The Development of the Hungarian Higher Education; Ecperiences and Conclusions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49593
Type K
Principal investigator Polónyi, István
Title in Hungarian A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai
Title in English The Development of the Hungarian Higher Education; Ecperiences and Conclusions
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Educational Studies and Cultural Management (University of Debrecen)
Participants Tímár, János
Starting date 2005-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 4.275
FTE (full time equivalent) 0.89
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeként egy közel 600 ezer karakter terjedelmű zárótanulmány ''nulladik változata'' született. Ennek fejezetei az oktatáspolitika fogalmairól, és fejlődéséről, a magyar oktatás és oktatáspolitika sajátosságairól, az oktatáspolitika és demográfia összefüggéseiről, a közoktatásról, a szakképzésről, a felsőoktatásról, a felnőttképzésről, a pedagógusokról, az oktatásfinanszírozásról és az oktatás minőségügyéről szólnak. További finomítások után alkalmas arra, hogy egy, a felsőoktatásban jól használható szakkönyv alapanyag legyen . A kutatás közben 14 publikáció született, az oktatáspolitika témakörében.
Results in English
The result of reseach is a closing study with 600 thousand characters. Chapters of the study reviews categories, development and Hungarian specialities of educational policy, relationship of demography and education, issue of compulsory education, vocational training, higher education, teachers, financing of education, and quality of education. We must rework the closing study, that it becomes the matter of book. During the research was born 14 publikation in subject of educational policy. The manuscript which was born the result of research becomes the matter of book. This book will available in training of higher educational (first of all in teachers’ training) to get acquainted with categories, development and Hungarian specialities of educational policy.
Full text http://real.mtak.hu/2003/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Polónyi István - Tímár János: Oktatáspolitika, Magyar Tudomány 2006. 1., 2006
Polónyi István - Tímár János: Az oktatás költségei és finanszírozása (11-50 p.), Competito 2006. március, 2006
Polónyi István - Tímár János: Gondolatok az oktatáspolitikáról (3-26 p), Új Pedagógiai Szemle 2005 szeptember, 2005
Polónyi István - Tímár János: Az oktatáspolitika fejlődésének változásai (174-185 p.), Széchy Éva (szerk): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról Gondolat Kiadó Budapest, 2005
Polónyi István: Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága (604-614 p.), Educatio 2005 Ősz, 2006
Polónyi István - Tímár János: A pedagógus probléma (15-31 p), Új Pedagógiai Szemle 2006 április, 2006
Polónyi István - Tímár János: A magyar felsőoktatás-politika és a diplomás túlképzés (96-105), Külgazdaság 2006 április-május, 2006
Polónyi István - Tímár János: Az Akadémia és az egyetemek reformjai (1261-1265), Magyar Tudomány 2006 október, 2006
Polónyi István - Tímár János: Az oktatáspolitika a nemzetközi összehasonlítás tükrében (826-840 p), Statisztikai Szemle 2005 szeptember, 2005
Polónyi István - Tímár János: Oktatáspolitika és demográfia (60 p), Kutatás közben No. 274 Felsőoktatási Kutatóintézet 2006, 2006
Polónyi István: A mnkaerőpiacra orientált felsőoktatási minőségbiztosítás (10-38.p), Bálint Julianna – Polónyi István – Siklós Balázs: A felsőoktatás minősége FKI Budapest 2006 (160. p.), 2006
Polónyi István: A hazai szakképzés formálódása (371-386), Educatio 2006 Nyár, 2006
Polónyi István: A felsőoktatás minősége és a gazdaság elvárásai (4-8), Magyar Minőség 2006. október, 2006
Polónyi István - Tímár János: A sikeres felsőoktatás. Ábránd és valóság. Dokumentum-elemzés (811-818), Educatio 2006 tél, 2007
Polónyi István: Minőség az oktatásban Competitio (149-182), Competitio 2007/ 1, 2007

 

Events of the project

 
2014-08-01 09:35:44
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: GTK Menedzsment és Marketing Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Neveléstudományi Intézet (Debreceni Egyetem).
Back »