A gazdaság strukturális alkalmazkodásának ökonometriai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49603
típus K
Vezető kutató Korösi Gábor
magyar cím A gazdaság strukturális alkalmazkodásának ökonometriai vizsgálata
Angol cím Structural Adjustment of the Economy, an Economic Analysis
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.870
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vállalatok bérezési döntéseiben kiemelkedik a termelékenység növekményével arányos bérnövekedés szerepe. Ez azonban egy dinamikus keretben elemezhető megbízhatóan, az egyéni munkavállalói adatokból becsülhető statikus modellek nem csak alulbecslik ennek jelentőségét, de a hiányzó dinamika következtében más változók látszólag a bérek fontos tényezőjévé válnak. A külföldi tulajdonú cégek például lényegesen magasabb fizetést adnak a szokásos statikus emberi tőke modell által előrejelzettnél; ez egy dinamikus modell keretében lényegében eltűnik. A bérezési döntések elemzésében kiemelten vizsgáltam, különbözik-e a kutató-fejlesztő tevékenységet végző vállalatok bérezése a többiekétől. Az innovatív vállalatoknak speciális képességű szakemberekre van szüksége, és a fejlesztésben közvetlenül részt nem vevő dolgozóktól is a szokásosnál nagyobb rugalmasságot kívánhat az új módszerek, eljárások, termékek bevezetése, így a vállalat hajlandó lehet az átlagnál jobban megfizetni azonos képzettségűek közül a tehetségesebbek megnyeréséhez szükséges többletbért. Ennek mértéke a különböző modellek alapján a bér 5-15%-a közé esik, ámbár ez egyetemet végzettek közt ennél is magasabb lehet. A vállalatok bérezését a dinamikus modellben vizsgálva alig találunk innovációs prémiumot, mert a kifizetett bérek összhangban vannak a fejlesztő cégek magasabb, és gyorsabban növekvő termelékenységével.
kutatási eredmények (angolul)
Rent sharing is the key element of the wage setting of Hungarian firms. This can only be properly analysed in a dynamic model. The characteristics of the available individual employee data only facilitates static modelling. In the static model, other variables take up the role of the omitted dynamics. For example, foreign firms pay considerably higher wages than predicted by the standard human capital model, but that difference practically disappears in a dynamic model. I analysed if innovative firms set wages differently from other companies. Innovative firms need employees with special skills, and the introduction of new procedures and products may require flexibility from those workers not directly involved in the development process. That means that the company may be willing to pay higher wages to reward these special skills. This premium is estimated to be in the range of 5-15% of the total wage, although it may even be higher for university graduates. On the other hand, this wage difference largely disappears in the dynamic model, as innovative firms have higher productivity, and that also increases faster.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49603
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Kőrösi Gábor: Munkahelyteremtés és -rombolás, Munkaügyi Szemle, 58. évf., 3. sz. 4-6. old., 2009
Kőrösi Gábor: Dynamics of inter-firm wage differentials, Fazekas K. -- Kézdi G. (szerk.): The Hungarian labour market 2007; MTA KTI--OFK, 47--59. old., 2007
Kőrösi Gábor: Innovation and Rent Sharing in Corporate Wage Setting in Hungary, BWP 2009/8, Budapest, 20 old., 2009
Kőrösi Gábor: Vállalatok közti bérkülönbségek dinamikája, Fazekas K. -- Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör 2006; MTA KTI--OFK, 48--59. old., 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:05:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »