Új társadalmi identitások és életforma Magyarországon 1945-1989  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49595
típus K
Vezető kutató Horváth Sándor
magyar cím Új társadalmi identitások és életforma Magyarországon 1945-1989
Angol cím New social identities and lifestyle in Hungary 1945-1989
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Majtényi György
Tóth Eszter Zsófia
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.880
FTE (kutatóév egyenérték) 2.76
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás elsődleges célkitűzése azoknak a forrásoknak az összegyűjtése és elemzése volt, amelyek révén érthetőbbé válhat, miként alakította át a szocialista korszak a társadalom egyes csoportjainak életformáját és milyen új társadalmi identitások jöttek létre. Eredetileg arra vállalkoztunk, hogy a kutatás eredményeit tanulmányokban és egy összegző tanulmánykötetben publikáljuk. Ezt 2008-ig teljesítettük, a tanulmánykötet már megjelent (Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában. Szerk. Horváth Sándor. Bp., 2008). 2005-2008 között a három részt vevő kutató 91 (ebből 28 külföldi) tanulmányban, folyóiratcikkben és konferencia-előadásban számolt be a kutatáshoz kapcsolódó eredményekről. Ezen felül elkészült két monográfia is, amelyek szintén a kutatás eredményeire épülnek és megjelenés alatt állnak. A kutatás során közel 50 életinterjút készítettünk, és gazdag vidéki és fővárosi iratanyagra támaszkodtunk. Kutatócsoportunk tagjai számos nemzetközi konferencián ismertették az elért eredményeket. 2007-ben részt vettünk egy a kifejezetten a nemzetközi összehasonlítást ösztönző konferenciasorozaton (Authority and Expectations: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe), ahol nem csupán eredményeinket ismertettük, de körvonalazódni látszott a nemzetközi összehasonlító kutatások folytatásának lehetősége is. A kutatás során sikerült több doktoranduszt is bevonni a kutatásba: ennek eredményeit a tanulmánykötetben közzétettük.
kutatási eredmények (angolul)
The main object of the research project was to collect and to analyse the documents concerning the everyday life and lifestyle of different social groups during the communist period in Hungary, and to investigate the patterns of new social identity formation. We published several articles in Hungarian and international journals, chapters in books, and we gave papers more than 30 times on the topics of our research project at international and Hungarian workshops and conferences. The list of publication of the research project contains 91 titles, including the papers given at conferences. The summary of our project was published in 2008 as a book: Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában. [Everyday life during the Rákosi- and Kádár-Era] Ed. Sándor Horváth. Budapest, 2008. We finished two monographs concerning the results of the project (authors: Sándor Horváth, György Majtényi) which are in press and will be published in 2009. We had the opportunity of making transnational comparisons due to the workshop ‘Authority and Expectations: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe’ (Bratislava, Praha, Budapest) in 2007. We conducted about 50 oral history interviews, which were used at the PhD-programme ‘Social History’ of the ELTE University in Budapest.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2004/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Majtényi György: „Nem mehet akárki vadásznak'': az elit és a vadászat a második világháború után., Fons, 2006. 13. évf. 1. sz. 3-20., 2006
Horváth Sándor: A szocialista bulvársajtó és a társadalmi nyilvánosság arénái Magyarországon: népszerűség és pártszerűség az 1960-as években, Múltunk 2005, 3, 226-254., 2005
Horváth Sándor: Planning Urbanisation in Hungary, 1945-1989, Hungarologische Beiträge, 17, 2005. 75-92., 2005
Tóth Eszter Zsófia: „I do not worship Kádár but he was such a great man..." The Memory of a State Award in the Life Narratives of Women Workers, Feitl István – Sipos Balázs (szerk.): Regimes and Transitions. Hungray in the Twentieth Century. Budapest, Napvilág, 2005, 2005
Tóth Eszter Zsófia: Shifting identities in the Life Histories of Working Class-Women in Socialist Hungary, Journal of International Labor and Working-Class History, New York, 68, Fall, 2005. 75-92., 2005
