A Palócföld szakrális építményeinek néprajzi kutatása, ábrázolás-kataszterének megalkotása és tematikus kontaktzóna vizsgálata I.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49493
típus K
Vezető kutató Limbacher Gábor
magyar cím A Palócföld szakrális építményeinek néprajzi kutatása, ábrázolás-kataszterének megalkotása és tematikus kontaktzóna vizsgálata I.
Angol cím Etnographical research on the theme of the sacral buildings of Palócföld (region in North Hungary and South Slovakia), establishing a register of the representation of saints in churches of the region, and an intercultutal cross-border contact-zone s
zsűri Kultúra
Kutatóhely Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
résztvevők Agócs Attila
Kovács Ágnes
Lengyel Ágnes
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.160
FTE (kutatóév egyenérték) 8.01
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Új palóckutatás egy tematikus projektjének első üteme valósult meg. Palócföld országhatáron átnyúló regionális kutatását végeztük. Templomok, temetők, szakrális kisemlékek; szobrok, festmények, falképek, liturgikus eszközök ábrázolásait dokumentáltuk, és teljességre törekvő fényképi dokumentációt készítettünk. Mintegy 150 településen kereken 300 alkalommal megközelítőleg 34000 felvételt készítettünk. Forrás-föltáró alapkutatást végeztünk, és történeti fényképanyagot tártunk föl közgyűjteményekben. Interetnikus megközelítést alkalmaztunk: magyar, szlovák, cigány, német, zsidó; magyar-szlovák kontaktzóna vizsgálat. Módszerünk a előkészítés-szervezés-lebonyolítás folyamatában: szakirodalmi kutatás, bibliográfia, felderítő kérdőív, tematikus kérdőív templomokra, temetőre, szakrális kisemlékekre, kutatói, intézményi kapcsolatháló kialakítása; terepkutatás, néprajzi jelenkutatás, munkaértekezletek, kutatási közlemények, adatbázis kialakítása, egy-egy objektum monografikus földolgozása, publikációk.
kutatási eredmények (angolul)
First part of the scheduled thematic project materialized in the frame of the new Palóc research. We made the a cross-border regional research in the Palóc region. We searched hurches, cemeteries, small sacral monuments, representation of statues, paintings, frescos, liturgical instruments. We made ethnographical documentation of buildings and representations and photo documentation aiming at completeness. We made 34000 photos at 300 times in about 150 settlements. We made basic research exploring the sources and exploration of the historical sources, photos in public collections. We practised inter-ethnical approach: Hungarian, Slovakian, Roma, German, Jewish; survey of the Hungarian-Slovakian contact-zone. Our metode was int the preparation – organisation – implementation process: research in the scientific literature, compilation of a bibliography, making an exploring questionnaire, a thematic survey form on churches, cemeteries, small sacral monuments; establishing a network of researchers and institutions; field-research, ethnographical study of the present, workshops, research publications, development of a data-base, monographic study of some objects and publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49493
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Limbacher Gábor: A kereszt és a feszület, Ethnographia CXX/2. 147-192, 2009
Lengyel Ágnes: Palóc népművészet: pásztorművészet, népviselet c. előadás, Kárpát-medencei Palóc Találkozó, Magyar Kultúra Háza, Budapest, 2009
Limbacher Gábor: Vallásos világkép, vallási objektumok a Palócföldön c. előadás, Kárpát-medencei Palóc Találkozó, Magyar Kultúra Háza, Budapest, 2009
Limbacher Gábor: A kezdet jelentése és jelentősége a palóc népi vallásosságban, II. Napfordulós Tudományos Konferencia, Balatonakali, 2009
