Economic role of the health care sector  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49504
Type K
Principal investigator Vanicsek, Zoltánné
Title in Hungarian Az egészségügy gazdasági szerepe
Title in English Economic role of the health care sector
Panel Economics
Department or equivalent GKI Economic Reseach Co.
Participants Borbély, Szilvia
Bródy, András
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 3.131
FTE (full time equivalent) 2.59
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA T 049504-es kutatási projektje keretében lefolytatott kutatás részben az egészségügynek a gazdaságra gyakorolt multiplikátor hatásával foglalkozik, részben pedig a rendszer belső forrásallokációs mechanizmusát tárja fel. A multiplikátor Keynes elméleti eszköze. Ezzel bizonyítja be és számítja ki a költségvetési többletkiadás jótékony következményét. Téves az a felfogás, hogy a deficitbõl történõ ösztönzés és az állami támogatás hatása gyors. Az sem helyes, hogy ha a kumulálódó hatás kibontakozik, akkor azt már tartósnak is tekintsük, vagy legalábbis olyannak, ami biztosan az átlagosnál nagyobb növekedéshez vezet vagy vezethet. Mindennek ellenére mégis érvelhetünk azzal, hogy a fellendülés kiváltása és alátámasztása céljából az állam szabályozó ténykedése megfelelõ óvatossággal és megfelelõ értelmezés mellett elsõ közelítésben támaszkodhat a multiplikátor kiszámított értékére, ha ez a számítás friss és megbízható adatokon nyugszik. A kutatás során fő mondanivalók az, hogy a források hatékony felhasználását a rendszerek közötti és az alrendszereken belüli forráselosztás jelentősen rontja. Tehát nemcsak hogy kevés jut egészségügyre, hanem az is gond, hogy ami van, azt rosszul költjük el. Arra is keressük a választ, hogy a finanszírozás jelenlegi formája milyen érdekeltségeket keletkeztet a nagy egészségügyi ellátórendszerekben: a háziorvosoknál, a járóbeteg-ellátásban, a fekvő betegellátásban és a prevenció területén.
Results in English
The research project of OTKA T 049504 is partly concerned with the multiplier effect in the health care and partly with the resource allocation in the health care system. The multiplier effect is the theorem of Keynes. He calculated and proved with the help of it the beneficial results of budgetary expenditures. In this research professor Bródy calls our attention to the erroneous idea that the result of budgetary subsidy and the incitement from deficit is fast. Nor is it correct to consider the multiplier effect to be a secular trend or at least such an effect that leads or might lead to higher growth. In spite of all these problems the regulatory activity of the state can rely on the multiplier calculated with due caution and appropriate interpretation at first approximation in case the calculation is based on recent and reliable data. One of the most often mentioned problems in connection with the health care financing is the shortage of financial resources. In this research our main focus is that the badly organized distribution between the health care systems and subsystems damages the efficient utilization of resources. Not only the health care fund is low but the existing fund is badly spent as well. We are also looking for answers what kind of interests occur in the different health care systems (general practitioners, inpatient and outpatient services and prevention) as a result of the present resource allocation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49504
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bródy A: A multiplikátor és története, Közgazdasági Szemle, 2005
Bródy A: A multiplikátor és története, Közgazdasági Szemle, 2005
Bródy A: Az infput-output módszer hibatűrése, Közgazdasági Szemle, 2005
Bródy A: Meddig az eddig, Közgazdasági Szemle, 2006
Vanicsek M.: Forrásallokáció az egészségügyben, Vezetéstudomány, 2009
Vanicsek M.: Az egészségügy gazdasági szerepe, Forráselosztás az egészségügyben, author, 2009
Back »