, László Füredi, Gyula Kovács, Charles Spence & Zoltán Vidnyánszky: Back-to-front: Improved tactile discrimination performance in the space you can’t see, Neurosci Letters May 29;400(1-2):163-7., 2006
Kovacs G, Zimmer, M, Harza I, Vidnyanszky Z: Adaptation duration affects the spatial selectivity of facial aftereffects, Vision Research 47: 3141-3149, 2007
Varga E, Kaya E, Antal A, Zimmer M, Harza I, Paulus W, Kovács G: Cathodal transcranial direct current stimulation over the parietal, Clinical Neuroscience 60: 474-479, 2007
Zsadanyi-Nagy Zsanett, Kovacs Gyula: Férfi szex hormon-szerű anyag szaglása megváltoztatja az emberi arcok szexuális diszkriminációját, Magyar Pszichologiai Szemle 62:163-173, 2007
Gyula Kovacs: Az arcpercepció és arc adaptáció elektrofiziológiája., Magyar Pszichológiai Szemle, (2008) 64, 9-17., 2008
Gyula Kovacs, Csaba Cziraki, ZoltanVidnyanszky, Stefan Schweinberger, Mark Greenlee: Position-specific and position invariant face aftereffects reflect the adaptation of different cortical areas., Neuroimage, 2008 43(1):156-64., 2008
Zsadányi-Nagy, Z: Multimodális észlelés: A vizuális percepció és a szex-hormon szerő anyagok szaglásának multimodális interakciója, Szegedi Tudományegyetem, szakdolgozat, 2008
Kloth, N, Schweinberger, SR, Kovács G.: Neural correlates of generic versus gender-specific face adaptation, J. Cognitive Neuroscience 2009 Aug 24. [Epub ahead of print], 2009
Chaieb L, Kovacs G, Cziraki C, Greenlee, MW, Paulus MD, Antal, A: Short-duration transcranial random noise stimulation induces blood oxygenation level dependent response attenuation in the human motor cortex., Exp Brain Res. 2009 Oct;198(4):439-44. Epub 2009 Aug 2., 2009
Nagy, K, Zimmer, M, Greenlee, MW, Kovacs, G: The fMRI correlates of multi-face adaptation, Perception (European Conference on Visual Perception), 2009
Nagy, K, Zimmer, M, Cziraki, C, Greenlee, MW, Kovacs, G: fMRI and EEG correlates of decision biases induced by high-level adaptation, Magyar Idegtudományi Társaság vándorgyűlése, Budapest, 2009
Zimmer, M, Kovacs, G: Early correlates of face visibility, Perception (European Conference on Visual Perception), 2009
vissza »