Az emberi szabadság történeti és szisztematikus megközelítésben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49541
típus K
Vezető kutató Schwendtner Tibor
magyar cím Az emberi szabadság történeti és szisztematikus megközelítésben
Angol cím The human freedom in historical and systematic approach
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Gedő Éva
Margitay Tihamér
Schmal Dániel
Steiger Kornél
Szegedi Nóra
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.338
FTE (kutatóév egyenérték) 2.88
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatások célja az emberi szabadság filozófiai értelmezése volt. A kutatócsoport tagjai önálló kutatásokat folytattak e témakörben, s eredményeiket – folyóiratokban, konferencia-kiadványokban, önálló kötetekben – megjelentették. 2008 őszén Miskolcon konferenciát tartottak, melyen a résztvevők összefoglalták kutatásaik eredményét. A négy éves munka lezárásaként jelenik meg az a kötet, melyben a kutatócsoport tagjainak, s néhány további szerzőnek a sztoikusok, Augustinus, Descartes, Hume, Kant, Husserl, Heidegger, Sartre szabadságfelfogásáról, illetve a tudás és a szabadság kapcsolatáról szóló írásai jelennek meg.
kutatási eredmények (angolul)
The main endeavour of the research was to explicate the meaning of freedom from the perspective of philosophy. Each members of the research-group studied the abovementioned topic on their own and the results were published in periodicals, proceeding volumes and monographs. There was a conference in 2008 autumn in Miskolc where the members of the research-group summed up their results. As the closing of the project the last volume to be published contains papers by the members of the research-group and contributions by some other colleagues. The writings of the volume concern the notion of freedom by Stoic philosophers, St. August, Descartes, Hume, Kant, Husserl, Heidegger, and Sartre on the one hand, and the relationship of knowledge and freedom, on the other hand.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1994/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szegedi Nóra: Szabadság és felelősség – Immanuel Kant és Emmanuel Lévinas, Transzcendencia és megértés L'Harmattan, 2008
Schmal Dániel: Szerencsés vétek: Megjegyzések a malebranche-i és leibnizi teodíceához, Pro philosophia füzetek, 47, 2006
Schmal Dániel: Természettörvény és gondviselés: egy filozófiai és teológiai kérdés a korai felvilágosodás korában, L'Harmattan Kiadó, 2006
Gedő Éva: Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája (doktori értekezés tézisei), Jogelméleti Szemle 2006/1., 2006
Gedő Éva, Schwendtner Tibor: Döntés és történetiség. Politikum a Lét és időben, A társadalom aspektusai, Világosság Könyvek, 2007
Gedő Éva, Horváth Emőke (szerk.): Hatalom, legitimáció, ideológia, L'Harmattan, 2007
Schwendtner Tibor: Das Problem der Freiheit bei Husserl und Heidegger, Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute (szerk. Klaus-M. Kodalle) Königshausen & Neumann, Würzburg, 2007
Schwendtner Tibor: Lehet-e tudattalan a lelkiismeret? Fenomenológiai megjegyzések Freud lelkiismeret-fogalmához, Lábjegyzetek Platónhoz. A lelkiismeret, (szerk. Dékány András, Laczkó Sándor), Szeged, Librárius Kiadó, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 2007
Schmal Dániel: Nicolas Malebranche és a kartezianizmus, Nicolas Malebranche, Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról; (szerk. Schmal Dániel,) Budapest: L’Harmattan, 347–388. o., 2007
Schwendtner Tibor: Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise, Budapest: L’Harmattan, 2008
Schmal Dániel (szerk.): Nicolas Malebranche, Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról, Budapest: L’Harmattan, 2007
