Átmenetifém-katalízis a klórfenolok teljes kémiai lebontásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49498
típus F
Vezető kutató Lente Gábor
magyar cím Átmenetifém-katalízis a klórfenolok teljes kémiai lebontásában
Angol cím Transition metal catalysis in the complete chemical degradation of chlorophenols
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.550
FTE (kutatóév egyenérték) 1.92
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt során több különböző területen értünk el jelentős új kutatási eredményeket. Leírtuk a Fe(III)(TPPS) kompplex reakcióját hidrogén-peroxiddal és peroxomonoszulfát-ionnal. Kifejlesztettünk egy módszert fotokémiai reakciók diódasoros spektrofotométerrel való vizsgálatára, s a módszer hasznát több rendszerben is igazoltuk: a kén(IV) autooxidációját és a jód-klorátion rendszerben tapasztalható fotokémiai hatásokat vizsgáltuk részletesen. Tanulmányotuk halogenidionok fotoreakcióit, amelyek a klórfenolok oxidációja során is lényegesek lehetnek. Elvégeztük a klórfenolok oxidációjában igen hasznosnak bizonyult reganes, a peroxomonoszulfát-ion egyszerű szervetlen reakcióinak kinetikai elemzését. Fényt derítettünk a ferroin/ferriin rendszer néhány, eddig fel nem ismert sajátságára. Szerkezet-reaktivitást összefüggést kerestünk különböző módon szubsztituált klórfenolok és a cérium(IV) közötti reakcióban. Amerikai partnerünkkel együttműködve részletesen megvizsgáltuk és értlemeztük a Fe(III)TAML komplex oxidálószerekkel való reakcióját, és azonosítottuk katalitikus hatásért felelős aktív részecskéket. Az eredmények nyilvánosságra hozatalának formái: 7 lektorált közlemény tudományos folyóiratban, 1 könyvrészlet, 2 egyetemi meghívásos előadás, 11 konferenciaelőadás vagy poszter, 6 akadémiai munkabizottsági előadás. Várható még 3 vagy 4 lektorált közlemény tudományos folyóiratban, 2-5 előadás akadémiai munkabizottsági ülésen és konferencián.
kutatási eredmények (angolul)
New results were reached in several different fileds. The kinetics of the reaction between Fe(III)(TPPS) and hydrogen peroxide or peroxomonosulfate ion has been described. A method has been developed to study photochemical reaction using a diode array spectrophotometer: it has been illustrated by extensive experiments in sulfur(IV) autoxidation and in the interpretation of photochemical effects observed in the iodine – chlorate ion reaction. Photochemical reactions of halide ions have been characterized as an import aspect in the oxidation of chlorophenols. Simple reactions of the peroxomonosulfate ion, which is a very useful reagent in unraveling the mechanism of chlorophenol oxidation, have also been studied in great detail. Some previously unknown chemistry of the ferrin/ferroin system has been discovered. Structure-reactivity relationships have been found in chlorophenol-cerium(IV) reactions. In cooperation with an American coworker, a detailed study of teh properties of Fe(III)TAML has been carried out and the catalytically active species have been identified. The results were published in 7 scientific papers, 1 book chapter, 2 invited lectures at universities, 11 conference lectures or posters and 6 lectures at the appropriate working group of the Hungarian Academy of Sciences. The publication of 3 or 4 more papers and 2-5 conference lectures or posters can also be expected in the near future based on the project results.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49498
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lente Gábor, Fábián István: FeIII(TPPS) vízoldható porfirin sztöchiometrikus és katalitikus reakciói hidrogén-peroxiddal és peroxomonoszulfátionnal, 40. Komplexkémiai Kollokvium, 2005. május 18-20, Dobogókő, 2005
Lente Gábor, Fábián István: Fe(TPPS) vízoldható porfirin reakciója hidrogén-peroxiddal és peroxomonoszulfátionnal, Előadás, Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése, 2005. április 28-29, Balatonalmádi, 2005
Gábor Lente: Iron complexes as catalysts in the total chemical destruction of chlorophenols, Előadás, ELTE Szervetlen Kémiai szemináriumsorozat, 2005. október 13, Budapest, 2005
Gábor Lente and István Fábián: Kinetics of the reaction between water-soluble iron(III) porphyrin Fe(TPPS) and hydrogen peroxide, Inorganic Reaction Mechanisms Meeting, IRMM-35, 4-7 January 2006, Kraków, Poland, 2006
Lente Gábor, Bajusz Dávid, Takács Marcell, Veres Lilla, Fábián István: A peroxomonoszulfát-ion reakciói halogenidionokkal, Előadás, Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése, 2007. október 25-26, Gyöngyöstarján, 2007
Lente Gábor, Deák Szabina, Fábián István: FeIII(TAML) komplex reakciója hidrogén-peroxiddal, 41. Komplexkémiai Kollokvium, 2006. május 31 - június 2., Mátrafüred, 2006
