A Dunántúli-középhegység és környezetének mozgástörténete 160 és 50 millió év között: integrált paleomágneses, tektonikai, üledékföldtani-ősföldrajzi kutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49616
típus K
Vezető kutató Mártonné Szalay Emoke
magyar cím A Dunántúli-középhegység és környezetének mozgástörténete 160 és 50 millió év között: integrált paleomágneses, tektonikai, üledékföldtani-ősföldrajzi kutatás
Angol cím Tectonic history of the Transdanubian Range and related areas between 150 and 50 Ma: integrated paleomagnetic, microtectonic sedimetological and paleogeographic study
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Paleomágneses Laboratórium (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
résztvevők Fodor László
Haas János
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 14.040
FTE (kutatóév egyenérték) 1.52
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nagyszámú, jó minőségű paleomágneses irányt határoztunk meg a Déli-Alpok (DA) előterére és stabil Isztriára. Ez lehetővé tette, hogy első ízben közvetlen adatokra támaszkodva látszólagos pólusvándorlási görbét (APW) határozzunk meg az Adriai mikrolemezre (Adria) 150-170 millió év közötti időre. Ezen APW alkalmas arra, hogy hozzá viszonyítsuk régiónk tektonikai egységeinek nagyléptékű mozgásait, köztük a Dunántúli-középhegységét (DKH) is. Új és korábban publikált adatokból a DKH-re is új APW-t határoztunk meg a fenti időszakra. Ez jellegében hasonló Adria APW-jéhez. A két APW legfontosabb közös vonása egy 30°-os nyugati forgás következménye, amely 115-100 millió év között történt. Ez a paleomégneses módszerrel kimutatott tektonikai esemény egyidős a mindhárom tanulmányozott területen jelentkező üledékhézaggal és a DKH és a DA üledékgyűjtői közötti közvetlen kapcsolat megszűnésével. Amint azt a paleomágneses adatok mutatják Adria és a DKH közötti kapcsolat kb. 60 millió évvel ezelőtt szakadt meg, mikor a DKH 40°-ot rotált keletre, míg Adria nem. A DKH fent jellemzett forgási eseményei alig tükröződnek a feszültségtér irányának változásában, mivel a kréta korú markereket gyakran nehéz megkülönböztetni a fiatalabbaktól. A DKH belső szerkezetét illetőleg, a korábbinál lényegesen részletesebb kép ellenére sem jelentkeznek olyan különbségek a DKH különböző részei között, amelyeket egy kb. 100 Ma környékén lezajlott takaróáttolódás bizonyítékaként értelmezhetünk.
kutatási eredmények (angolul)
We obtained a large number of high quality paleomagnetic directions for the foreland of the Southern Alps (SA) and for stable Istria. Thus, we were able to define the first time a direct apparent polar wander (APW) curve for the Adriatic microplate (Adria) for 150-70Ma. This APW serves now as a reference frame for describing the large scale displacements of different tectonic units of our region, among them the Transdanubian Range (TR). Based on new and earlier published paleomagnetic results, we also defined a new APW for the TR for the above time interval. This is similar in character to the APW for Adria. The most important common feature of the respective APWs is due to an about 30° CCW rotation between 115 and 100Ma. The paleomagnetically detected tectonic event coincides with sedimentary hiatus in all three studied areas and with the termination of direct connection of the sedimentary basins of TR and SA. As paleomagnetic data suggest, the final break between Adria and TR happened only around 60Ma, when TR rotated in the CW sense about 40°, while Adria did not. The two large rotation events of the TR is only weakly reflected in the change of the stress field orientation, since the Cretaceous markers are often heavily overprinted by later processes. Concerning the internal structure of the TR, despite of the now detailed picture, there is no indication for significant relative movements within TR which we could interpret as evidence for nappe movement around 100Ma.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49616
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Márton E, Moro A, Cosovic V: A preliminary report on paleomagnetic Investigations of the Cretaceous limestones, Istria, Third Croatian Geological Congress, Abstract Book. p93., 2005
Márton E, Zampieri D, Cosovic V, Moro A: Inclination shallowing in Scaglia Rossa, IAGA 10th New Trends in Geomagnetism, Valtice, Czech Republik, September 3-8. Travaux Géophysiques 28, 80., 2006
