Abiotikus stresszhatások okozta káros változások vizsgálata és csökkentésének lehetőségei gyümölcs- és dísznövények in vitro szaporítása során  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49642
típus K
Vezető kutató Jámborné dr. Benczúr Erzsébet
magyar cím Abiotikus stresszhatások okozta káros változások vizsgálata és csökkentésének lehetőségei gyümölcs- és dísznövények in vitro szaporítása során
Angol cím Analysis of abiotic stress-effects on in vitro propagation of fruit an ornamental plant cultures, and possibilities of prevention
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely _SZIE / Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Dobránszki Judit
Lelik László
Máthé Ákos
Mészáros Annamária
Ördögh Máté
Reményi Mária Lujza
Tillyné dr. Mándy Andrea
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 11.700
FTE (kutatóév egyenérték) 5.73
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Hosta ’Gold Drop’ esetén megállapítottuk, hogy a vizsgált 4 féle citokinin alkalmazása során optimálisnak bizonyult a BA 0,75 mg/l töménységben melynek hatására átlag 3 db 17,9 mm-es sarj keletkezett. Az összes klorofill mennyisége a kontrollhoz (1.195 mg/g) képest csökkent, kivéve a kinetint, ahol nőtt (1,72 mg/g). A POD aktivitás a kontrollhoz képest (58.88 nkat/g) csak a KIN tartalmú táptalajok esetében nőtt (106.73-165.93 nkat/g). A Sorbus redliana ’Burokvölgy’ fajta felszaporításához a 0.75 mg/l BA bizonyult a legjobbnak 8,93 hajtással és 33,7 mm-es sarjakkal. A POD aktivitás értéke is ezen a táptalajon volt a legnagyobb (19.07 nkat/g). A gyökeresítéshez 15 mg/l IVS-t tartalmazó gyökérindukciós, majd AC-t tartalmazó gyökér elongációs táptalajt alkalmaztunk, ezzel 46,33 %-os gyökeresedést értünk el. Az összklorofill legmagasabb mennyisége 2.091 mg/g volt. A POD aktivitás a gyökeresítés során jelentősen megnőtt, legmagasabb értéke 32.79 nkat/g volt. A Sorbus borbasii ’Herkulesfürdő’ fajta esetén a szaporításhoz a legjobbnak a 0,5 mg/l BA+0,5 mg/l TOP kombináció bizonyult 10,23 db sarjjal és 28,1 mm-es sarjhosszúsággal. A gyökeresedési ráta az előzőhöz hasonló módszerrel 79,31 % volt. Az ‘MM106’ alma alany fajta gyökeresítése során minden paramétert figyelembe véve a legjobb eredményt (98 %-os gyökeresedés, 12,08 db gyökér és 18,75 mm hosszúság) akkor értük el, amikor a gyökérindukciós táptalaj 1.5 ml/l Humus® FW-t, és az elongációs táptalaj 2 ml/l Wuxált tartalmazott.
kutatási eredmények (angolul)
For multiplication of Hosta ’Gold Drop’ the best result was achieved with BA 0,75 mg/l, the No. of shoots were 3 and the longest shoots were 17.85 mm. The total chlorophyll content compared to control (1.195 mg/g) decreased, except of KIN (1,72 mg/g). POD activity proved to be the highest with use of KIN (165.93 nkat/g). For multiplication of Sorbus redliana ’Burokvölgy’ the best result was achieved with the use of 0.75 mg/l BA (8.93 shoot, and 33.67 mm long). POD activity was the highest on the same medium (19.07 nkat/g). For rooting root induction medium - which contained 15 mg/l IBA for two days - was used. The best root elongation media contained of 1.5 g/l AC. The No. of roots was 3.84 and the rooting % was 46.33. The highest chlorophyll content was found on the medium with 1 g/l AC (2.091 mg/g). The POD activity of root formation compared to the results of multiplication was significantly higher: 32.79 nkat/g. For the optimal proliferation of Sorbus borbasii ’Herkulesfürdő’ the combination of 0.5 mg/l BA+0.5 mg/l TOP proved to be the best with 10.23 shoots. The best medium for rooting was the same as for S. redliana with 4 roots, and 79.31 % of rooting. Considering all parameters for rooting of ‘MM106’ apple rootstock, the best result (rooting rate: 98 %, number of roots per shoots: 12.08 and length of roots: 18.75 mm) was achieved when the root induction medium contained 1.5 ml/l Humus® FW and the root elongation medium was supplemented with 2 ml/l Wuxal.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49642
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ördögh Máté, Jámborné Benczúr Erzsébet, Mándy Andrea, Reményi Mária-Lujza, Stefanovicsné Bányai É., Lelik Lészló: A meta-topolin és kinetin hatása Sorbus redliana 'Burokvölgy' hajtássokszorozására., Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, poszter, októbar 19-21., 82-83., 2005
Ördögh Máté, Jámborné Benczúr Erzsébet: A Sorbus redliana 'Burokvölgy' mikroszaporítása (Felszaporítási szakasz)., IV. Kárpátmedencei Biológiai Szimpózium. Előadáskötet. Budapest, október 17-19. 321-327., 2005
Fodor Sára, Bisztray György, Deák Tamás, Jámborné Benczúr Erzsébet: Hársak mikroszaporítása és genetikai vizsgálata, Kertgazdaság, Különkiadás: "A fajtválaszték növelése a kertészetben" 255-264., 2005
Fodor Sára, Bisztray György, Deák Tamás, Jámborné Benczúr Erzsébet: Hársak mikroszaporítása és genetikai vizsgálata, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, poszter, októbar 19-21., 40-41., 2005
