A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49512
típus K
Vezető kutató Révay Valéria
magyar cím A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében
Angol cím Survey on the regional use of language in Veszprém country
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely MANYI Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Bogár Edit
Hári Gyula
Pelczéder Katalin
S. Novotny Júlia
Szabó József
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2010-09-30
aktuális összeg (MFt) 8.514
FTE (kutatóév egyenérték) 1.57
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében c. kutatás keretében 14 Veszprém megyei településen 190 adatközlővel dolgoztunk; közülük 158 személytől kérdeztük ki a teljes kérdőívet (297 kérdés), amely szociolingvisztikai, attitüdvizsgálatra vonatkozó és jelentéstani kérdéseket tartalmaz. 80 személlyel rögzítettünk folyamatos szövegfelvételt. A kérdőíves adatgyűjtés és a folyamatos szövegfelvételek eredménye 300 órányi rögzített hanganyag. A kérdőívekre adott válaszokat és a folyamatos szövegeket számítógépre vittük, illetve CD-n is tároljuk. A folyamatos szövegekből összeállítottunk egy kötetet Nyelvjárási szövegek Veszprém megyéből címmel. A beszélők spontán megszólalásainak fonetikus közlésével a vizsgált települések nyelvhasználatáról, nyelvjárásáról szándékoztunk pontos képet adni. A szöveggyűjteménybe a Veszprém megyében kijelölt 14 kutatópontról összesen 32 személytől lejegyzett szövegrészlet került. Kutatómunkánk tapasztalatait Regionalitás és nyelvjárásiasság Veszprém megyében címmel egy tanulmánykötetben foglaltuk össze. A kötetben a regionális köznyelviség elméleti kérdéseivel foglalkozó írások mellett külön-külön tanulmányban összegeztük a Veszprém megyei nyelvjárások hangtani, morfológiai, szókincstani és szóföldrajzi tanulságait. A tanulmánykötet szerzői között a kutatócsoport tagjain kívül más intézmények kutatói, valamint a kutatómunkába bekapcsolódó volt hallgatóink is szerepelnek.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the research “Regional standard Hungarian in Veszprem County” we have worked with 190 informants in 14 communities in Veszprem County; we have asked the whole questionnaire on sociolinguistic, attitude-concerning and semantic issues from 158 people (297 questions). We have recorded continuous texts with 80 people. 300-hour-long recorded tapescript is the result of the questionnaire-data collecting and continuous textrecords. We have put the recorded texts into the computer; we are storing them on CD as well. We have compiled a volume from the continuous texts; its title is “Dialectical texts from Veszprem County”. We aimed to picture the examined communities’ language use, dialect with the accurate phonetic description of the informants’ spontaneous speaking. In the textbook there are extracts from 32 people from 14 research spots in Veszprem County. We have summarised our research experiences in a study volume with the title “Regionality and dialeticality in Veszprem County. We have compiled studies on the theoretical issues of the regional standard Hungarian in the book, moreover, separate studies on Phonology, Morphology, Lexicology and Word Geography of the dialects in Veszprem County. Besides the members of the research group, there are other researches from other universities dealing with some similar topics and those students who joined our researches among the volume’s authors.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49512
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
H. Tóth T. szerk.: Nyelvjárási szövegek Veszprém megyéből, A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Sorozatszerkesztő Révay Valéria. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Veszprém . p. 144., 2010
Hári Gy. - H. Tóth T. szerk.: Regionalitás és nyelvjárásiasság Veszprém megyében, A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 2. Sorozatszerkesztő Révay Valéria. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtud. Tanszék. Veszprém . közlésre elfogadva, 2010
Hári Gy.: Veszprém megye nyelvjárása és Pesty Frigyes helynévgyűjteménye, pp. 289–297 in Nyelvi identitás és a nyelvi dimenzió. Szerk. Hoffmann István – Juhász Dezső. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen – Budapest, 2007
S. Novotny J.: Négy generáció nyelvhasználata Vilonyán, pp. 223–227 in V. Dialektológiai szimpózium, Szombathely, augusztus 22–24. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. Szombathely., 2007
Hári Gy.: Szempontok Várpalota és Inota nyelvjárásának nyugati gyökereihez, pp. 117–119 in V. Dialektológiai Szimpózium. Szombathely, augusztus 22–24. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. Szombathely, 2007
S. Novotny J.: Nyelvjárás és/vagy köznyelv. Négy generáció nyelvhasználata Vilonyán., pp. 135–140 in PE BTK Társadalmak, nyelvek, civilizációk c. konferencia, Veszprém, 2007. november 23-24., 2008
S. Novotny J.: Tácsértos, viriböl és a többiek, pp. 202–206 in „Végetlen a tér, mely munkára hív”. Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Szerk. Hári Gyula. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Vesz, 2010
Szabó J.: A Veszprém megyei regionális kutatások terve és az előzmények, pp. 405–415 in Nyelv, területiség, társadalom, A 14. Élőnyelvi Konferencia, Bük, 2006. október 9–11., 2007
vissza »