Márton E, Convert P, Haas J: Old conglomerate test applied to a new problem, IAGA 10th New Trends in Geomagnetism, Valtice, Czech Republik, September 3-8. Travaux Géophysiques 28, 77-78., 2006
Márton E, Zampieri D, Cosovic V, Moro A: Tectonic Implication of new paleomagnetic results from Late Cretaceous rocks of the stable part of the Adria microplate, International Geological Congress on the Adriatic area, Urbino, Italy, June 19-20., 2006
Convert P., Márton E., Haas J: Are there olistoliths on the Eperkés Hill? The paleomagnetic answer, 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, Zakopane, Poland, April 19-22. GeoLines 20, 31., 2006
Márton E, Zampieri D, Cosovic V, Moro A: Late Cretaceous paleomagnetic results from the Adriatic foreland, 7th Workshop on Alpine Geological Studies, Abstract Book, 57., 2005
Márton E, Cosovic V, Moro A, Zampieri D.: Reference apparent polar wander curve for Adria from direct measurement on late Jurassic–Cretaceous sediments in autochthonous position, Geophysical Research Abstracts 9, EGU2007-A-04370., 2007
Márton E, Cosovic V, Moro A, Zampieri D.: Reference apparent polar wander (APW) curve for the tectonic interpretation of the late Jurassic – Cretaceous paleomagnetic results from the Transdanubian Range, MFT és MGE vándorgyűlés, Huntek Workshop, Abstracts, 47., 2007
Grabowski J, Haas J, Márton E, Pszczolkowski A.: Magnetostratygrafia wapieni pelagicznych z pogranicza jury i kredy w profilu Lokut (Góry Bakońskie, Węgry), Tomy Jurajskie IV, 136-137., 2007
Márton E, Cosovic V, Zampieri D, Moro A, Drobne K.: Tithonian–Eocene apparent polar wander curve for Adria from direct measurements, Alpine Workshop 2007 Abstract Volume, 43., 2007
Fodor L,: A Dunántúli-középhegység szerkezetfejlődése, HUNTEK találkozó Budakalász, 2007
Grabowski J, Haas J, Márton E, Pszczolkowski A.: Paleomagnetism of the Jurassic/Cretaceous boundary beds in the Lókút section, Trasdanubian Range, Hungary: Application to magnetostratigraphy, Contributions to Geophysics and Geodesy, special issue, 27-29., 2008
Grabowski J, Haas J, Márton E, Pszczolkowski A.: Magnetostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary in the Lókút section, Trasdanubian Range, Hungary, IGCP 506 Abstract Volume, 80-81., 2008
Fodor L, Márton E: Cretaceous tectonics and paleomagnetism of the Vértes Hills, central Transdanubian Range, Hungary: Local structures and fare-field speculations, SlovTec08 Proceedings and Excursion Guide, 33-34., 2008
Kiss A, Fodor L.: Cretaceous structural evolution of the Bakony Mts., Hungary, Geolines 19, 61-63., 2005
Convert P., Márton E., Haas J: Palaeomagnetic evidence for megabreccia horizon in the Upper Jurassic sequence of Eperkés Hill, Transdanubian Range, Hungary, Acta Geologica Hungarica – Central European Geology 54, 1, 43-56., 2006
Haas J: Geological garden in Tata, Transdanubian Range, Hungary, Nova Acta Leopoldina NF94, 349, 237-251, 2007
Márton E: Paleomágneses Adatok, A Vértes hegység földtana, Magyarázó a Vértes hegység földtani térképéhez, 1:50000, (Budai T, Fodor L. szerk.), Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 151-155, 2008
Márton E, Ćosović V, Moro A, Zvocak S: The motion of Adria during the Late Jurassic and Cretaceous: New paleomagnetic results from stable Istria, Tectonophysics 454, 44-53., 2008
Tomljenović B, Csontos L, Márton E, Márton P: Tectonic evolution of the northwestern Internal Dinarides as constrained by structures and rotation of Medvednica Mountains, North Croatia, Geological Society, London, Spesial Publications 298, 145-167., 2008
Grabowski J, Haas J, Márton E, Pszczółkowski A4: Magneto- and biostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary in the Lokut section (Transdanubian Range, Hungary), Geological Quarterly (benyújtva), 2009
Márton E, Moro A: New paleomagnetic results from imbricated Adria: Ist Island and related areas, Geologica Croatica (benyújtva), 2009

 

Projekt eseményei

 
2017-02-21 13:16:47
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Földfizikai Főosztály (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet), Új kutatóhely: Paleomágneses Laboratórium (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet).
2016-08-10 15:16:34
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Paleomágneses Laboratóriuma (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet), Új kutatóhely: Földfizikai Főosztály (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet).
vissza »