Ördögh M., Jámborné Benczúr E.,Tilly-Mándy A., Lelik L.: The effects of growth regulators in proliferation of Sorbus redliana 'Burokvölgy', Int. J. of Hort. Sci. 12. (1) 77-84., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tilly-Mándy A.: Results in in vitro propagation of Sorbus redliana 'Burokvölgy' a Hungarian breed ornameatal tree., XXII. EUCARPIA Symposium, Section of Ornamentals: "Breeding for Beauty" 11-15 September, Sanremo, Italy, Book of Abstracts P-60 34., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E.,Tilly-Mándy A., Lelik L., Stefanovits-Bányai É.: In vitro multiplication of Sorbus redliana 'Burokvölgy', 11th IAPTCetB Congress August 13-18. Beijing, China, Book of Abstracts P-1530, 181., 2006
Ördögh M., Máthé A., Jámborné Benczúr E., Tilly-Mándy A., Lelik L.: Effect of citokinins on the multiplication of Sorbus redliana 'Burokvölgy', 27th International Horticultural Congress et Exhibition August 13-19. Seoul, Korea, Book of Abstracts 143-144., 2006
Ördögh M., Tillyné Mándy A., Jámborné Benczúr E.: Anatómiai változások különféle citokininek hatására in vitro tenyésztett Sorbus redliana 'Burokvölgy' növények leveleiben, XII. Magyar Növényanatómiai Szimpózium Sárkány Sándor emlékére Budapest MTA, június 22-23. 114-118., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L.: Különféle citokininek hatásának vizsgálata Sorbus redliana 'Burokvölgy' in vitro tenyészetében, Kertgazdaság 38:1. 56-60., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L.: Különféle citokininek hatása egy hazai berkenyefajta a Sorbus redliana 'Burokvölgy' in vitro szaporítására, XII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapest március 7-8. Összefoglalók 45., 2006
Kohut E., Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Máthé Á: Results with the estbilishment of in vitro cultire of Leucojum aestivum, Int. J. of Hort. Sci. 13 (2) 67-71, 2007
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Kohut E., Lelik L.: A Sorbus borbásii 'Herkulesfürdő' in vitro felszaporítása, V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium Magyar Biológiai Társaság, 2007 szeptember 20-22. Budapest Előadáskötet 367-376, 2007
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L.: Különféle növekedésszabályozók hatása a Sorbus borbásii 'Herkulesfürdő' in vitro tenyészeteiben, XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapest, március 12. Összefoglalók 111, 2007
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L., Szafián Zs.: Különféle növekedésszabályozó anyagok hatásának vizsgálata Hosta 'Gold Drop' in vitro felszaporításánál, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak BCE Budapest Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, Összefoglalók, poszter, november 7-8. 70-71, 2007
Tillyné Mándy A., Császár O., Ördögh M., Szafián Zs., Jámborné Benczúr E., Stefanovitsné Bányai É.: A Titavit hatása Hosta 'Dew Drop' in vitro tenyészetére, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak BCE Budapest Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, Összefoglalók, poszter, november 7-8. 88-89, 2007
Mosonyi D., Ördögh M., Tillyné Mándy A., Jámborné Benczúr E., Szafián Zs.: Különböző citokininek hatása Hemerocallis 'Carey Quinn' in vitro szaporítására és növekedésére, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak BCE Budapest Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, Összefoglalók, poszter, november 7-8. 64-65, 2007
Mészáros A., Halász K., Ördögh M., Jámborné Benczúr E.: Egy természetes anyag, a Triakontanol alkalmazási lehetőségéenek vizsgálata a gerbera (Gerbera jamesonii Bolus) mikroszaporítási folyamatában, Kertgazdaság 40. (1) 39-44., 2008
Kohut E., Ördögh M., Jámborné Benczúr E.: A hűtés hatása a Leucojum aestivum in vitro tenyészeteinek indítására, Kertgazdaság 40. (3) 45-49., 2008
Jámborné Benczúr E., Kohut E., Mosonyi I. Ördögh M.,: Eredmények a védett nyári tőzike in vitro szaporításához, XIV. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapset, 2008. március 12. Összefoglalók 72., 2008
Öördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Mosonyi I. D.: Különböző citokininek hatásának vizsgálata Hemerocallis 'Carey Quinn' in vitro felszaporítása során, XIV. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapset, 2008. március 12. Összefoglalók 76., 2008
Dobránszki J., Magyarné Tábori K., Jámborné Benczúr E: A Humus® FW hatása az in vitro alma (Malus domestica Borkh.) növények gyökeresedésére, Kertgazdaság (in press), 2009
Ördögh, M., Jámbor-Benczúr E., Tilly-Mándy A., Lelik L.: Effects of different cytokinins on proliferation of Sorbus borbasii ‘Herkulesfürdő’, Propagation of Ornamental Plants 9 (1) 43-46., 2009
Ördögh M., Jámborné Benczúr E.: A gvajakol-peroxidáz enzim aktivitásának vizsgálata Sorbus redliana ‘Burokvölgy’ berkenyefajta in vitro felszaporításánál és gyökeresítésénél., „Hagyomány és haladás a növénynemesítésben“ XV. Növénynemesítési Tudományos Napok 2009. március 17. MTA Agártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága 377-381., 2009
vissza »