The Changes of the Notion of Science and Learned Magic in Medieval Western and Cental Europe: Preparation of the text of my doctoral dissertation entitled Learned Magic and its Readers in Central Europe for publication at Pennsylvania State Universit  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49545
Type F
Principal investigator Láng, Benedek
Title in Hungarian A tudomány fogalmának változásai és a tanult mágia a középkor Nyugat- és Közép-Európájában: forrásfeltáró kutatómunka Learned Magic and its Readers in Central Europe című doktori disszertációm könyvformában való publikálása céljából a Pennsylvania St
Title in English The Changes of the Notion of Science and Learned Magic in Medieval Western and Cental Europe: Preparation of the text of my doctoral dissertation entitled Learned Magic and its Readers in Central Europe for publication at Pennsylvania State Universit
Panel Culture
Department or equivalent Department of Philosophy and History of Science (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 0.850
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elmúlt két évben egyfelől a doktori disszertációm során tett filológiai felfedezéseket és felismert összefüggéseket foglaltam tanulmányokba és publikálátam, másfelől pedig magát a disszertációt (Learned Magic and its Readers in Central Europe in the Fifteenth Century) készítettem elő publikációra. Az időközben beérkezett pozitív lektori vélemények alapján a Penn State University Press vállalta a könyv kaidását, a szerződést megkötöttük. Időközben két nemzetközi konferencián vettem részt, és két kutatóutat tettem prágai és krakkói levéltárakba.
Results in English
In the last two years I incorporated my philological findings into studies and published them on the one hand, and prepared the publishable version of my doctoral dissertation (Learned Magic and its Readers in Central Europe in the Fifteenth Century) on the other. Following the positive opinions of two external readers, the Penn State University Press decided to publish the book. I participated in two international conferences, at payed two research trips to the consult the Archives of Prague and Cracow.
Full text http://real.mtak.hu/1995/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Láng Benedek és Pócs Éva: Jóslás, Magyar Művelődési Lexikon, 5. vol. 7-13., 2005
Láng Benedek: Angels around the Crystal: the Prayer Book of King Wladislas and the Treasure Hunts of Henry the Czech, Aries: Journal for the Study of Western Esotericism, 2005
Láng Benedek: Angyalok a kristály körül: Ulászló király imádságos könyve, Magyar Könyvszemle, 2005
Láng Benedek: Research Problems of Magical Texts in Central Europe, Blanka Szeghyová, ed., The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes (Bratislava: Pro Historia, 2005), 2005
Láng Benedek, Kiss Farkas Gábor, Cosmin Popa-Gorjanu: The Alchemical Mass of Nicolaus Melchior Cibinensis: Text, Identity and Speculations, Ambix 53 (2006): 143-159., 2006
Láng Benedek: Demons in Krakow, and Image Magic in a Magical Handbook, Gábor Klaniczay, Éva Pócs, eds., Demons, Spirits, Witches / II: Christian Demonology and Popular Mythology 13-44, Budapest: Ceupress, 2006., 2006
Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor,: “A tudományon innen és túl”, Replika 54-55 (2006): 119-205., 2006
Láng Benedek: Unlocked Books, Learned Magic in Medieval Central European Libraries,, Penn State University Press, megjelenés alatt, 2008
Láng Benedek: Mágia a középkorban, Typotex, megjelenés alatt, 2007
Back »