Lengyel Ágnes: "Adatok a népi Nap-tisztelethez.", II. Napfordulós Tudományos Konferencia, Balatonakali, 2009
Lengyel Ágnes: A “szellem” “gyógyítása” “hit” által., Magical and Sacred Medical World. Mágikus és szakrális medicina c. konferencia (Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza.), 2009
Limbacher Gábor: Palócföldi vallásos gyógymód a múltban és a jelenben., Magical and Sacred Medical World. Mágikus és szakrális medicina c. konferencia (Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza.), 2009
Limbacher Gábor: Vallásos térszerkezet, vallási objektumok és ábrázolások a Palócföldön, Tudományos konferencia, Trianon Múzeum, Várpalota, 2009
Lengyel Ágnes: Lezáruló és megújuló vallásos hagyomány a Palócföldön, Tudományos konferencia, Trianon Múzeum, Várpalota, 2009
Lengyel Ágnes: „Ahogy a Mária kirendeli…” –szoboröltözetek természetfeletti befolyásoltsága, „Öltöztetett, hordozott ábrázolások, szakrális textilek és viseletek. Együtt élő népek szakrális szokásai Közép-Európában I.” tudományos konferencia. Palóc Múzeum, Balas, 2009
Limbacher Gábor: A szent ábrázolásainak archetípusaitól palócföldi példákig, „Öltöztetett, hordozott ábrázolások, szakrális textilek és viseletek. Együtt élő népek szakrális szokásai Közép-Európában I.” tudományos konferencia. Palóc Múzeum, Balas, 2009
Lengyel Ágnes: A szakrális ponyvanyomtatványok néprajzi kutatása és a Palócföld vallásos építményeinek ábrázolás-katasztere (tematikus kontaktzóna vizsgálat), Tudomány-napi konferencia, BGF PSZF Salgótarján, 2009
Lengyel Ágnes: Ruhás Márjácskák” – a palócföldi öltöztetett Mária-szobrokról, Népi vallásosság a Kárpát medencében 8. c. konferencia, Balatonfüred, 2009
Limbacher Gábor: A percepció paradigmája a Szentírásban és a szent hagyományban, Népi vallásosság a Kárpát medencében 8. c. konferencia, Balatonfüred, 2009
Limbacher Gábor: Szabadtéri (fa)feszületek Nógrádban és a régióban- magyar-szlovák összehasonlító elemzés-kísérlet, „Észak-Nógrád interetnikus kutatása” című néprajzi szeminárium, Fülek, 2009
Lengyel Ágnes: A szakrális nyomtatványok népi használata Nógrád és Hont megyében a 19. század közepétől napjainkig, „Észak-Nógrád interetnikus kutatása” című néprajzi szeminárium, Fülek, 2009
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: A Palócföld vallási néprajzi ábrázoláskataszterének megalkotása, MUSAEUM HUNGARICUM VI. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia, 2009
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: A Palócföld vallási néprajzi ábrázoláskataszterének megalkotása, MUSAEUM HUNGARICUM VI. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Somorja, 2009
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: Ferences jelenlét, ferences hatás, Szent Ferenc tisztelete a Palócföldön, 800 ÉVES A FERENCES REND. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLISMŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL c. tud. konferencia PPKE Budapest-Piliscsaba, 2009
Limbacher Gábor: A Bakonyi Ház és "testvérei": a balassagyarmati Palóc Ház és a sepsiszentgyörgyi "Csíki Ház", főként mint a vallási tradíciók építészeti emlékei, Bakonyi Ház? Bakonyi Ház! "Mit keres egy parasztház a város szívében?" – felolvasóülés , Veszprém, 2009
Limbacher Gábor: A Hétkápolna – az újkori búcsújáróhely, A Szent Péter-kápolnától a Hétkápolnáig c. tudományos konferencia, Vác, 2009
Limbacher Gábor: Nógrád vármegyei Múzeum, Nagy Iván Múzeum, Nógrád-Hont vármegyei Múzeum, Palóc Múzeum: A vallási műtárgyak alakulása a múzeumi gyűjteményekben, Múzeum a közművelődésért. Tudományos konferencia, Salgótarján, 2009
Limbacher Gábor: Fogadalmi tárgyak, égiekhez írott levelek szent helyeken, In. Szemerkényi Ágnes(szerk.): Nyelv és folkló”. Akadémiai Kiadó, Budapest,, 2010
