Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49500
típus K
Vezető kutató Somogyi Éva
magyar cím Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadása
Angol cím The Editing of the Protokol of the Common Council of Ministers of the Austro-Hungarian Monarchy
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Fónagy Zoltán
Heiszler Vilmos
Ress Imre
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2011-03-31
aktuális összeg (MFt) 6.300
FTE (kutatóév egyenérték) 4.64
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkacsoportunk az Osztrák Tudományos Akadémiával „Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie”-val együttműködésben 7 kötetben közreadja az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsának jegyzőkönyveit; azaz az Osztrák–Magyar Monarchia közös kormánya alapvető iratanyagát. Az iratokhoz kommentár, az egyes kötetekhez értekezésszerű bevezetés kapcsolódik. A jegyzőkönyveket az eredeti nyelven, azaz németül tesszük közzé. Az elmúlt időszakban az I/2 (1870-1871), II/1 (1871-1875), II/2 (1875-1879), III (1879-1883) kötetek munkálatai folytak.
kutatási eredmények (angolul)
Our Working group in cooperation with the Austrian Academy of Sciences, (Commssion of Austro-Hungarian Monarchy) is to publish the protocols of the Common Council of Ministers of the Austro-Hungarian Monarchy in 7 Volumes. The documents will be supplemented with a critical scholary apparatus. The protocols will be published in the original, that is in German. We prepared for publishing four volumes in the last period: Vol. I/2 (1870-1871), Vol .II/1 (1871-1875), Vol. II/2 (1875-1879), Vol .III (1879-1883)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49500
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ress Imre: Andrássy Gyula a „birodalmi miniszterelnök”, Történelmi Szemle 2007/4: 531-548., 2007
Heiszler Vilmos: A boszniai véderőtörvény, Történelmi Szemle 2007/4: 175-180., 2007
Somogyi Éva: Dalmácia közjogi helyzete, pp. 197-204 In: Emlékkönyv Zsigmond László születésének centenáriumára 197-204, 2007
Ress Imre: A Dualizmus kora, Levéltári Kézikönyv (Szerk.: Körmendy Lajos) pp. 115-133., 2009
Ress Imre: Andrássy és a külügyminisztérium hírszolgálatának átszervezése, Történelmi Szemle 2010/4, 2010
Somogyi Éva: A dualizmus és a föderalizmus választóvonalán 1871 októberében, Történelmi Szemle 2010/4, 2010
Ress Imre: Informális hatalmi tényezők a dualizmuskori kormányrendszerben. (Kormányzattörténeti adalékok a horvát bán kinevezéséhez és minisztertanácsi részvételének alakulásához.), In: Sokcsevics Dénes (szerk.) „Mint nemzet a nemzettel” – „Kao narod s narodom”. Croatica Kht. Budapest, 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:08:48
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
2010-12-15 13:24:30
Résztvevők változása
vissza »