Investigation of the Hungarian enchytraeid fauna; taxonomy and zoogeographic synthesis. Enchytraeids of the Transdanubian Mountains (Bakony, Gerecse), Mecsek and Villány-Montains  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49635
Type K
Principal investigator Abaffyné dr. Dózsa-Farkas, Klára
Title in Hungarian Magyarország enchytraeida (Oligochaeta: Enchytraeidae) faunájának feltárása, taxonómiai és faunagenetikai szintézise. Dunántúli Középhegység (Bakony, Gerecse), a Mecsek és a Villányi-hegység vizsgálata
Title in English Investigation of the Hungarian enchytraeid fauna; taxonomy and zoogeographic synthesis. Enchytraeids of the Transdanubian Mountains (Bakony, Gerecse), Mecsek and Villány-Montains
Panel Ecology and evolution 1
Department or equivalent Department of Systematic Zoology and Ecology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 3.080
FTE (full time equivalent) 2.25
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az enchytraeidák (Oligochaeta) a mezofauna fontos csoportját alkotják, de a hazai faunát tekintve még mindig sok a tennivaló. A célt, a magyar fauna megismerését, állatföldrajzi helyzetének felmérését, 2000 óta 3 elnyert, egymásra épülő OTKA pályázat támogatásával kívánom elérni. Az első lehetővé tette az É-Középhegység kutatását, a második 2005-2009 közt, a Dunántúli-Középhegység, a Mecsek és a Villányi hegység vizsgálatát, 2009-ben elnyert pályázat pedig a síkvidéki erdőkét és gyepekét. A Bakony, Gerecse, Vértes, Mecsek és a Villányi hegységekből 74 fajt (12 genus) mutattam ki, 9 tudományra új faj került elő és 6 faj új a magyar faunára. Ezenkívül faunára új 2 terresztrikus polychaetát is kimutattam. Az összes enchytraeida-adat új a területre nézve. Az Északi-Középhegység kutatási eredményeivel együtt most már 92 fajt ismerünk a hazai hegyek faunájából. Az új fajok közül 4 már publikálva lett, további 4 cikk taxonrevíziókkal és új fajok leírásával elkészítés alatt van. .Az új fajok leírásához és a taxonómiai problémák megoldásához DNS szekvenálást is végzünk, amellyel számtalan taxonómiai problémát oldottunk meg sikeresen. Ezekről és egyes morfológiai bélyegek újabb jelentőségéről 4 nemzetközi szimpóziumon számoltunk be, és részben publikáltuk is. Összehasonlítottuk a hegyek faunáját és clasteranalizissel vizsgáltuk az egyes biotopok fajösszetételét, de pontos biogeográfiai értékelés további hazai faunafeltárások után lehetséges.
Results in English
Enchytraeids are an important group in the mesofauna but considering the Hungarian fauna there is much remains to be done. My intention is to explore the Hungarian fauna and appraise the zoogeographical position of this group. I demand to reach this goal with the support of 3 OTKA fundation what I have gained since 2000. The investigation of the Northern Mountain Range, the Transdanubian Mountains, Mecsek and Villány mountains was carried out until now. In 2009 the exploration of flatland forests and grasslands has started. 74 species from 12 genera were detected from Bakony, Gerecse, Vértes, Mecsek and Villány mountains. 9 species were new to science and 6 species were new to the Hungarian fauna. In addition 2 terrestrial Polychate were found, new to the Hungarian fauna as well. All data of enchytraeids is new to this area. Due to my research in the Northern Mountain Range 92 species are known from the fauna of Hungarian mountains. 4 new species were published and further 4 publications with revisions and new species descriptions are in progress. The determination of the new species was based on DNA sequencing as well: several problem were solved successfully. These results were presented at four international congress and most of them were published. Comparison of the mountain fauna was made and the species composition was accessed by cluster analysis in the biotops. However, accurate biogeographical analysis can be done after the complete faunistical examination.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49635
Decision
Yes

 

List of publications

 
11. K Dózsa-Farkas: Usefulness of the nephridia in the taxonomy of the family of Enchytraeidae (Annelida:Oligochaeta)., In. Pavlíček T. and Cardet P. (Eds.) Advances in Earthworm Taxonomy IV (Annelida: Oligochaeta) (in press)., 2010
12. Dózsa-Farkas K.& Hong, Y.: Three new Hemienchytraeus species from Korea. First data of the enchytraeid (Oligochaeta: Enchytraeidae) and terrestrial Polychaeta (Annelida) fauna., Zootaxa (in press), 2010
13. Boros, G., Cech, G., Ari, E. & Dózsa-Farkas, K.: Extension of employing ITS region in the investigation of Hungarian Fridericia species., In. Pavlíček T. and Cardet P. (Eds.) Advances in Earthworm Taxonomy IV. (in press)., 2010
3. G Cech, K Dózsa-Farkas: Identification of Fridericia schmelzi sp.n. combining morphological characters and PCR-RFLP analysis., In V.,V., Pop and A., A., Pop (eds.), Advances in earthworm Taxonomy II (Annelida: Oligochaeta). University Press Cluj., 99-118., 2005
5. K Dózsa-Farkas, G Cech: Description of a new Fridericia species (Oligochaeta:Enchytraeidae) and its molecular comparison with two morphologically similar species by PCR-RFLP., Zootaxa 1310:53-68., 2006
2. U Graefe, K Dózsa-Farkas, B Christensen: Achaeta unibulba sp. n. A widespread European species (Oligochaeta, Enchytraeidae)., Proceedings of the Estonian Academy of Sciences Biol. Ecol. 54, 4: 271-278, 2005
1. K Dózsa-Farkas: Fridericia eiseni sp. n., a new enchytraeid species close to the Fridericia ratzeli (Eisen, 1872)., Proceedings of the Estonian Academy of Sciences Biol. Ecol. 54, 4: 279-291., 2005
4. K Dózsa-Farkas, G Boross: Achaeta antefolliculata sp.n., a new enchytraeid species (oligochaeta, Enchytraeidae) from the rock Grassland of the Sas-hegy in Hungary., Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 51, 4,: 279-285, 2005
6. K Dózsa-Farkas: Comparative enchytraeid faunistic investigation of the northeastern mountain range in Hungary., Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. (ed. Tajovsky, Schlaghammersky, Pizl)Proc. 8th Cent. Europ. Worksh. Soil Zool. Ceske Budejovice2005, p:29-35,2007., 2007
9. K Dózsa-Farkas: Taxonomical importance of spermathecae (receptacula seminis) with special attention to Enchytraeidae (Annelida: Oligochaeta)., In. Pavlíček& Cardet (Eds.) Advances in Earthworm Taxonomy III (Annelida: Oligochaeta). Proceedings of 3rd IOTM, Cyprus, 2007). Lefkosia: En Tipis Publications,p: 37-62, 2008
7. Boros,G., K Dózsa-Farkas: Peliminary investigations of enchytraeids in Hungarian greenhouses., Newsletter on Enchytaeidae 10: Procedings of 7th Int. Symp. on Enchytraeidae, 2006, Brno, Czech Rep. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brun, Biol., 110: 135-140, 2007
8. Boros, G. & K Dózsa-Farkas: Marionina scintillans sp. n., a new enchytraeid species (Annelida: Oligochaeta) from Hungarian green houses, Acta Zoologica Academiae Scientarum Hungaricae 54 (2), pp. 113-123,, 2008
10. K Dózsa-Farkas: Review of the Fridericia species (Oligochaeta: Enchytraeidae) possessing two spermathecal diverticula and description a new species., Journal of Natural History 43 (17-22): 1043-1065, 2009
Back »