Talajtulajdonságok szerepe a vízoldható szerves anyag mennyiségi és minőségi változásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49552
típus K
Vezető kutató Filep Tibor
magyar cím Talajtulajdonságok szerepe a vízoldható szerves anyag mennyiségi és minőségi változásában
Angol cím The role of soil properties in changes of quality and quantity of water-extracted organic matter (WEOM)
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 5.220
FTE (kutatóév egyenérték) 0.89
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A TIM adatbázis talajain és már meglévő adatain alapuló, egymást kiegészítő statisztikai elemzéseket végeztünk, azzal a céllal, hogy kiderítsük mely talajparaméterek okozzák az oldott szerves anyag (DOM), valamint ezen belül is az oldott szerves szén (DOC), oldott szerves nitrogén (DON) koncentráció és a DOC/DON arány változását. Megállapítható, hogy § a DOC koncentrációt a talaj humusztartalma határozza meg leginkább. A regressziós egyenleteinkben még a vízkapacitás (VKszf és VKmax), a térfogattömeg, valamint a szemcseméret frakciók is feltűnnek – melyek a talaj vízgazdálkodását, levegőzöttségét szabályozzák. § a DOC tartalmat reguláló tényezőnek bizonyult az y1, illetve bizonyos statisztikai megközelítésben a talaj pH is. § a talaj DOC mennyisége szoros összefüggéseket mutatott a CaCl2-oldható N-formákkal. Ez egyértelműen jelzi, hogy a talaj oldott szervesanyaga fontos szerepet játszik a N-ciklusban azáltal, hogy elsődlegesen ez a szervesanyag-frakciót a mikroorganizmusok elsődleges szubsztrátja. § a DON koncentrációt befolyásoló talajtulajdonságok szemrevételénél szinte ugyanazokat a tulajdonságokat, tulajdonságcsoportokat találjuk, mint a DOC esetében. A humusztartalom, az un. aciditási paraméterek, a CaCl2-oldható N-formák határozzák meg a talaj DON koncentrációit, természetesen más súllyal, mint a DOC esetén. § az oldott szerves anyag C/N aránya (DOC/DON) – mint fontos minőségi mutató – legkifejezettebben azoktól a tényezőktől függött, amely a talaj szervesanyagtartalmával, a mikrobiológiai életfeltételekkel függenek össze (humusztartalom, térfogattömeg, vízkapacitás).
kutatási eredmények (angolul)
Statistical analysis was carried out on the soils in the Soil Protection Information and Monitoring System database to determine which soil parameters cause changes in the dissolved organic matter content (DOM), including changes in the concentrations of dissolved organic carbon and nitrogen (DOC and DON) and in the DOC/DON ratio. Based on our investigation, it can be stated that § The DOC content was determined to the greatest extent by humus content of soil. Water capacity (VKszf and VKmax), bulk density and particle-size soil fraction (clay and silt) – which control on hydraulic properties and aeration of soil – are also appared in regression equations. § Y1 and, in some statistical approach, the soil pH has been found as a regulating factor on DOC concentrations. § There has been a strong relationship between DOC and CaCl2-soluble N-forms, indicating that DOM plays an important role in N cycle of soils thereby being a primary substrate for microorganisms. § Looking for controlling factors on DON dynamics, almost the same soil properties have been hit than in case of DOC. DON concentrations were adjusted by humus content, so called acidity parameters (y1 and pH) and CaCl2-soluble N-forms. § Ratio of DOC to DON – which is an important quality parameter of DOM – was determined to the highest degree by that soil properties that are correlated with soil organic matter, microbail activity (humus, bulk density, water capacity).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1998/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Filep Tibor, Szili-Kovács Tibor: A meszezés hatása a talaj mikrobiális biomassza mennyiségére két savanyú homoktalajon, Agrokémia és Talajtan, 54: 139-149, 2005
Filep Tibor, Rékási Márk, Morvai Balázs: Water extractable organic matter (WEOM) concentration of four different soils as affected by communal sewage sludge loads, Cereal Research Communication, 34, 167-171., 2006
Filep Tibor, Szili-Kovács Tibor: Effect of liming on the microbial biomass carbon on two acidic arenosols, The role of long-term field experiments in agricultural and ecological sciences, Prague, pp. 66., 2005
Filep Tibor, Rékási Márk: Effect of communal sewage sludge loads on organic-complex of soils in pot experiment, XLVIII. Georgikon Napok. pp. 113., 2006
Filep Tibor, Kincses Ida: Water Extractable Organic Matter Concentrations on Two Different Soils as Affected by Biofertilization, IV. Internaional Workshop, pp. 18., 2007
Filep Tibor, Rékási Márk, Kádár Imre, Balláné Kovács Andrea: Element Fractions of Cd and Cr on Different Soils as Affected by Communal Sewage Sludge Loads, 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, pp. 71., 2007
Balláné Kovács Andrea, Kincses Ida, Vágó Imre, Loch Jakab, Filep Tibor: Effect of application of nitrogen and different N:S ratio on the quality and quantity of mustard seed, 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, pp. 69., 2007
Kincses, I, T Filep, P T Nagy, A B Kovács: Water soluble nitrogen forms on two different soils as affected by biofertilization, Cereal Research Communications, 597 -601., 2007
Kincses, I, T Filep, P T Nagy, A B Kovács, I Vágó: Effect of biofertilization on parsley yield and N content on two soils, Joint International Conference on Long- term Experiments, Agricultural Research and Natural Resources, pp. 312.-319., 2007
Filep T, Rékási M, Kincses I: Effect of soil quality on dissolved organic matter (DOM) content of soils, Cereal Research Communications, 36, 667-670, 2008
Filep T: Az oldott szervesanyag-tartalom (DOM) és a talajtulajdonságok összefüggése, Agrokémia és Talajtan, 57, 37-46, 2008
Filep T: Összefüggések a talaj paraméterei és az oldott szervesanyag C/N aránya (DOC/DON) között, georgikon, 2008
Filep T, Rékási M, Kincses I, Kovács AB: Water Extractable Organic Matter (WEOM) Concentration as Affected by Soil Properties., 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture, Opatija, Book of Abstracts 30., 2008
Filep T, Kincses I, Kovács AB: 0,01 M CaCl2 oldható összes nitrogéntartalom meghatározása kétféle módszerrel., Talajvédelem, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 389-395., 2008
vissza »