Intraspecific polymorphism and prokaryotic symbionts in clonal amoeboid organisms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49632
Type K
Principal investigator Török, Júlia Katalin
Title in Hungarian Az intraspecifikus polimorfizmus és prokarióta szimbionták vizsgálata klonálisan szaporodó amöboid egysejtű szervezeteknél
Title in English Intraspecific polymorphism and prokaryotic symbionts in clonal amoeboid organisms
Panel Ecology and evolution 1
Department or equivalent Department of Systematic Zoology and Ecology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 6.810
FTE (full time equivalent) 3.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szabadonélő házas amőbák közé tartozó Arcella (Amoebozoa, Arcellinida) genus különböző fajaiból vegyes és klóntenyészetek létrehozását követően molekuláris filogenetikai vizsgálatokkal elhelyeztem a genust az Amoebozoa törzsfán a Tubulina csoporton belül. Más egysejtű csoportok genusaitól eltérően a 18S rRNS gén az eltérő morfológiájú faj csoportok vonatkozásában nem mutatott számottevő különbséget. A Magyarországon előforuló 17 Arcella faj közül hétnek, köztük az igen ritka Arcella formosa-nak a parciális 18S rRNS génjét sikerült megszekvenáltatni. Házas amőbából első ízben történt endobionta baktériumok kitenyésztése és 16S rRNS génen alapuló karakterizálása. Elsősorban a szimbiózisokban is legjellemzőbb Alpha-, továbbá a Betaproteobacteria dominált. Több, más élőlényekben szimbionta ill. endobionta szervezet mellett néhány humán patogén is mutatkozott. Azonos klóntenyészetből ismételt vizsgálatoknál több taxon (pl. a Rhizobium gallicum) is előkerült. A több diazotróf tulajdonságú baktérium jelenléte felveti egy esetleges mutualisztikus kapcsolat lehetőségét a tápanyagszegény közegben perzisztáló amőbák és endobiontáik között. A FISH vizsgálatok tanúsága szerint a baktériumok a citopazma teljes terjedelmében jelen vannak. Az endobionták és a táplálékszervezetek elhelyezkedése közti különbséget TEM felvételek igazolják. Az endobionta baktériumok átadása a vertikális úton felül az olykor több Arcella egyed közti időleges plazmahidakon át, horizontálisan is történhet.
Results in English
Different species of the free living testate amoeba genus Arcella (Amoebozoa, Arcellinida) were subjected to molecular phylogenetic study and the genus was placed among the Tubulina on the amoebozoan phylogenetic tree. Contrary to some other protozoan groups, the 18S SSU rRNA gene sequence did not show marked differences among the different morphological groups of Arcella. Seven out of the 17 species recorded in Hungary so far yielded partial sequences, including the very rare Arcella formosa. For the first time in testate amoeba research endobiont bacteria were cultured and characterised by 16S SSU rRNA gene sequences. Dominating groups were Alphaproteobacteria – most typical in symbiotic relationships – and Betaproteobacteria. Besides more bacteria of symbiotic or endobiotic nature some human pathogenes have occurred. Repeated investigation of the same clonal culture resulted the repeated appearance of some taxa (e.g. Rhizobium gallicum). The presence of more diazotrophic bacteria suggests the possibility of a putative mutualistic relationship between the hosts persisting under poor nutrient supply and the endobionts. According to FISH surveys the bacteria are present over the whole cytoplasm. TEM micrographs demonstrate the different appearance of a food vacuole containing bacteria and an endobiont. In addition to vertical transfer, an interchange of bacteria may happen in horizontal way through cytoplasmic threads during plasmogamy, occasionally involving more specimens.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49632
Decision
Yes

 

List of publications

 
Török, JK; Pollák B; Heéger Zs; Csikós Gy; Márialigeti K: First evidence on bacterial endocytobionts in the testate amoeba genus Arcella, Protistology. An International Journal. 5(4): 303-312, 2008
Török, JK.: Molecular phylogeny of different morphological lineages in Arcella (Amoebozoa: Lobosea, Arcellinida) based on partial SSU rRNA gene sequences, Előadás, ISTA 5 (5th International Symposium on Testate Amoebae), Montbéliard, 2009. szeptember 14-17., 2009
Török, JK; Csikós, Gy; Pollák, B; Bartha, Zs; Márialigeti, K.: Characterization of intracellular bacteria from clonal cultures of Arcella spp. (Amoebozoa, Arcellinida), Poszter, ISTA 5 (5th International Symposium on Testate Amoebae), Montbéliard, 2009. szeptember 14-17., 2009
Török JK.: Phylogeny of Arcella: a comparative analysis of different morphological species groups based on partial SSU rRNA gene sequences, Absztrakt p. X Tagungsprogramm und Abstracts. 28. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie, 2009
Török, JK; Csikós Gy; Pollák B; Heéger Zs; Márialigeti K.: Light and electron microscopical studies on morphological polymorphism in clonal cultures of Arcella species with special regard to their endocytobionts, Protistology. An International Journal. 5(1): 80, 2007
Török JK.: Investigations on clonal cultures of Arcella species, Absztrakt p. 36 Tagungsprogramm und Abstracts. 26. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie, 2007
Heéger, Zs; Török, JK; Márialigeti K.: Természetes vizekben élő amőbák és endocitobionta baktériumaik vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel, Előadás, LI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2009. szeptember 30. - október 2., 2009
Heéger, Zs; Török, JK; Márialigeti K.: Long term changes in the intracellular bacterium spectra of Arcella spp. (Lobosea, Arcellinida), Előadás, CEFORM 2 ( 2nd Central European Forum for Microbiology), Környezeti Mikrobiológia Szekció, EML-12, Keszthely, október 2009. 7-9., 2009
Heéger Zs; Pollák B; Török JK; Márialigeti K.: Total intracellular bacterium spectra from different clonal cultures of Arcella spp. compared by DGGE, Protistology. An International Journal. 5(1): 36, 2007
Pollák B; Heéger Zs; Török JK; Márialigeti K.: Molecular biological identification of cultured and native prokaryotic endocytobionts of Arcella spp., Protistology. An International Journal. 5(1): 63, 2007
Back »