Növekedés, intézményrendszer és piaci folyamatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49602
típus K
Vezető kutató Kapás Judit
magyar cím Növekedés, intézményrendszer és piaci folyamatok
Angol cím Economic gowth, institutional mix and market process
zsűri Gazdaság
Kutatóhely GTK Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Czeglédi Pál
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 2.900
FTE (kutatóév egyenérték) 2.16
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk alapvető kérdése az volt, hogy az intézményrendszer hogyan és miért gyakorol hatást a gazdasági növekedésre. Erre az osztrák iskola megközelítésében kerestük a választ. A kutatás elméleti részében egy olyan keretet dolgoztunk ki, amely feltárta a gazdasági szabadság, az intézmények és a vállalkozás közötti összefüggéseket. Ennek sarokpontja egy koherens gazdasági szabadság-koncepció megalkotása volt, mely Hayek (1960) szabadság-koncepcióján alapult. Elméleti koncepciónk egyik fontos következménye volt, hogy lehetővé tette a kormányzati cselekvéseknek a gazdasági szabadság szempontjából történő felosztását szabadság-kompatibilis és nem kompatibilis tevékenységekre. Az osztrák iskola vállalkozáselméletére (Kirzner 1973) építkezve elméletünkben a gazdasági szabadság koncepciója elkülönült a hatékonyság koncepciójától, s a gazdasági szabadság intézményei a gazdasági növekedés különálló tényezőjét jelentik. Ennek oka az, hogy a gazdasági szabadság intézményei támogatják a vállalkozói felfedezéseket. A vállalkozás tehát az a csatorna, amelyen keresztül a gazdasági szabadság képes kifejteni jótékony hatását. Elméleti struktúránk empirikus kutatásunk számára is megadta a keretet. Ennek során egyrészt kidolgoztunk egy mérőszámot, amely a szabadság-kompatibilis és nem kompatibilis intézmények szétválasztásán alapul, majd ezzel és más gazdasági szabadság indexszel ország-keresztmetszeti regressziókat végeztünk. A vizsgálat alátámasztotta elméletünket.
kutatási eredmények (angolul)
The major concern of our research was to investigate why and how institutions affect economic growth. To give an answer to this question our theoretical framework was Austrian economics. In the theoretical part of the research we developed a framework to explore the relationship between economic freedom, institutions and entrepreneurship. Its cornerstone was a development of a coherent concept of economic freedom which was based on Hayek’s (1960) concept of freedom. An important consequence of our concept was that it allowed us to categorize governmental actions from the viewpoint of economic freedom into freedom-compatible and freedom-non-compatible actions. Our concept of economic freedom, connected with the Austrian theory of entrepreneurship (Kirzner 1973) is a category in its own right which is different from that of economic efficiency and it is a separate factor in economic development. The reason behind that is that entrepreneurial discoveries are supported by the institutions of economic freedom. Thus, the channel through which economic freedom deploys its beneficial effects is entrepreneurship. In our empirical analyses we relied on our theoretical framework. Here, on the one hand, we developed a measure based on the separation of freedom-compatible and non-compatible institutions, and on the other hand, we did cross-country regressions with our measure and another economic freedom index. The results provided a support for our arguments.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2007/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kapás Judit: Variants of the Firm: the M-form versus the Market-like Form, In: Hámori, B. et al (eds.): Paradigm Shift – Information, Knowledge and Innovation in the Knowledge Economy. University of Debrecen, pp. 29-45., 2005
Czeglédi Pál: A társadalmi elemzés szintjei a növekedéselméletben, In: Hámori, B. et al (eds.): Paradigm Shift – Information, Knowledge and Innovation in the Knowledge Economy. University of Debrecen, pp. 267-282., 2005
Czeglédi Pál: Növekedéselmélet osztrák-intézményi perspektívában?, Competitio 3. 3. 157-173. o., 2005
Czeglédi Pál: Szerződési szabadság és gazdasági növekedés az átmeneti országokban, Competitio 5. 1. 95-113. o., 2006
Kapás Judit: Towards an Understanding of the Variety of Firms, Acta Oeconomica Vol. 55. No. 1. pp. 43-61., 2005
Czeglédi Pál: Szabályozási koherencia és gazdasági növekedés, Competitio 6. 1. 60-81. o., 2007
Czeglédi Pál -Kapás Judit: “Growth” in the Theory of the Firm: What Role for Entrepreneurship?, In: Pavlovic, D. K. (ed.): Entrepreneurship and Macroeconomic Management. Pula: University of Rijeka, Faculty of Economics and Tourism, pp. 177-193., 2005
Kapás Judit: A piac és a vállalat: a kétféle koordinációs probléma megoldásai, Külgazdaság XLIX. 7-8. 4-20. o., 2005
Czeglédi Pál: A gazdasági szabadság mint az intézményi környezet indexe. A fejlődés-gazdaságtan új eredményei, Külgazdaság 50. 2. 54-75. o., 2006
Czeglédi Pál: Economic Growth and Institutional Coherence, New Perspectives on Political Economy 2. 2. pp. 1-25., 2006
Kapás Judit: The Coordination Problems, the Market and the Firm, New Perspectives on Political Economy Vol. 2. No. 1. pp. 14-36., 2006
Czeglédi Pál: Piaci intézmények és gazdasági növekedés: a modern osztrák iskola nézőpontja, Philosophiae Doctores, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
Czeglédi Pál - Kapás Judit: Economic Freedom: A Hayekian Conceptualization, New Perspectives on Political Economy, Vol. 3. No. 2. pp. 205-230., 2007
Kapás Judit: Variety of Firms: A Co-evolution of Physical and Social Technology, In: Korliras, P. G. (ed.): The Variety of Economic Institutions Under the Many Forms of Capitalism. Athens: AUEB, pp. 129-145., 2007
Czeglédi Pál - Kapás Judit: Economic Freedom and Development, Budapest: Akadémiai Kiadó (előkészületben), 2008
Czeglédi Pál - Kapás Judit: Economic Freedom in Terms of Kinds of Government Actions: An Empirical Investigation, Acta Oeconomica, Vol. 58. No. 2. pp. 157-184., 2008
vissza »