A platinafémek előfordulása a Darnó-öv és környezetének mezozóos és paleogén korú magmás kőzeteiben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49633
típus K
Vezető kutató Molnár Ferenc
magyar cím A platinafémek előfordulása a Darnó-öv és környezetének mezozóos és paleogén korú magmás kőzeteiben
Angol cím Occurence of platinum group elements in the magmatic rocks of Mesozoic and Palaeogene age in the Darnó belt and its surroundings
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásványtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bartha András
Földessy János
Hartai Éva
Németh Norbert
Szakáll Sándor
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 7.250
FTE (kutatóév egyenérték) 0.70
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink során a Darnói-egység triász korú szubmarin bazaltos kifejlődéseit összehasonlítottuk a Dinaridák hasonló jellegű és korú földtani képződményeinek vulkanológiai, ásványtani-kőzettani és a geokémiai jellemzőivel. Eredményeink arra utalnak, hogy a sajátos vulkanizmus a Neo-Tethys óceán riftesedési folyamatának előrehaladott állapotában ment végbe. Geokémiai adataink megerősítették, és tovább árnyalták a Darnói-egység és a Szarvaskői-egység párnaláváinak és intruzív kifejlődéseinek eltérő petrogenetikáját. A Szavaskői-egység jura korát Ar-Ar módszerrel végzett újabb korhatározás alapján megerősítettük. Kimutattuk, hogy a Szarvaskői-egység gabbrójának kristályosodását magmás fluidum szegregációja kísérte. Geokémiai vizsgálataink azonban csak a bazaltos párnaláva kifejlődésekben találtak csekély Pt, Pd és Ir anomáliát (1-70 ppb). Pd-anomáliák (1-2 ppb) a Darnói-egység bazaltos képződményeiben is előfordulnak. A paleogén korú Recski Magmás Komplexum vulkáni sorozataiban új érchordozó szerkezeteket határoztunk meg és ezekben a Pt, Pd és Ru tized ppm nagyságrendű koncentrációit találtuk. Kutatásain eredményei azt bizonyítják, hogy a platinafémek hidrotermás folyamatok során mobilisak. A platinafémek másodlagos dúsulásait olyan hidrotermás folyamatok alakították ki, melyeknek oldatai nagy sótartalmúak voltak.
kutatási eredmények (angolul)
Comparative studies on volcanology, mineralogy, petrology and geochemistry of the submarine basaltic formations of the Darnó unit and similar units of the Dinarides have been completed in the frame of the research project. Results suggest that this peculiar volcanism took place in the advanced rifting stage of the Neo-Tethyan Ocean. Results of geochemical studies confirm the different petrogenesis of pillow basalts and intrusive rocks in the Szaravaskő Unit. The Jurassic age of magmatism in the Szarvaskő unit was confirmed by new Ar-Ar age determinations. Magmatic fluid segregation processes in relation to crystallization of gabbro in the Szarcvaskő unit was also stuied. However, geochemical analyses fund small Pt, Pd és Ir anomalies (1-70 ppb) in the basaltic rocks of this unit only. Occurrences of geochemical anomalies of Pd (1-2 ppb) was also found in the basalts of the Darnó unit. In the volcanic sequences of the Recsk Magmatic Complex of Palaeogene age, new hydrothermal ore structures were defined and enrichments of Pt, Pd Ru in the order of tenths of ppm were detected. Results of research prove that hydrothermal processes are capable to mobilize platinum group metals. The secondary enrichments of these metals were formed in hydrothermnal systems characterized by high salinities of solutions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49633
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Péntek A., Molnár F., Watkinson D.H.: Mineralogy and formation conditions of gabbro pegmatites and overprinting hydrothermal parageneses in the Szarvaskő Complex, Bükk Mts., NE-Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series vol. 5., p. 92., 2006
Péntek A., Molnár F., Watkinson D.H.: Magmatic fluid segregation and overprinting hydrothermal processes in gabbro pegmatites of the Neotethyan ophiolitic Szarvaskő Complex, Bükk Mts., NE-Hungary., Geologica Carpathica 57, 6, p. 433-446, 2006
Kiss, G., Molnár, F., Palinkas, L.: Peperitic pillow basalts and fluid-rock interaction processes in the Darnó Unit, NE Hungary, A Maygarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, HUNTEK Workshop, Abstracts, 2007
Ucurum, A., Lechler, P. J., Arehart, G.B., Molnár, F.: Platinum-Group Element, Stable Isotope, and Fluid Inclusion Investigation of the Ultramafic Rock-Hosted Gunes-Sogucak Ni-Cu-Sulfide Mineralization, Gunes Ophiolite, East-, International Geology Review, 49, 169-192., 2007
Molnár F.: The Cu-Au-Ag-Zn-Pb ore complex at Recsk: a uniquely preserved and explored porphyry-skarn-epithermal system., Proceedings of the 9th Biannual SGA Meeting, Dublin Ireland, vol. 1, 226-240, 2007
Molnár, F., Jung, P., Kupi, L., Pogány, A., Vágó, E., Viktorik, O., Pécskay, Z: Epithermal zones of the porphyry-skarn-epithermal ore complex at Recsk., Publications of the University of Miskolc, Geosciences series A. Mining. Volume 73.101-130, 2008
Palinkaš, L.A., Bermanec, V, Borojević Šoštarić, S, Kolar-Jurkovšev, T, Strmić Palinkaš, S., Molnar, F. and Kniewald, G.,: Volcanic facies analysis of a subaqueous basalt lava-flow complex at Hruškovec, NW Croatia — Evidence of advanced rifting in the Tethyan domain., Journal of Volcanology and Geothermal Research, in press, 2008
Kovács S., Józsa S., Molnár F., Gulácsi Z., Dosztály L., Kiss G., Kövér Sz., Ozsvárt P., Palinkaš L., Sudar M., Jovanović D., Djerić N., Migiros G., Papanikolaou D., Tselepidis V.,: Reassesment of the Mesozoic Darnó Hill ophiolite complex (NE Hungary) and comparisons with the Inner Dinarides and Inner Hellenides – preliminary data, Földtani Közlöny, in press, 2008
Kiss G., Molnár F., Palinkaš L. A: Triassic pillow basalts and associated fluid-rock interaction processes in the Darnó Unit, NE Hungary, Geologica Croatia, in press, 2008
vissza »