Lengyel Ágnes: Vallásos nyomtatványok kéziratos bejegyzései, In. Szemerkényi Ágnes(szerk.): Nyelv és folkló”. Akadémiai Kiadó, Budapest,, 2010
Lengyel Ágnes: A "szellem" "gyógyítása" - "hit" által, In. Pócs Éva (szerk.):Mágikus és szakrális medicina (Magical and Sacred Medical World).Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben 8. Balassi Kiadó, Budapest,, 2010
Limbacher Gábor: Palócföldi vallásos gyógymód a múltban és a jelenben., In. Pócs Éva (szerk.):Mágikus és szakrális medicina (Magical and Sacred Medical World).Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben 8. Balassi Kiadó, Budapest,, 2010
Lengyel Ágnes - Limbacher Gábor: Szent László tisztelet a Palócföldön, Arrabona, Múzeumi Közlemények. Győr, 46/1. 281-318, 2008
Lengyel Ágnes: „A rózsafüzér a magyar katolikus népi vallásosságban és néphitben”, „Tárgy és Folklór” című konferencia, Vaja, 2005
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: „A szentsír-oltárok a húsvét rítusrendszerében, különös tekintettel a ludányi változatra”, „Érzékek és a vallás” című vallástudományi konferencia, Szeged, 2006
Limbacher Gábor: „Érintés, csók, szakrális kontaktus”, „Érzékek és a vallás” című vallástudományi konferencia, Szeged, 2006
Limbacher Gábor: „Szent Anna, a jó halál védőszentje”, „Ünnepek és találkozások” c. konferencia, Veszprém, 2006
Lengyel Ágnes: „Fiatal halott temetése – Lakodalom. Adalékok a vallásos ponyvairodalomban”, „Ünnepek és találkozások” c. konferencia, Veszprém, 2006
Lengyel Ágnes: „A nyírjesi „magyar keresztút” – a mai magyar történeti tudat sajátos népi megjelenése”, „Folklór és történelem” című konferencia MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2006
Limbacher Gábor: „Bibliai idő, történelmi idő, szent idő a paraszti év körében”, „Folklór és történelem” című konferencia MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2006
Limbacher Gábor: „Nap- és Keresztelő Szent János ábrázolásai a népművészetben”, Napfordulós tudományos konferencia, Balatonakali, 2007
Lengyel Ágnes: „„Világolj Szent János…” Keresztelő Szent János alakja és Szent Iván ünnep népi kultúránkban”, Napfordulós tudományos konferencia, Balatonakali, 2007
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: „A Nap és Keresztelő Szent János alakja a Balaton-felvidéken”, Időszaki kiállítás, Térségi Muzeális Gyűjtemény, Balatonakali, 2007
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: „Szent László – tisztelet a Palócföldön”, Jubileumi Szent László konferencia, Xantus János Múzeum, Győr, 2007
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: „Világörökségünk múltja”, Állandó kiállítás, Közösségi Ház, Hollókő, 2007
Lengyel Ágnes: „Szent Iván tüze”- Szent Iván napjának hagyományai, Napfordulós tudományos konferencia, Balatonakali, 2008
Limbacher Gábor: Keresztelő Szent János kultusza a Palócföldön, Napfordulós tudományos konferencia, Balatonakali, 2008
Limbacher Gábor: Szabadtéri fafeszületek és –keresztek a Palócföldön, IX. Vallásnéprajzi konferencia, Szeged, 2008
Lengyel Ágnes: „Kiskápolnák a Palócföldön”, IX. Vallásnéprajzi konferencia, Szeged, 2008
Lengyel Ágnes: „Népi vallásosság a palócoknál a hétköznapokon és ünnepeken”, Faluvédő és segítő Egyesület konferenciája, Terény, 2008
Kovács Ágnes: A debrődi jelenések és a növénytemplom, IX. Vallásnéprajzi konferencia, Szeged, 2008
Lengyel Ágnes: „Ember és környezet – ember és a teremtett világ. Népi építészet – a Palócföld hagyatéka”, Faluvédő és segítő Egyesület konferenciája, Terény, 2008
Lengyel Ágnes: „Szakrális nyomtatványok kéziratos bejegyzései”, Nyelv és Folklór konferencia. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2008
Limbacher Gábor: Fogadalmi tárgyak, égiekhez írott levelek szent helyeken., Nyelv és Folklór konferencia. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2008
