A füvészkert, mint ''élő'' génbank: modell populációk jelentősége  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49503
típus K
Vezető kutató Mihalik Erzsébet
magyar cím A füvészkert, mint ''élő'' génbank: modell populációk jelentősége
Angol cím Botanic garden as a ''living'' gene bank: the importance of the modell populations
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Növénybiológiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kálmán Katalin
Medvegy Anna
Németh Anikó
Szollosi Réka
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.570
FTE (kutatóév egyenérték) 3.68
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az "élő" génbank, vagyis mesterségesen létesített és fenntartott populációk felhasználásával védett növényfajok generatív sajátosságaira irányuló botanikai alapkutatásokat végeztünk, amelyek fő célja a reproduktív sikeresség, a populációk által produkált szaporító struktúrák mennyiségének vizsgálata, s a gyakorlati felhasználás lehetőségeinek felderítése volt. Értékeltük a környezeti tényezőktől és az egyedek biológiai sajátosságaitól függő változásokat különböző szaporodási stratégiájú fajok esetében. A csak vegetatívan szaporítható kálmos populációban a gyomfajok kompetíciójának kizárásával, 3 év alatt, öntözés és egyéb beavatkozás nélkül is nagy mennyiségű földalatti szár képződik, amelynek darabjaiból új egyedek nevelhetők. A hosszú egyedi élettartamú fajok, a szibériai nőszirom) és a tavaszi hérics az időjárási faktorok függvényében változó, de minden évben jelentős mennyiségű életképes magot produkál. Megfelelő feltételek esetén elegendő Iris sibirica csíranövény nevelhető új populációk létrehozására. A tavaszi hérics esetében a tervezett és kiegészítő vizsgálatok során sem sikerült kidolgozni az új populációk kialakításához szükséges szaporítóanyag előállításának módját. A tartós szegfű esetében gyakorlati sikert is hozott az „élő génbank”: minden kutatási eredményt fel tudtunk használni a természetvédelemben. A LIFE06NAT/H/000104 projekt keretében 19 000 egyed előállításával és kiültetésével járultunk hozzá e faj természetes populációinak stabilizálásához.
kutatási eredmények (angolul)
We carried out basic research to study the generative characteristics of protected plant species by the use of „living gene banks” (artificially created and maintained populations). Reproductive success, quantitative changes in the reproductive structures and possibilities for practical applications were studied. The changes associated with environmental factors and the biological make-up of the individuals were assessed in 3 species of different reproductive strategies. With sweet flag (Acorus calamus), which can be propagated only vegetatively, large quantities of underground stems are produced in 3 years without irrigation and any other interventions, and new individals can be propagated from their fragments. The species with long lifespan, Siberian iris (Iris sibirica) and spring pheasant’s eye (Adonis vernalis), produce large quantities of viable seeds every year. Under adequate conditions enough seedlings of Iris sibirica can be obtained to create new populations. With Adonis vernalis we did not manage to work out the best method for obtaining propagating material. In the case of Dianthus diutinus the „living gene bank” brought real practical success, as we could utilize all scientific results in nature conservation: 19,000 individuals were propagated and outplanted with the help of the LIFE06NAT/H/000104 project, contributing significantly to the stabilization of the natural populations of this species.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49503
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mihalik Erzsébet, Németh Anikó, Szőllősi Réka, Medvegy Anna, Kálmán Katalin: A morfológiai bélyegek és a reproduktív kapacitás virágzaton belüli variabilitása egy telepített Iris sibirica populációban., Aktuális Flóra-és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VII. Debrecen. Kitaibelia XI.1.Vol.11.1 p. 66, 2006
Mihalik Erzsébet, Németh Anikó, Szőllősi Réka, Medvegy Anna, Kálmán Katalin: A morfológiai bélyegek és a reproduktív kapacitás virágzaton belüli variabilitása egy telepített Iris sibirica populációban., Aktuális Flóra-és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VII. Debrecen. Kitaibelia XI.1Vol11.1 p.66, 2006
Mihalik Erzsébet, Németh Anikó, Szőllősi Réka, Medvegy Anna, Kálmán Katalin: A morfológiai bélyegek és a reproduktív kapacitás virágzaton belüli variabilitása egy telepített Iris sibirica populációban., Aktuális Flóra-és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VII. Debrecen. Abstract, 2006
Szőllősi, R., Medvegy A.: Egy elfelejtett gyógynövény, a kálmos (Acorus calamus), mint antioxidáns forrás, magyar Szabadgyök Kutató Társaság munkaértekezlete. Abatract kötet p.27, 2008
Szőllősi, R., Medvegy A.,Mihalik, E: Virágbiológiai vizsgálatok az Iris sibirica telepített populációjában, V.Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia abstract kötet p. 145, 2008
Feigl Gábor, Szőllősi Réka, Mihalik Erzsébet: Studies on ex situ Acorus calamus L. populations., Lippay- Ormos-Vas Scientific Symposium abstracts p. 90-91, 2009
Szőllősi Réka, Sz. Varga Ilona: Az orvosi kálmos (Acorus calamus L.) antioxidáns paramétereinek időbeli változásai, Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság V. Kongresszusa abstract E22, 2009
Németh, Anikó; Makra, Orsolya; Mihalik, Erzsébet; Szőllősi, Réka: Studies on temporal changes in several reproductive traits in an ex situ population of Dianthus diutinus Kit., 2nd European Congress of Conservation Biology Book of abstracts p. 196, 2009
Medvegy Anna, Szőllősi Réka, Mihalik Erzsébet: Florális szex allokáció időbeli variációja a protogyniás Adonis vernalis L. populációjában, 8. Magyar Ökológus Kongresszus Előadásokés poszterek összefoglalói p. 148, 2009
Szőllősi Réka, Benyes Edina, Medvegy Anna, Mihalik Erzsébet: Reproduktív sikeresség vizsgálata az Iris sibirica L. egy telepített populációjában., 8. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói p. 215, 2009
Medvegy, Anna; Szőllősi, Réka; Mihalik, Erzsébet: Temporal floral sex allocation in protogynous Adonis vernalis, 2nd European Congress of Conservation Biology Book of Abstracts p. 193, 2009
Feigl Gábor,Szőllősi Réka, Erzsébet Mihalik: Studies on established Acorus Calamus L. populations, Acta Biologica Szegediensis54(2): 99-101, 2010
Szőllősi Réka, Medvegy Anna, Németh Anikó, Kálmán Katalin, Mihalik ERzsébet: Intra-inflorescence variations in floral morphological and reproductive traits of Iris sibirica L., Acta Biologica Szegediensis 54(2):103-110, 2010
Szőllősi Réka, Medvegy Anna, Benyes Edina, Németh Anikó, Mihalik Erzsébet: Flowering phenology, floral display and reproductive success of Iris sibirica, Acta Botanica Hungarica 53(3-4): 409-422, 2011
Németh Anikó, Makra Orsolya: A tartós szegfű (Dianthus diutinus Kit. ex Schult) ex situ védelme, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötete Vol. VI. in press, 2011

 

Projekt eseményei

 
2015-01-10 11:45:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növénytani Tanszék és Füvészkert (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Növénybiológiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »