Topographic survey of the gothic and early baroque transilvanian altars (15th-17th century)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49550
Type K
Principal investigator Végh, János
Title in Hungarian Erdélyi gótikus és korabarokk oltárok topografikus felmérése (15-17. század)
Title in English Topographic survey of the gothic and early baroque transilvanian altars (15th-17th century)
Panel Culture
Department or equivalent MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
Participants Bálint, Ágnes
Sarkadi, Emese
Szőcs, Miriam
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 6.356
FTE (full time equivalent) 6.20
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk elsődleges célja az erdélyi későgótikus, reneszánsz és kora barokk oltárok topografikus felmérése volt, valamint az emlékek adattárának elkészítése. Ennek megfelelően az elkészült katalógus első része összefoglalja a reformáció előtti időszak teljes, jelenleg ismert szárnyasoltár, faszobor és táblakép állományát, helyszíni kutatások alapján frissítve, gyakran módosítva, új tételekkel, adatokkal kiegészítve az eddig ismerteket. Számos esetben sikerült azonosítani az egyes ábrázolások konkrét metszetelőképeit is. A katalógus második részét 17. századi oltárok alkotják. Mivel a 17. századi erdélyi oltárművészet kevéssé kutatott terület, itt számos olyan emlék került be az adattárba, amely korábban ismeretlen volt a szakma számára. Ennek ellenére igyekeztünk a lehető legteljesebb mértékben feltérképezni ezeket az oltárokat, a katalógusban pedig az emlékekről tudható összes adatot rögzítettük. Az összeállított nyilvántartás kiindulópontul szolgálhat további művészettörténeti elemzések számára, jelentős eredményeket hozhat egy olyan területen, amelynek kutatásával régóta adós a művészettörténet. A katalógus összeállítása során máris alapvető, korábban ismeretlen összefüggések körvonalazódtak. Ezek egy része az elmúlt években közlésre került, további témakörök feldolgozás alatt állnak. A pályázatban eredetileg vállalt katalógus összeállítása azonban maradéktalanul teljesült.
Results in English
Primary aim of our research was to compile a complete catalogue, based on a topographic inventory of Transylvanian winged altarpieces, dating from the late Gothic, Renaissance and early Baroque period. Thus, the first part of the catalogue contains the full number of altarpieces, wooden-sculptures and panel paintings nowadays known from the period preceding the Reformation, increasing the number of previously known pieces, modifying and completing in several cases the information known on them so far. It was also possible to identify the graphical pattern used in the compositions of several representations. The second part of the catalogue contains the altarpieces dating from the 17th century. As this topic is a much neglected one in art history, a large number of previously unknown pieces have been catalogued on this occasion. We have done our best in inventorying the complete number of these altarpieces, while the catalogue contains all the data known on the entries. The compiled database will serve as starting point for further research and will most probably bring new results in the research of a topic much ignored in art history. While working on the catalogue in point, new art historical connections were already contoured, a number of which have been published during the years of this research, while another part is being presently worked up. The compilation of the catalogue originally undertaken in the project has been entirely fulfilled.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49550
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sarkadi Nagy Emese: Produced for Transylvania- Local Workshops and Foreign Connections. Studies of Late Medieval Altarpieces in Trasylvania, Central European University, 2008; (közlésre elfogadva) Leipzig, 2011
Sarkadi Nagy Emese: Az úgynevezett „Marosvásárhelyi tábla” eredetéről, avagy a regionális kutatások buktatóiról, Művészettörténeti Értesítő 57 évf. 1, 145-149., 2008
Sarkadi Nagy Emese: Jegyzetek az almakeréki oltár történetéhez, Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben, Budapest, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, 231-241 old, 2009
Sarkadi Nagy Emese: Panel painting in and for Transylvania during the 1480s: the Mediasch Altarpiece, Mathias Rex. Magyarország a reneszánsz hajnalán. Section E: Art and Patronage in the Age of Matthias Corvinus, 2008
Sarkadi Nagy Emese: Szárnyasoltár töredéke Csíksomlyóról, Mátyás király öröksége. Késő Reneszánsz Művészet Magyarországon. Szerk. Mikó Árpád; Kiáll. Kat, Magyar Nemzeti Galéria, 2008. 63-64. old., 2008
Sarkadi Nagy Emese: “Szent Imre, oltárszárny külső táblája Csíksomlyóról” Kat. 40., Kerny Terézia szerk. Szent Imre 1000 éve. Multimédiás DVD-ROM a székesfehérvári millenniumi emlékév és kiállítás dokumentumairól. Székesfehérvár: Egyházmegyei Múzeum, 2008
Sarkadi Nagy Emese: Dürer in a Transylvanian interpretation. Patterns and Originality on a Sixteenth Century Altarpiece, Patterns of Uniqueness: Singularity and Regularity in the Middle Ages. In honor of Gerhard Jaritz. Conference, Brno, 2009
Back »