Schmal Dániel (ford.): • Gottfried Wilhelm Leibniz, Isten igaz ügyének védelme igazságosságának többi attribútumával s valamennyi cselekedetével történő kibékítése révén (De causa Dei), Kellék 32(2007) 159–179., 2007
Szegedi Nóra: A magában való dolog fenomenológiája. Egy klasszikus kanti probléma Husserl transzcendentális fenomenológiájának perspektívájából, L’Harmattan, Budapest, 2007
Gedő Éva, Schwendtner Tibor: Das Fremde: Freund oder Feind?, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychoterapie, 2009
Schmal Dániel: The Problem of Conscience and Order in the Amour-pur Debate, Gábor Boros, Martin Moors, Herman De Dijn (eds), The Concept of Love in Modern Philosophy: Descartes to Kant; Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetens, 2005
Schmal Dániel: La réforme de l’entendement humain et l’entendement divin chez Malebranche, Chantal Jaquet et Tamas Pavlovits (éds), Les facultes de l'âme à l’âge classique; Paris: Publications de la Sorbonne, 203–217, 2006
Schmal Dániel: Descartes és a daimón, Világosság 47(2006)/11–12, 123–129., 2006
Schmal Dániel: Elme és lelkiismeret: Morálteológia és karteziánus ismeretelmélet a 17. században, Világosság 48(2007)/11–12, 53–60., 2007
Szegedi Nóra: Alkotás és adódás a kanti tapasztalatelméletben és Husserl genetikus fenomenológiájában, A dolgok (és a szavak) – A fenomenológiai kutatás kortárs problémái (szerk. Kenéz László és Rónai András). L’Harmattan, Budapest, 89-96. o., 2008
Szegedi Nóra: Szabadság és felelősség – Immanuel Kant és Emmanuel Lévinas, : Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája (szerk. Bokody Péter, Kenéz László és Szegedi Nóra). L’Harmattan, Budapest 2008, 72-84. o., 2008
Margitay Tihamér: Polanyi’s Indeterminacy Theses, Appraisal, Vol 6. No.4. 17-24. o., 2007
Margitay Tihamér: Indeterminacies by Polanyi, POLANYIANA, Vol. 15, No1-2. 41-55.o., 2006
Margitay Tihamér: Nem episztemikus tényezők szerepe a teoretikus racionalitásban, Magyar Filozófiai Szemle, Vol. 49. No. 3. 555-579. o., 2005
Margitay Tihamér: Polanyi in ContextsA Reveiw of Emotion, Reason and Tradition edited by S. Jacobs and R.T. Allen., APPRAISAL Vol. 5. no. 3. 192-195.o., 2005
Gedő Éva, Schwendtner Tibor: Dimensionen des Verstehens. Bemerkungen zu Brandoms Heidegger-Interpretation, Verstehen nach Heidegger und Brandom , Phänomenologische Forschungen Beiheft, Meiner, Hamburg, 79-94., 2009
Schwendtner Tibor: Die Problematik des Anfangs der Metaphysik in Heideggers Vorlesungen vom Wintersemester 1929/30, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychoterapie, 21 – 2005, 70-86. o., 2005
Schwendtner Tibor: Döntés, sors és önazonosság összefüggései a Lét és időben, „Szabad ötletek” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól, Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhely, 347-360. o., 2005
Margitay Tihamér: Tudás és szabadság, Az emberi szabadság. Történeti és szisztematikus és megközelítések, L’Harmattan, Budapest, 2009
Steiger Kornél: Liberum arbitrium, Az emberi szabadság. Történeti és szisztematikus és megközelítések, L’Harmattan, Budapest, 2009
Schmal Dániel: A Descartes-i szabadságfelfogás történeti kontextusban, Az emberi szabadság. Történeti és szisztematikus és megközelítések, L’Harmattan, Budapest, 2009
Szegedi Nóra: A gyakorlati szabadság fogalma Kantnál, Az emberi szabadság. Történeti és szisztematikus és megközelítések, L’Harmattan, Budapest, 2009
Gedő Éva & Schwendtner Tibor: Önvonatkozás, döntés, szabadság. Husserl, Heidegger, Sartre, Az emberi szabadság. Történeti és szisztematikus és megközelítések, L’Harmattan, Budapest, 2009
Schwendtner Tibor (szerk.): Az emberi szabadság. Történeti és szisztematikus és megközelítések, L’Harmattan, Budapest, 2009
Gedő Éva: Döntés és politikum. A filozófus Carl Schmitt, L'Harmattan, Budapest, 2009
Gedő Éva: Carl Schmitt politikum-felfogása, Századvég, 1. 79-104. o., 2007
vissza »