Application of biological carrier systems containing antibiotics with controlled drug delivery in bone grafting  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49480
Type K
Principal investigator Szendrői, Miklós
Title in Hungarian Szabályozott hatóanyag-felszabadulású antibiotikumokat tartalmazó biológiai hordozók alkalmazása csonthiányok pótlására
Title in English Application of biological carrier systems containing antibiotics with controlled drug delivery in bone grafting
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Ortopédiai Klinika (Semmelweis University)
Participants Antal, Imre
Antal, István
Farkas, Edit
Hajdú, Mária
Zahár, Ákos
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 11.132
FTE (full time equivalent) 3.62
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás gyógyszerészeti alapkutatásból, gyógyszerészeti technológiai részből, mikrobiológiai értékmérésből, majd állatkísérletekből állt. A gyógyszerészeti munka eredményeként olyan gyógyszerhordozó rendszert lehetett létrehozni, ami in vitro körülmények között alkalmas volt antibiotikum kiáramlás biztosítására kontrollált körülmények között, megfelelően hosszú ideig, MIC (minimális gátlási koncentráció) feletti koncentrációban. A hatóanyag leadási görbék megfeleltek az előzetes hypothesisben felállított normáknak. A mikrobiológiai értékméréssel igazolni lehetett a rendszer antimikróbás hatását. Állatkísérletekben bizonyítást nyert, hogy a gyógyszer hordozó rendszer alkalmas arra, hogy csontörleményhez kevere antimikróbás hatást fejtsen ki, és ne gátolja a csont beépülését a gazda szervezetbe. Az antibiotikumot kibocsátó gyógyszerhordozó rendszer és a csontőrlemény antibiotikummal való impregnálás módszere szabadalmi oltalom alá kerül a projekt keretén belül.
Results in English
The project consists of basic pharmaceutical research, pharmaceutical technology, microbiologic investigations and animal experiments. The result of the research was a drug carrier system, which was suitable for antibiotic drug release with a controlled release rate over a longer period of time, above the MIC (minimally inhibitory concentration) value. The release curves revealed characteristics of the previously determined hypothesis. The microbiologic examinations proved the in vitro results in terms of antimicrobial effect of the drug delivery system. In a rabbit osteomyelitis model we could show the antimicrobial effect and the osteointegration without any limit with the novel developed drug delivery system. Intellectual property of the developed antibiotic carrier system was subject of copyright.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49480
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zahár Á – Laki M – Hajdú M – Klebovich I – Antal I – Szendrői M:: Revíziós műtétek során csonthiányok pótlására alkalmazható antibiotikum tartalmú biológiai hordozók hatóanyag-felszabadulásának vizsgálata, Magyar Traum Ortop (1.suppl.), 2006
Hajdú M - Farkas E – Laki M – Zahár Á – Szendrői M – Klebovich I – Antal I:: Preparation and characterization of controlled release gel systems containing antibiotics, 1st BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Abstract Book, 2005
Laki M – Hajdú M – Zahár Á – Szendrői M – Klebovich I – Antal I:: Gyógyszertechnológiai kutatások antibiotikummal impregnált csont előállítására és vizsgálatára, Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII, Abstracts, 2006