Kerezsi Ildikó, Lente Gábor, Fábián István: Fény derült a kén(IV) autooxidációjára, 41. Komplexkémiai Kollokvium, 2006. május 31 - június 2., Mátrafüred, 2006
Lente Gábor: Vas(III)-komplexek katalitikus szerepe klórfenolok teljes kémiai lebontásában, Előadás, SzTE Szervetlen Kémiai szemináriumsorozat, 2006. november 9, Szeged, 2006
Gábor Lente: ‘Oxidation of Halogenated and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons using Rhenium-Based Catalysts’, ‘My Fulbright Experience’ Dietz, K. (ed.), Hungarian-American Commission for Educational Exchange, Budapest, 2006, pp. 77-90, ISBN: 963 216 798 8., 2007
Lente Gábor, Bellér Gábor, Kalmár József, Baranyai Zsuzsa, Kun Alíz, Kék Ildikó, Fábián István: A peroxomonoszulfát-ion reakciói egyszerű szervetlen redukálószerekkel, Előadás, Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése, 2006. november 2-3, Gyöngyöstarján, 2006
Gábor Lente, Gábor Bellér, József Kalmár, Zsuzsa Baranyai, Alíz Kun, Ildikó Kék, István Fábián: Reactions of the peroxomonosulfate ion with simple inorganic reducing agents, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, February 18 - 23, 2007, Ventura, CA, USA., 2007
Galajda Mónika, Lente Gábor, Fábián István: Fotokémiai hatások a klorátion−jód reakcióban, Előadás, Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése, 2007. április 26-27, Balatonalmádi, 2007
Bellér Gábor, Lente Gábor, Fábián István: A peroxomonoszulfát-ion reakciója ferroinnal, 42. Komplexkémiai Kollokvium, 2007. május 23 - 25., Mátrafüred, 2007
Gábor Lente, Dávid Bajusz, Marcell Takács, Lilla Veres, István Fábián: Reactions of the peroxomonosulfate ion with halide ions, 37th Inorganic Reaction Mechanisms Group Meeting, January 9-12, 2008, Barcelona, Spain., 2008
Mónika Galajda, Gábor Lente, István Fábián: Photochemically confused exotic phenomena in the chlorate ion − iodine system, 37th Inorganic Reaction Mechanisms Group Meeting, January 9-12, 2008, Barcelona, Spain., 2008
Bellér Gábor, Lente Gábor, Fábián István: Redukció oxidálószer hatására? A ferriin egy meglepő reakciója, 43. Komplexkémiai Kollokvium, 2008. május 28-30, Siófok, 2008
Bellér Gábor, Lente Gábor, Fábián István: Redukció oxidálószer hatására? A ferriin egy meglepő reakciója, Előadás, Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése, 2008. november 6-7, Gyöngyöstarján, 2008
István Fábián, Gábor Lente, Ilidkó Kerezsi, Mónika Galajda: Light as a Controlled Reactant: Studying Photoinitiated Reactions in a Diode Array Spectrophotometer, The Eighth International Symposium on NEW TRENDS IN CHEMISTRY and Second Congress of the Federation of African Societies of Chemistry (FASC), January 3-7, Giza, Egypt, 2009
Lente Gábor: Vízoldható vas(III)-porfirin komplex katalitikus hatása klórfenolok kémiai lebontásában, Előadás, Az MTA Koordinációs Kémiai Munkabizottságának ülése, 2007. december 10, Budapest, 2007
Ildikó Kerezsi, Gábor Lente, István Fábián: Sulfur(IV) autoxidation enlightened, Inorganic Reaction Mechanisms Meeting, IRMM-35, 4-7 January 2006, Kraków, Poland, 2006
Ildikó Kerezsi, Gábor Lente, István Fábián: Kinetics of the light-driven aqueous autoxidation of sulfur(IV) in the absence and presence of iron(II), Dalton Transactions, 2006, 955-960., 2006
Gábor Lente, István Fábián: Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Water Soluble Porphyrin FeIIITPPS with Hydrogen Peroxide and Peroxomonosulfate Ion, Dalton Transactions, 2007, 4268-4275., 2007
Gábor Lente, István Fábián, György Bazsa: What is and what isn’t a clock reaction?, New Journal of Chemistry, 2007, 31, 1707-1707., 2007
Ildikó Kerezsi, Gábor Lente, István Fábián: Kinetics and Mechanism of the Photoinitiated Autoxidation of Sulfur(IV) in the Presence of Iodide Ion, Inorganic Chemistry, 2007, 46, 4230-4238., 2007
Mónika Galajda, Gábor Lente, István Fábián: Photochemically induced autocatalysis in the chlorate ion-iodine system, Journal of the American Chemical Society, 2007, 129, 7738-7739., 2007
Victor Polshin, Delia-Laura Popescu, Andreas Fischer, Arani Chanda, David C. Horner, Evan S. Beach, Jennifer Henry, Yong-Li Qian, Colin P. Horwitz, Gábor Lente, István Fábián, Eckard Münck, Emile L. B: Attaining Control by Design over the Hydrolytic Stability of Fe-TAML Oxidation Catalysts, Journal of the American Chemical Society, 2008, 130, 4497-4506., 2008
Gábor Lente, József Kalmár, Zsuzsa Baranyai, Alíz Kun, Ildikó Kék, Dávid Bajusz, Marcell Takács, Lilla Veres, István Fábián: One vs. Two Electron Oxidation with Peroxomonosulfate Ion: Reactions with Iron(II), Vanadium(IV), Halide ions, and Photoreaction with Cerium(III), Inorganic Chemistry, 2009, 48, 1763-1773., 2009
vissza »