Lengyel Ágnes - Limbacher Gábor: „Szent Orbán kultusza a Palócföldön”, Szent Márton konferencia. Az egyház szerepe a Kárpát-medencei szőlő- és borkultúra fejlődésében. Esztergom, 2008
Lengyel Ágnes: „Magyar keresztút – A népi történelemszemlélet sajátos megnyilvánulása napjainkban (Balassagyarmat - Nyírjes)”, (szerk. Szemerkényi Ágnes): „Folklór és történelem”. Akadémiai Kiadó, Budapest, 390-403, 2008
Limbacher Gábor: Bibliai idő, történelmi idő, szent idő a paraszti év körében, (szerk. Szemerkényi Ágnes): „Folklór és történelem”. Akadémiai Kiadó, Budapest, 301-309, 2008
Lengyel Ágnes: „A szombat és az ’első szombat’ kultusza a népi vallásosságban”, Népi Vallásosság a Kárpát-medencében 7., Veszprém, 2. 271-284., 2008
Lengyel Ágnes: „Kortárs hollókői viselet”, Kortárs ruha-tér-kép, Néprajzi Múzeum, Budapest, 41-44., 2008
Limbacher Gábor: „Informális szakrális kommunikáció templomokban”, Népi vallásaosság a Kárpát-medencében VII.” Vallásnéprajzi konferencia. Sepsiszentgyörgy, 2005
Lengyel Ágnes: „A „szellem” „gyógyítása” „hit” által”, „Népi orvoslási kutatások a Kárpát-medencében és Moldvában az ezredfordulón” című konferencia. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2005
Lengyel Ágnes - Limbacher Gábor: "Boldogasszony fehér fátyolával." Öltöztetős ábrázolások, szakrális textilek a Palócföldön. Összegző kiállítás, Palóc Múzeum, Balassagyarmat, 2009
Lengyel Ágnes - Limbacher Gábor: "Tárgy és Lélek." Öltöztetős ábrázolások, szakrális textilek a Palócföldről. Összegző kiállítás, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2009
Limbacher Gábor: A Palócföld szakrális emlékei, Budapest, 2008
Lengyel Ágnes: „Csak a rózsám járjon szép csinosan." Ünnepi palóc öltözetek napjainkban, Balassagyarmat, 2008
Lengyel Ágnes: „Ha felkötöm fehér delinkendőmet." Hagyományos öltözködés Terényben, Balassagyarmat, 2009
Lengyel Ágnes: „fényképről levarrt viseletek." Kortárs ünneplő öltözetek (Iliny), Salgótarján, 2009
Limbacher Gábor: Az egészségadó Oltáriszentség, „Népi orvoslási kutatások a Kárpát-medencében és Moldvában az ezredfordulón” című konferencia. MTA Néprajzi Kutatóintézet Budapest, 2005
Lengyel Ágnes: „A szombat és az első szombat kultusza a népi vallásosságban”, Népi vallásaosság a Kárpát-medencében VII.” Vallásnéprajzi konferencia (Sepsiszentgyörgy,, 2005
Limbacher Gábor: „A Palócföld kutatása Szeder Fábián óta és a kutatás mai feladatai”, „Szeder Fábián élete és életműve. II.” nemzetközi konferencia (Csáb [Szlovákia], 2005
Limbacher Gábor: „A mennyei és a földi világ paraszti települések szakrális világában”, „Sacral Communication and Healing, Budapest-Balaton Summer School of Medical Anthropology” című konfrencia, 2005
Lengyel Ágnes: „Szellemgyógyítás - egy népi gyógyászati eljárás napjainkban a palóc régióban”, „Sacral Communication and Healing, Budapest-Balaton Summer School of Medical Anthropology” című konfrencia, 2005
Limbacher Gábor: „Szent Anna ábrázolásai és a benne tükröződő hagyomány”, „Tárgy és Folklór” című konferencia, Vaja, 2005
Limbacher Gábor: „Kegyelmekkel tündöklő Boldog Anya” Szent Anna tisztelete és a Palóc Búcsú, Balassagyarmat, 2005
Limbacher Gábor: Adatok és összefüggések a veszprémi-zalai táj népművészetéhez., Veszprém, 2006
Lengyel Ágnes: A magyarság küldetésének hite napjaink népi vallásosságában., Veszprém, 2006
Lengyel Ágnes: „A Nyírjesi Magyar Keresztút – a történelemtudat egy sajátos népi megnyilvánulása napjainkban”, Budapest, 2007
Limbacher Gábor: „Bibliai idő, történelmi idő, szent idő a paraszti év körében”, Budapest, 2007
Lengyel Ágnes: „Egy palóc pásztor öröksége – Gyurkó Pál számadókanász faragásai”, Balassagyarmat, 2007
Lengyel Ágnes: „Érsekvadkertiek a ’Palóc Búcsún' - Ünnepi viseletek napjainkban”, Salgótarján, 2008
vissza »