Koraújkortörténet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49626
típus K
Vezető kutató Poór János
magyar cím Koraújkortörténet
Angol cím Early Modern History
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barta János
Kalmár János
Kontler László
Korpás Zoltán
Krász Lilla
Molnár Antal
Papp Imre
Rákóczi István
Soós István
Szántay Antal
Szántó György Tibor
Szilágyi Ágnes Judit
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2007-09-30
aktuális összeg (MFt) 3.530
FTE (kutatóév egyenérték) 0.91
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Koraújkortörténet című pályázat célkitűzése egy kora újkor történetét feldolgozó (tan)könyv kéziratának az „előállítása” volt. A kézirat elkészült. A szerződésben foglaltaknak megfelelően a kötet − 1,5−2 ív terjedelmű tanulmányokban − a 15−18. századi egyetemes történelem kulcskérdéseit taglalja négy tematikus blokkban: 1. Háborúk, polgárháborúk, forradalmak 2. Birodalmak, államok, tartományok 3. Vallásügy, vallási megújulás, vallásháborúk 4. Gyarmattartók és gyarmatok. A szerkesztett, de még kiadói szerkesztés előtt álló kéziratot mellékelem. Megjegyzések: 1. A beszámoló közlemények iránt érdeklődő rovatát azért nem töltöttem ki, mert a pályázat célja egy közlemény kéziratának az elkészítése volt, ami megtörtént. 2. A szerződésben vállaltam, hogy a kézirat elkészülte után kísérletet teszek a kötet megjelentetésére vagy − minimum − elektronikus formában hozzáférhetővé teszem. Bízom abban, hogy a Koraújkortörténet 2008-ban megjelenik. Ha nem, a 2008/9-es tanév első félévétől elérhető lesz az ELTE BTK honlapján.
kutatási eredmények (angolul)
The dedicated purpose of competition „Early-modern Ages” was to produce a volume focusing on the history of early-modern ages. The manuscript is finished. As set out in the contract the volume is composed of essays of 60−80.000 characters discussing key elements of 15th−18th century world history broken down to four areas of focus: 1. Wars, civil wars, revolutions; 2. Empires, states, provinces; 3. Religion, religious reform, wars of religion; 4. Colonizers and colonies. Find the copy-read manuscript submitted to editorial scrutiny attached. Notes: 1. I have not filled out the „publications” section of the report, since the purpose of the competition was the production of a manuscript for a publication. That is duely done. 2. In the contract I agreed to an attempt to publish a volume upon completing the manuscript or at least make it available online. I surely hope that „Early-modern Ages” will be published in 2008. If not, it will be available on the website of ELTE BTK as soon as 1st term of academic year 2008-2009.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2011/
döntés eredménye
igen
vissza »