Tóth Eszter Zsófia: Egyház, vallás, túlvilág és a párt munkásnők életútelbeszéléseiben, Palasik Mária – Sipos Balázs (szerk.): Házastárs, munkatárs, vetélytárs. Bp., Napvilág, 2005. 320-335., 2005
Majtényi György: Az értelmezés hatalma és a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről, Korall. 19-20. sz. 2005. május. 37-52., 2005
Majtényi György: A hatalom és a tudomány diskurzusairól. „Új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után, Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Szerk.: Kántor Zoltán et al. Bp., Teleki László Alapítvány, 2005. 289-317, 2005
Horváth Sándor: Making of the Socialist Youth: Hungarian Hooligans. ‘Social (Trans)formations in East-Central Europe, 1918-1968’., International workshop, Institute of History, University of Warsaw, 2005. március 18-20. Varsó., 2005
Horváth Sándor: The Knife-Thrower and the Gold Star: Pubs and Social Identities, ‘Urban Life and Culture in Souteastern Europe’, 3rd InASEA conference. 2005. május 26-29. Belgrád., 2005
Horváth Sándor: „A budapesti utca nem prérikocsma”. A szocialista rendőrség és a társadalmi tér ellenőrzése., . ’A társadalmi tér’. Hajnal István Kör 2005. évi konferenciája. 2005. augusztus 26-27. Alsólendva, Szlovénia, 2005
Horváth Sándor: Mindennapi szocializmus, ’A Kádár-korszak és a rendszerváltás.’ IV. Országos Jelenkor-történeti Konferencia. 2005. október 24–26, Budapest, 2005
Horváth Sándor: Socialist Cities and Everyday Life, Comparative Perspectives, ’Bulgarian and Hungarian Historiography. Achievements and Contact Research Fields.’ Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences. 2005. október, Szófia, 2005
Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history, ’A Kádár-korszak és a rendszerváltás.’ IV. Országos Jelenkor-történeti Konferencia. Budapest, 2005. október 24–26., 2005
Majtényi György: Az elit és a vadászat. A rendszerváltás előtt és után, ’A Kádár-korszak és a rendszerváltás.’ IV. Országos Jelenkor-történeti Konferencia. Budapest, 2005. október 24–26., 2005
Horváth Sándor: Sztrájktanyából huligántér. Egy morális pánik hatása a városi terek imázsára a hatvanas években, N. Kovács Tímea – Böhm Gábor – Mester Tibor (szerk.): Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Budapest, Kijárat, 2005. 165-180., 2005
Horváth Sándor: - A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Nézőpontok a szocialista korszak kutatásához., Századvég 2006, 2. 3-30., 2006
Horváth Sándor: - Ifjúsági lázadás a hatvanas években? Önteremtés és beavatás: feljegyzések a galeriből., Fons 2006, 1. 21-59., 2006
Horváth Sándor: - Kollektív erőszak és városi térhasználat 1956-ban: forradalmi terek elbeszélése., Múltunk 2006, 4., 2006
Horváth Sándor: Rowdys“, „Schnösel“ und „Gangs“ Subkulturen ungarischer Jugendlicher in den 1960er Jahren., Zeitgeschichte-online. Thema: Pop in Ost und West. Populäre Kultur zwischen Ästhetik und Politik, hrsg. von Árpád von Klímo und Jürgen Danyel. 2006, April, Potsdam, 2006
Horváth Sándor: Urbanisation socialiste: conflits culturels et outils de politique symbolique dans la première cité socialiste de Hongrie., . «Politiques symboliques en Europe centrale», La Nouvelle Alternative, Paris, 66-67, 2006, juin, 137-158., 2006
Horváth Sándor: - Kollektív erőszak és városi térhasználat., ’1956 és a magyar társadalom’. Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2006. október, 2006
Horváth Sándor: - „Fürödtünk a meleg uszodában, s az ablakon át gyönyörködtünk” – szövőnők a „Karády szobában”, Hajnal István Kör, 2006. június 30-júl.1. Balatonfüred, 2006
Horváth Sándor: Az éjszakai város: párok és kapcsolatok Sztálinvárosban, Sztálinváros az 1950-es években, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros, 2006. november, 2006
Horváth Sándor: Hősök és csavargók: mítoszok és identitások az ötvenes években, Folklór és történelem, 2006. november 30. – december 1. MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2006
Horváth Sándor: A munkásidentitás változása – az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás hatásai,, Megtorlások a XX. századi Magyarországon, 2006. december, Salgótarján, 2006
