Korszakváltások a politikai kommunikációban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49546
típus K
Vezető kutató Kiss Balázs
magyar cím Korszakváltások a politikai kommunikációban
Angol cím The Ages of Political Communication
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politikatudományi Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Mihályffy Zsuzsanna Katalin
Szabó Gabriella
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.580
FTE (kutatóév egyenérték) 5.01
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Talán nem hangzik túlságosan szerénytelennek, ha a beszámolót azzal az állítással kezdjük, hogy a kutatás sikeres volt. 1. A munka három résztvevője összesen 24 közleményt készített a kutatás négy éve alatt. Ez fejenként és évenként két-két publikációt jelent. 2. A publikációk között egy már kiadott könyvet találunk, továbbá egy előkészületben levőt. Mindkét kötet a kampánykommunikáció témájában készült: az egyik a 2006-os országgyűlési választási kampányt dolgozza fel, a másik pedig, amelyik az egyik kutatónak a doktori disszertációja, a Fidesz kampánykommunikációjának a fejlődését mutatja be. 3. Jelentősnek mondható az idegen nyelvű publikációk mennyisége is, már csak azért is, mert az egyik közlemény a szakma egyik vezető kiadójánál, a brit Routledge-nél jelenik meg 2009 folyamán. 4. A külföldi publikációk szoros összefüggésben vannak a kutatók nemzetközi kapcsolatrendszerével, külföldi rendezvényeken való rendszeres részvételével. 5. Az OTKA támogatásával önálló kutató egység jött létre: 2006 végétől működik a Politikai Kommunikáció Kutatóközpont (PKK). A PKK az éppen adott munkák függvényében további kutatók tevékenységét is koordinálja. 6. A kutatás során a három munkatársnak sikerült saját kampánykutatói profilú centrumot, tudományos iskolát létrehozniuk. Erre a centrumra épül a 2008 tavaszán elkezdett újabb OTKA-kutatás, mely a 2009-es európai parlamenti választási kampányt és a 2010-es országgyűlési választási kampányt fogja feldolgozni.
kutatási eredmények (angolul)
The project can be considered successful: 1. The three participants prepared 24 pieces for publication; 20 have already been published. 2. One of the pieces is a book on the 2006 parliamentary electoral campaigns, another one is the PhD thesis of a participant to be published in 2009. 3. Several works were published or were accepted for publication abroad; one of them by Routledge. 4. The participants were very active in international networking; they not only participated in international workshops and conferences but became involved in stable collaborations too. 5. The grant by OTKA made it possible to establish a new research centre, the Centre for Political Communications Research at the Institute for Political Sciences (Hungarian Academy of Sciences). The Centre has been running a number of different projects, one of them is a part of an FP7 work, with the collaboration of various researchers. 6. The Centre is a small research school of a specific profile as well; this is the basis of the research project on the campaigns of 2009 and 2010, again supported by OTKA.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49546
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna: A politikai kampányok Magyarországon 1990 óta a Fidesz példája alapján, Bayer József – Kovách Imre (szerk.) Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 155-176. oldal, 2005
Kiss Balázs: Missziótól marketingig. Fejezetek a propaganda elmélettörténetéből, Médiakutató, 1, 2006
Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna - Szabó Gabriella: Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése, L'Harmattan, Budapest, 2007
Mihályffy Zsuzsanna - Szabó Gabriella - Kiss Balázs: Professzionalizáció a 2006-os kampányokban, Sándor Péter, Vass László, Tolnai Ágnes (szerk), Magyarország politikai évkönyve 2006-ról, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapest, 2007
Kiss Balázs: A nagy ígéret. Az MSZP kampánya, Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési kampány elemzése Budapest, L’Harmattan, 2007
Kiss Balázs: Botrány, spin, válság. Az őszödi beszéd kormányzati kommunikációja, Magyarország politikai évkönyve 2006-ról. Sándor Péter, Tolnai Ágnes, Vass László, Sándor Ágnes (szerk.), Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány Budap, 2007
Kiss Balázs - Mihályffy Zsuzsanna: Campaign Communication in Hungary. The Example of the Fidesz, Bayer József, Jody Jensen (szerk.) From Transition to Globalization, MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2007
Szabó Gabriella: Részvétel, posztobjektivizmus, nyilvánosság. Internet a kampányban., Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk): Tükörjáték, L’Harmattan kiadó, Budapest, 2007
Mihályffy Zsuzsanna: Kampány az n-ediken, avagy a több kevesebb? A Fidesz 2006-os parlamenti választási kampánya, Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk): Tükörjáték, L’Harmattan kiadó, Budapest, 2007
Mihályffy Zsuzsanna: Kovács Pisti beszól. Az SZDSZ 2006-os parlamenti választási kampánya, Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk): Tükörjáték, L’Harmattan kiadó, Budapest, 2007
Mihályffy Zsuzsanna: Semmi változás? Kampány Erzsébetvárosban, Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk): Tükörjáték, L’Harmattan kiadó, Budapest, 2007
Szabó Gabriella: Az internetes hírportálok nyomában, Politikatudományi Szemle 2008/4, 2008
Szabó Gabriella: Report on EU - EU in the news rooms, ECREA 2nd European Communication Conference CD-ROM, 2008
Szabó Gabriella: Kommunikáció polifóniára, avagy mi fán terem az európai nyilvánosság?, Boda Zsolt – Kovách Imre - Szoboszlai György (szerk): Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika, MTA PTI Műhelytanulmányok (14) 2007/4., 2007
Szabó Gabriella-Kiss Balázs: Az elektronikus kormányzati kommunikáció eszközrendszere, Kovách Imre-Nagy Éva-Tibori Tímea-Tóth Ágnes (szerk): Európai Magyarország 2007, Akadémiai kiadó, Budapest, 2008
Gabriella Szabó: A little bit of everything - an analysis of web-based european political communication, Leonid E. Grinin and Andrey V. Korotayev (ed): Hierarchy and Power in the History of Civilisations, Moscow: Krasand, 99-113. oldal, 2009
Kiss Balázs: A public relations és a politikai kommunikáció logikái, kézirat, 2008
Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna: Political Salesmen in Hungary, Jennifer Lees-Marshment–Jesper Strömback–Chris Rudd (eds). Global Political Marketing. Routledge. (publikálásra elfogadva, várható megjelenés: 2009), 2009
Mihályffy Zsuzsanna: Kampányszervezet, Lokális kampány, posztmodernizáció, Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika. MTA PTI Műhelytanulmányok, 14. Szerk.: Boda Zsolt–Kovách Imre–Szoboszlai György. Budapest, MTA PTI, 2007, 2007
Mihályffy Zsuzsanna: Kampány Budapest 9. számú választókerületében., Balogh Margit (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2007. 231-252.o, 2007
Mihályffy Zsuzsanna: New Elements of Hungarian Campaign Strategies, MTAPTI Working Papers, 2005/1. Budapest: MTA PTI, 2005
Szabó Gabriella: Elittől a tömegig, kézirat, 2008
Szabó Gabriella: Az európai nyilvánosság mibenlétéről, kézirat, 2008
Mihályffy Zsuzsanna: A kampánykommunikáció fejlődése Magyarországon a Fidesz példája alapján, L'Harmattan, Budapest, 2009-ben megjelenik, 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-12-19 11:13:06
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
vissza »