Analysis of the marketing facilities of outstanding hungaricums of animal origin  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49548
Type K
Principal investigator Szakály, Zoltán
Title in Hungarian Kiemelt állati eredetű hungarikumok marketinglehetőségeinek elemzése
Title in English Analysis of the marketing facilities of outstanding hungaricums of animal origin
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Marketing and Trade (Kaposvár University)
Participants Berke, Szilárd
Kalmár, Sándor
Sarudi, Csaba
Szabó, Gábor
Szente, Viktória
Szigeti, Orsolya
Tarnavölgyi, Gábor
Starting date 2005-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 4.350
FTE (full time equivalent) 1.50
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA kutatás keretében a Magyar szürke szarvasmarha és a Mangalica sertés, valamint a belőlük készült termékek marketinglehetőségeinek elemzését tűztük ki célul a kínálati és a keresleti oldal összefüggéseinek feltárása révén. A kutatás során elsőként szekunder piackutatási módszereket alkalmaztunk, majd átfogó és több irányú primer piackutatás végeztünk el. A fogyasztók attitűdjeinek és preferenciáinak felmérésére elsőként fókuszcsoportos-elemzéseket hajtottunk végre, majd egy 300 fős országos reprezentatív kérdőíves megkérdezést bonyolítottunk le. A keresleti oldal feltárása mellett a kínálati oldal elemzését is elvégeztük. Ennek keretében szakmai mélyinterjúkat készítettünk a két kiemelkedő hungarikumot jól ismerő ágazati szakemberekkel: termelőkkel, feldolgozókkal és kereskedőkkel. A szekunder adatok, ill. a mélyinterjúk, szakmai konzultációk alapján feltártuk a termelés, a feldolgozás és az értékesítés feltételrendszerét, illetve az integrációs kapcsolatokat. Az egyes termékek esetében SWOT elemzést készítettünk, majd termékenként külön-külön kidolgoztuk az alkalmazandó marketingstratégiák alapelveit, meghatároztuk a lehetséges célpiacokat, az egyes hungarikumok pozícióját, valamint a pozícióhoz társuló marketingeszközöket.
Results in English
In the framework of the OTKA research, our purpose was to analyze the marketing opportunities of the Hungarian Grey cattle and the Mangalica pig breeds by revealing connections between the supply and demand. During the research, at first secondary market research methods were used, then a comprehensive and multi-directional primary market research was conducted. In order to observe the consumers’ attitudes and preferences, at first focus group interviews were done, then a country-wide representative questionnaire survey with 300 people was conducted. In addition to exploring the demand, the supply was analyzed as well. During the latter research, professional depth interviews were made with two experts who are familiar with these two important Hungaricums: farmers, meat-packings and traders. On the basis of the secondary data, depth interviews and professional consultations, the condition system of production, processing and selling, as well as the integration connections were explored. SWOT analyses had conducted, and then the directions of marketing strategies, possible target markets, positions of the Hungaricums and the associated marketing methods were elaborated for each product.
Full text http://real.mtak.hu/1996/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szente V., Tarnavölgyi G., Berke Sz., Szigeti O., Szakály Z.: Organic production and nutrimarketing strategy of ''Hungaricums'' of animal origin., System development: quality and safety of organic livestock products. Proceedings of the 4th SAFO workshop, 2005
Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: A közösségi marketing hazai anomáliái és lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok tükrében., Gazdálkodás 50 (2) 38-50, 2006
Szente V.: Tendenciák az ökoélelmiszerek fogyasztásában és értékesítésében, Élelmiszer, táplákozás és marketing 3 (1) 31-36, 2006
Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: A hazai közösségi marketingben jelentkező anomáliák és feladatok, Élelmiszer, táplákozás és marketing 2 (1-2) 3-11, 2005
Szente V., Szakály Z.: Ökotej-termelés és -fogyasztás a táplálkozástudományi kutatások tükrében, Élelmiszer, táplákozás és marketing 2 (1-2) 21-27, 2005
Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói megítélés a kecsketej termékek piacán, Élelmiszer, táplákozás és marketing 2 (1-2) 29-37, 2005
Szigeti O.: Egyes állati eredetű hungarikumok piaci lehetőségei, Stratégiai feladatok az élelmiszergazdaságban - funkcionális élelmiszerek. Regionális Élelmiszertudományi Kollokvium. Kaposvári Egyetem GTK, 2006. november 17. (előadás), 2006
Szente V., Széles Gy., Szigeti O., Szakály Z.: Ökoélelmiszerek piaci tendenciái, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 1-7. (CD kiadvány), 2006
Szakály Z., Szigeti O., Berle Sz., Szente V.: The market analysis of branded, new generation hungaricums, Marketing Dynamics within the global trading system: new perspectives. 98th EAAE Seminar, Book of Abstracts, Greece, Chania, 113., 2006
Szigeti O., Szente V., Máthé A., Szakály Z.: Marketing lehetőségek az állati eredetű hungarikumok termékpályáján, Tradíció és Innováció Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szent István Egyetem Gödöllő, 2007
Szakály Z., Szigeti O., Biacs P. Á., Szente V.: The marketing challenges of branded, new generation hungaricums, Hungarian Agricultural Research 16 (3) 8-12, 2007
Szigeti O.: Hungarikum jellegű élelmiszerek: egy kiváló lehetőség a védjegyzésre, "A védjegyek szerepe a nemzetközi és a hazai közösségi marketingben" c. Tudományos Szimpózium IFE Foodapest, 2007
Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Marketing lehetőségek a magyar szürke marha és a mangalica sertés termékpályáján, XLIX. Georgikon Napok, PANNON Egyetem, Keszthely, 2007
Szakály Z.: Marketing kihívások az élelmiszergazdaságban, I. Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2007
Szente V.: A direktértékesítés lehetőségei az agrárgazdaságban, I. Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2007
Szigeti O.: Állati eredetű hungarikumok piaci lehetőségei, Kaposvári Közgazdaságtudományi Szeminárium, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2007
Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: A nyúl- és marhahús piaci elemzése, IV. Erdei Ferenc Tudományos Konferencia, Agrárökonómiai szekció, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 2007
Back »