Horváth Sándor: The ’Great Tree Gang’ and the Urban Space. Moral Panics and Mental Maps in the socialist Budapest., 2006, március. European Social Science History Conference, Amszterdam, 2006
Horváth Sándor: ’Im Dunkeln über der Stadt. Freizeit, Öffentlichkeit und jugendliche Subkulturen in der sozialistischen Hauptstadt Ungarns der 60er Jahre., Jahrestagung, Collegium Carolinum, 'Von der europäischen Stadt zur sozialistischen Stadt und zurück?', München, Bad Wiessee 23-26. November 2006, 2006
Tóth Eszter Zsófia: Óbudától Békásmegyerig: lakáspolitika a Kádár-korszakban, 2006. szeptember 18. A Miskolci Egyetem „Fél(t)múlt” c. konferencián, 2006
Tóth Eszter Zsófia: „Mosolyogtak ránk és szánkba adták a jelszavakat”. Nők 1956-ban., Limes 2006/4., 2006
Tóth Eszter Zsófia: Munkások és munkásnők 56-os megéléstörténetei., Múltunk 2006/4., 2006
Tóth Eszter Zsófia: Munkásnők 56-os megéléstörténetei, "1956 és a társadalom" című konferencián a Politikatörténeti Intézetben, 2006. október 5., 2006
Tóth Eszter Zsófia: Az SZKP XX. kongresszusa munkás nézőpontból, 2006. február 22-én a Politikatörténeti Intézetben az “SZKP XX. kongresszusa" konferencián előadás, 2006
Tóth Eszter Zsófia: '56 és az oral history, 2006. nov. 15. Budapest Főváros Levéltára konferenciáján, 2006
Majtényi György: A snagovi napló., Kritika, 2006. november. 22-24., 2006
Majtényi György: Pártállami luxus. Az uralmi elit életformája az 1950-1960-as években., Fél(t)Múlt. A szocialista realizmus építészeti, társadalomtörténeti aspektusai. Miskolc, 2006. szept., 2006
Majtényi György: A NÉKOSZ és a társadalmi mobilitás., "A NÉKOSZ hat évtized távlatából" című konferencia, MTA, 2006. jún. 8., 2006
Horváth Sándor: Öffentliche Räume und das Bild der Einwohner der ersten „sozialistischen Stadt” in Ungarn, In: Wolfgang Mueller und Michael Portmann (Hrsg): Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende. Bécs, Österreichishen Akademie der Wissenschaften, 2007. 161-172., 2007
Horváth Sándor: A lakás és a fürdő: a munkás- és szociálpolitika prototípusai az ötvenes években., Múltunk 2007 / 2. 31-49., 2007
Horváth Sándor: ‘Walls behind the Scenes’., Film, Gedächtnis, Politik. TRAFO – Universität Wien, Bécs, 2007. május 2-6., 2007
Horváth Sándor: Folk devils of the socialist city: youth subcultures and gangs in the socialist Hungary., CEELBAS, University of London, 2007, május., 2007
Horváth Sándor: Pubs and their Socialist Customers: Everyday Life in a Socialist City., Authority and Expectations: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe, Charles University, Prága, 2007. június., 2007
Horváth Sándor: „Szeretem az örök fiatalságod” avagy a történetírás szemránckrémjei. Generációk a történelemben., Hajnal István Kör, Nyíregyháza, 2007. július., 2007
Horváth Sándor: The Eastern 'West': Narratives of Everyday Life in the Socialist Hungary., Authority and Expectations: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe. Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences. Pozsony, 2007. május., 2007
Majtényi György: Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-es, 1960-as években, Beszélő, 2007. (12. évf.) 9. sz. 68-85., 2007
Majtényi György: Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-es, 1960-as években. II., Beszélő, 2007. (12. évf.) 10. sz. 60-70., 2007
Majtényi György: A Stain on the Blue Couch. Lifestyles of the Dominant Elite in Hungary during the 1950’s and 1960’s., Regio. A Review of Studies on Minorities, Politics and Society, 2007, 2007
Majtényi György: Constructing social identities: on the history of social identities in Hungary after 1945., Pozsony, Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences, 10.-11. Mai 2007, 2007
Majtényi György: The Hunting Elite in 20th Century Hungary, Charles University, Prága, 21-22. June 2007, 2007
Majtényi György: Socialist Luxury: Lifestyles of the Elite in Hungary during the 1950s and 1960s, Central European University, Budapest 28–30. September 2007, 2007
Majtényi György: Hagyomány, protokoll, etikett. Az államszocialista elit öltözködése, Öltözködés és divat a szocializmusban. 2007. november 5-6. Budapesti Történeti Múzeum, 2007
Tóth Eszter Zsófia: “Puszi Kádár Jánosnak”. Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben., Napvilág Kiadó, Bp., 2007., 2007
