Investigation on recent Vertical Crustal Movements (RVCM) using Geodetical Surveying and Geophysical - Geological Data  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49575
Type K
Principal investigator Busics, György
Title in Hungarian Recens függőleges kéregmozgások vizsgálata geodéziai mérések, geofizikai és földtani adatok felhasználásával
Title in English Investigation on recent Vertical Crustal Movements (RVCM) using Geodetical Surveying and Geophysical - Geological Data
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Institute of Geomatics (University of Sopron)
Participants Ágfalvi, Mihály
Bácsatyai, László Miklós
Balázsik, Valéria
Kiss, Attila
Tarsoly, Péter
Starting date 2005-01-01
Closing date 2010-06-30
Funding (in million HUF) 9.094
FTE (full time equivalent) 2.43
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A földfelszín függőleges irányú mozgásának vizsgálata ismételt szabatos szintezések alapján hosszú múltra tekint vissza hazánkban. Ebben a kutatásban: 1. Vizsgáltuk a vertikális sebességek kapcsolatát az alapkőzet-mélységgel, a nehézségi anomáliával és a földi hőárammal. Módszerként regressziós-korrelációs analízist alkalmaztunk többváltozós lineáris modellek alapján. 12 kiválasztott (100-200 km hosszú) vizsgálati vonalon mutattunk ki új összefüggéseket (korrelációs együtthatókat, lineáris modelleket). 2. Elvégeztük két állandó vizsgálati vonalunk újbóli szabatos szintezését és elemzését. A rövid időbázisú mérésből kimutatható volt a Móri-árok, a Zámolyi-medence süllyedése. Egy újabb vizsgálati vonal alapmérését végeztük el a Váli-völgyön át, újfajta pontállandósítással. A három vizsgálati vonal területén GPS-kampányt szerveztünk a költség- és időigényes felsőrendű szintezés kiváltására GNSS-technikával. 3. Kiegyenlítettük az EOMA újramért három elsőrendű poligonját. Első ízben volt kimutatható a kéregmozgási pontok (297 darab) magasságváltozása. A több cm-es változások indokolják az újramérést és az integrált hálózat szükségességét. A geodéziai hálózatok modernizálására irányuló terveket szabályzat-tervezet, ajánlás, mintaterületi adatbázis és pontnyilvántartás kidolgozásával segítettük.
Results in English
The examination of vertical Earth crust movements looks back on long past in Hungary, based on repeated levelling. In the frame on present research: 1. We examined the relationship between the vertical movement and the depth of basement, the gravity anomaly and the terrestrial heat flow. The method was a regression-correlation analysis based on multiple variable linear models. We found new connections along 12 selected (100-200 km long) lines (correlation coefficients, linear models). 2. We re-levelled and analysed the movements along two constant examination lines. From the relatively short time based measurement the subsidence of Mór-graben and Zámoly-basin were demonstrable. We established the new examination line across the Vál-basin, using new control point stabilization. We organized a GPS-campaign to switch the three examination lines to uniform area and replaced the expensive and time-consuming levelling with more efficient GNSS-technique. 3. We adjusted 3 polygons of re-measured Hungarian national vertical network. It was the first time to demonstrate the height-changes of special crustal control points (297 pieces). The more than 5-10 cm changes in heights give reasons for the re-levelling of the network, and outlines the necessity of the integrated network. The helped the plans aimed the modernisation of geodetic networks with the development of a regulation draft, recommendations, a sample area database and a control point register.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49575
Decision
Yes

 

List of publications

 
Papp Béla-Joó István-Balázsik Valéria: A függőleges felszínmozgások vizsgálata és modellezése a Duna-Tisza közén (Kecskemét-Kiskundorozsma), Geodézia és Kartográfia, 2005/6. 11-18. old., 2005
Gyenes Róbert - Kulcsár Attila: Digitális szintezőműszerrel végzett mérések feldolgozása, Geodézia és Kartográfia, 2006/1. 17-22. old., 2006
Joó István: Magyarország felsőrendű magassági alapponthálózatának helyzete és jövőbeli szerepe, Geodézia és Kartográfia, 2006/1. 5-12. old., 2006
Joó I. - Balázsik V. – Guszlev A. – Végső F.: A függőleges felszínmozgások feltételezett „okozói” hatásának szétválasztása és bemutatása a Középső-Tisza és a Körösök vidékén, Geodézia és Kartográfia, 2006/4. 17-23. old., 2006
Joó I. - Balázsik V. – Gyenes R. - Szűcs B.: A függőleges felszínmozgások vizsgálata a Békési-medencétől Záhonyig, Geodézia és Kartográfia, 2007/2. 11-18. old., 2007
Joó I. - Csepregi Sz.: A Móri-árok, továbbá a Bakony és a Vértes magassági irányú mozgásainak tanulmányozása, Geodézia és Kartográfia, 2007/4. 3-8. old., 2007
Ágfalvi Mihály - Tarsoly Péter: A Vál-völgyi vizsgálati vonal műszaki leírása., NymE GEO, 2008
Mihály Sz. – Kenyeres A. – Papp G. – Busics Gy. – Csapó G. – Tóth Gy: Az EOMA modernizációja, Geodézia és Kartográfia 2008/7. 3-10. old., 2008
Busics György: Az A2.1 szabályzat szövegtervezetete, NyME GEO, 2008
Busics György -Tarsoly Péter: Tesztterület és egységes nyilvántartás kialakítása Székesfehérvár környékén, NyME GEO, 2008
Busics György: Alappontjaink és alaphálózataink sorsa, Geodézia és Kartográfia, 2009/9. 10-14. old., 2009
Tarsoly Péter: Digital Topgraphical Maps - Positional Accuracy, Proceeding of 7th FIG Regional Conference, Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009, 2009
Bácsatyai László: A függőleges kéregmozgások néhány elméleti kérdése, NYME GEO, tanulmány honlapon, 30 oldal., 2009
Busics György - Ágfalvi Mihály: The New Role of Geodetic Networks in Hungary, Proceeding of 7th FIG Regional Conference, Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009, 2009
Busics György: Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra?, XI. Földmérő Találkozó konferencia-kiadványa, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Nagybánya, 2010, 2010

 

Events of the project

 
2009-03-02 12:51:24
Résztvevők változása
2009-02-26 16:21:31
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Csepregi Szabolcs
Új vezető kutató: Busics György

A vezető kutató váltás indoka: Csepregi Szabolcs témavezető elhunyt.
Back »