Hajdú-Farkas-Laki-Zahár-Szendrői-Klebovich-Antal: Preparation and characterization of controlled release gel systems containing antibiotics. Pharmacy: Smart molecules for therapy., Semi-centennial conference of Semmeelweis University, Faculty of Pharmacy. Budapest, 2005
Laki-Zahár-Hajdú-Szendrői-Klebovich-Antal: Csonthiányok pótlására alkalmazható antibiotikum tartalmú hordozók hatóanyag-felszabadulásának vizsgálata, Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája VIII. Tudományos Konferenciája, Budapest, 2006
Hajdú-Laki-Zahár-Szendrői-Klebovich-Antal: Gyógyszertechnológiai lehetőségek antibiotikum tartalmú biológiai hordozórendszerek előállítására, Gyógyszer az ezredfordulón VI., Sopron, 2006
Zahár-Laki-Hajdú-Klebovich-Antal-Szendrői: Drug release of vancomycin impregnated bone grafts in revision surgery, EFORT Congress, Firenze, 2006
Laki-Hajdú-Zahár-Szendrői-Klebovich-Antal: Programozott hatóanyag leadású antibiotikum tartalmú biológiai hordozórendszerek tervezése és vizsgálata, Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája IX. Tudományos Konferenciája, Budapest, 2007
Zahár-Szász-Kristóf-Laki-Hajdú-Antal-Szendrői: Antibiotikummal impregnált csontgraftok biológiai értékmérése, MOT-MTT közös kongresszus, Nyíregyháza, 2007
Laki-Hajdú-Ludányi-Zahár-Szendrői-Klebovich-Antal: Application of liquid chromatography method for the determination of antibiotics released from matrix type drug delivery systems, 7th Balaton Symposium on high-performance separation methods, Siófok, 2007
Laki-Hajdú-Zahár-Szendrői-Klebovich-Antal: Antibiotikumot tartalmazó gyógyszerhordozó rendszerek előállítása, Gyógyszerkutatási szimpózium,”A molekulától a készítményig”, Szeged, 2007
Laki M - Hajdú M - Zahár Á - Sáska Zs - Klebovich I - Szendrői M - Antal I: Csontműtéteknél alkalmazható antbiotikum-tartalmú hordozórendszerek tervezése,, Acta Pharm Hung 2007, 77: 108-115, 2007
Laki M - Hajdú M - Zahár Á - Szendrői M - Klebovich I - Antal I: Preparation and characterization of new antibiotic carrier systems for orthopedic use,, Eur J Pharm Biopharm 2008 (megjelenés alatt), 2009
Laki M-Hajdú M-Ludányi K-Zahár Á-Szendrői M-Klebovich I-Antal I: Evaluation of a new LC method for analysis the of Vancomycin released from an Orthopedic Drug Carrier System, Chromatographia, 2008
ZAHÁR-KOCSIS-LENGYEL-PUSKÁS-LAKI-HAJDÚ-ANTAL: Hosszú hatóanyag leadású antibiotikus csontgraftok alkalmazása állatkísérletes osteomyelitis modellben, Magyar Traum Ortop, 2009
Zahár-Laki-Hajdú-Antal-Szendrői: Antibiotikus csontgraftok létrehozása, Magyar Traum Ortop 2008, 51 (1. suppl.), 2008
Kocsis-Zahár-Lengyel-Puskás-Antal: ANTIBIOTIKUMMAL IMPREGNÁLT CSONTGRAFTOK ALKALMAZÁSA NYÚL OSTEOMYELITIS MODELLEN, Magyar Traum Ortop 2008, 51 (1. suppl.), 2008
Szász-Póth-Kristóf-Zahár: CSONTHIÁNYOK PÓTLÁSÁRA ALKALMAZHATÓ VANCOMYCIN TARTALMÚ BIOLÓGIAI HORDOZÓK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE, Magyar Traum Ortop 2008, 51 (1. suppl.), 2008
Zahár Á - Kocsis Gy - Lengyel B - Puskás G - Laki M - Hajdú M - Antal I:: Hosszú hatóanyagleadású antibiotikus csontgraftok alkalmazása állatkísérletes osteomyeltis modellben,, Magyar Traum Ortop 2009, 52(2): 171-178, 2009
Laki M - Ludányi K - Hajdú M - Zahár Á - Szendrői M - Klebovich I - Antal I:: Determination of Gentamicin released from an orthopedic carrier system by HPLC-UV method, Journal of Chromatographic Sciences, 2009
Laki-Hajdú-Zahár-Szendrői-Klebovich-Antal: Development of an antibiotic containing drug delivery system for surgical application, Pharmaceutical Journal of Slovenia 2008, 59: 270-271, 2009
Back »