Tóth Eszter Zsófia: “Mindenki… úgy ment oda, hogy ez a világcsúcs”. Munkásnő országgyűlési képviselők megéléstörténetei a szocialista időszakról., Aetas: 2007/2. 53-73. o., 2007
Tóth Eszter Zsófia: The cultural identity of semi-skilled women workers in Socialist Hungary., Testimonies of the City. Identity, Community and Change in a Contemporary Urban World. szerk. Richard Roger-Joanna Herbert. Aldershot, Ashgate, 2007. 45-72, 2007
Tóth Eszter Zsófia: Munkások és munkásnők 56-os megéléstörténetei., 1956 az újabb történeti irodalomban. szerk. Gyáni Gábor- Rainer M. János. 1956-s Intézet, Bp., 2007.388-404. o., 2007
Tóth Eszter Zsófia: A megesett lánytól az egyedülálló anyáig – a lányanyák megítélésének változása a generációs konfliktusok tükrében a szocialista időszakban., Hajnal István Kör Konferenciája, Nyíregyháza, 2007. július 5-6., 2007
Tóth Eszter Zsófia: The cultural identity forms of semi-skilled women workers in socialist hungary., CEU, Budapest, 2007, szeptember, 2007
Tóth Eszter Zsófia: Von Csorvás bis Békásmegyer: Leben in den Neubausiedlungen. Sozial- und Erfahrungsgeschichte von Akkordarbeiterinnen während der sozialistischen Period., Jelenbe nyúló félmúlt. A szocialista modernitás értelmezései Közép-Kelet-Európában. Workshop. Pécs, 2007. október 18-19., 2007
Tóth Eszter Zsófia: Munkásnők öltözködése a szocialista időszakban munkásnőkkel készített életútinterjúk alapján., Öltözködés és divat a szocializmusban. Konferencia. Budapesti Történeti Múzeum. 2007. november 5-6., 2007
Horváth Sándor: Myths of the Great Tree Gang: constructing urban spaces and youth culture in the 'socialist' Budapest, Testimonies of the City. Identity, Community and Change in a Contemporary Urban World. szerk. Richard Roger-Joanna Herbert. Aldershot, Ashgate, 2007. 73-95., 2007
Horváth Sándor: Csavargók, hajléktalanok, koldusok: A társadalmi gondoskodás rejtett gyakorlata Budapesten az 1960-as években, Történelmi Szemle 2008 / 3. 359-382., 2008
Horváth Sándor: Csudapest és a frizsiderszocializmus: a fogyasztás jelentései, turizmus és fogyasztáskritika az 1960-as években, Múltunk 2008 / 3. 60-83., 2008
Horváth Sándor: Im Dunkeln über der Stadt. Freizeit, Öffentlichkeit und jugendliche Subkulturen in der sozialistischen Hauptstadt Ungarns der 1950er und 1960er Jahre, In Thomas Bohn (Szerk.): Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? München, R. Oldenbourg, 2009. 293-310., 2008
Horváth Sándor: Hősök és csavargók: mítoszok és identitások az ötvenes években, In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. MTA Néprajzi Intézet,, 2008
Horváth Sándor: A lakótelepek népe és a bűn metaforái: a Mária Valériatól a csövesekig, In: N. Kovács Tímea (szerk.): A modernitás laboratóriumai: gyárak és lakótelepek. Budapest, Kijárat kiadó, 2008. 83-100., 2008
Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Nézőpontok a szocialista korszak kutatásához, In: Országos Jelenkor-történeti Konferencia előadásai. Szerk.: Majtényi György – Szabó Csaba. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 2008. 401-428., 2008
Horváth Sándor: „A lányok tudták, hogy nem istentiszteletre jönnek” – Hippi Ancsa, a galeri és a lányszöktetés, In: Bakó Boglárka – Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Határtalan nők. Budapest, Nyitott könyvműhely, 2008. 45-66., 2008
Horváth Sándor: Erika és az Óriáskerék. Ifjúsági lázadás és új társadalmi identitások létrehozása az 1960-as években, In: Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Bp., Nyitott Könyvműhely, 2008. 321-353., 2008
Horváth Sándor: Függőség és gondoskodás: koldusok, csavargók, éjjeli menedékhelyek a szocialista Budapesten, A politikai diktatúra társadalmiasítása. Miskolci Egyetem Jelenkortörténeti Műhely. 2008. május 6., 2008
Horváth Sándor: Szociális helyzet és szociálpolitika Budapesten az 1960-as években, Budapest a hatvanas években. Politikatörténeti Intézet. 2008. május, 2008
Horváth Sándor: Az állambiztonság és az ifjúsági szleng a szocialista korszakban, Folklór és nyelv. MTA Néprajzi Intézete, Budapest, 2008. december 4-5., 2008
Horváth Sándor: 'Wild West', 'gangster' and 'desperado' feelings: perception of the 'West' in youth subcultures in Hungary in the 1960s, Lisszabon, European Social Science History Conference, 2008, február, 2008
Horváth Sándor: Kneipen und ihre sozialistischen Kunden. Alltag in Sztálinváros, in der ersten sozialistischen Stadt Ungarns, Urbanisierung und Stadtentwicklung in Südosteuropa vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. 47. Internationale Hochschulwoche. Akademie für Politische Bildung, München, 2008, okt, 2008
Majtényi György: Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-es, 1960-as években I., Beszélő, 2007. (12. évf.) 9. sz. 68-85, 2008
Majtényi György: Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-es, 1960-as években II., Beszélő, 2007. (12. évf.) 10. sz. 60-70, 2008
Majtényi György: A Stain on the Blue Couch. Lifestyles of the Dominant Elite in Hungary during the 1950’s and 1960’s., Regio. A review of Studies on Minorities, Politics and Society, 2007. 261-285, 2008
Majtényi György: Az elit és a vadászat – újjáépítés és rendszerváltás között, In: Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk.: Majtényi György – Szabó Csaba. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kossuth Kiadó, Budapest, 2008. 489-508., 2008
Majtényi György: Keresztező életutak – vadászportrék a szocializmusból, Beszélő. 2008. (13. évf.) 7-8. sz. 72-96., 2008
Majtényi György: Őrök a vártán. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában, Bp., Nyitott Könyvműhely, 2008. 289-320., 2008
Majtényi György: Torwächter. Die Herrschaftselite in Ungarn in den 1950er und 1960er Jahren, \"Kakanien revisited\". Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa und Südosteuropa. www.kakanien.ac.at, 2008
Tóth Eszter Zsófia: "Was passiert, wenn ich ein wenig Wurzeln schlage?" Die erlebte Geschichte der Migration in den Lebenswegerzaehlungen von Arbeiterinen, In Claudia Kraft (szerk.): Geschlechterbeziehungen in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg, München, 2008. 137-165., 2008
Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history, In: Élettörténet a társadalomtudományokban. Szerk.: Bögre Zsuzsanna. Pázmány Társadalomtudomány / PPKE BTK Szociológiai Intézet, Bp; Piliscsaba : Loisir, 2007., 2008
Tóth Eszter Zsófia: A párttagság és a munkásőrség megéléstörténetei munkások és munkásnők életút-elbeszéléseiben, In Távolodások és közelítések.Rendszerváltás és a Kádár-korszak. Szerk.Majtényi György-Szabó Csaba. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, Bp. 441-461, 2008
Tóth Eszter Zsófia: Fekete vonat, Cséplő Gyuri, A pártfogolt – ingázók dokumentumfilmeken, Eszmélet 77. 50-75., 2008
Tóth Eszter Zsófia: “Gábor, csináljunk gyereket, hadd vessen cigánykereket!” A megesett lánytól az egyedülálló anyáig – a lányanyák megítélésének változása a szocialista időszakban, In Határtalan nők. Kirekesztés és befogadás a női társadalomban. szerk. Bakó Boglárka-Tóth Eszter Zsófia. Bp.,Nyitott Könyvműhely, 2008. 338-358., 2008
Tóth Eszter Zsófia: “Csörögtem a fodrásznőnek, hogy reggel hatra gyere, légy szíves”. Munkásnők, akik országgyűlési képviselők voltak., In Mindennapok Rákosi és Kádár korában. szerk. Horváth Sándor. Bp., Nyitott Könyvműhely Könyvkiadó, 2008. 264-288., 2008
Tóth Eszter Zsófia: „Az volt a jelszó, hogy hány cukorral kéri a feketét. A gyeses csajok csinálták.” A gyesen lévő nők mindennapjai a lakótelepeken az 1980-as években., In: Lakótelepek. A modernitás laboratóriumai.szerk. N. Kovács Tímea. Kijárat Kiadó, Budapest, 2008. 101-123., 2008
Tóth Eszter Zsófia: .„Juli-Dzsuli-Júlia”. Képzetlen bevándorló nők és a nagyvárosi szépségideál Budapesten a második világháború után, Korunk, 2008/12. 53-60., 2008
Tóth Eszter Zsófia: Munkáspolitika a 60-as évek Budapestjén, Budapest a hatvanas években konferencia. Politikatörténeti Intézet, 2008. május., 2008
Tóth Eszter Zsófia: “Mindenki… úgy ment oda, hogy ez a világcsúcs”. Munkásnők, akik országgyűlési képviselők voltak - Éva és Paula története, A politika társadalomtörténete. Hajnal István Kör Konferenciája, Túrkeve, 2008. augusztus 29-30, 2008
Horváth Sándor: A munkásidentitás változása - az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás hatásai, In: Szederjesi Cecília (szerk.): Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján - Bp., 2008. 291-299., 2008
Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában, Bp., Nyitott Könyvműhely, 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:55:18
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »