Rural hungarian society and culture during the Kadar-era (1960-1990)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49649
Type F
Principal investigator Bali, János
Title in Hungarian Falusi életmód és társadalom a Kádár-korszakban. Néprajzi diakron vizsgálat.
Title in English Rural hungarian society and culture during the Kadar-era (1960-1990)
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Ethnography (Eötvös Loránd University)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 4.720
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Fő kutatási témám a falusi életmód, társadalom és gazdaság átalakulása Magyarországon, a 20. század második felében, számos alapvető kérdést vetett fel. Az 1962-ben befejeződő kolhozosítással, paraszti gazdaságok erőszakos megszűntetésével valójában felszámolódott a parasztság? Úgy vélem a maga komplexitásában igen, ám számos területen, mint az értékrend, a mentalitás, a gazdálkodás, az életmód és a társadalmi szerveződés bizonyos elemei, továbbra is paraszti módon éltek és gondolkodtak a falvakban. Különösen azok a jelenségek foglalkoztattak, amelyekben a makroszintű politikai (gazdasági és társadalmi) folyamatokhoz alkalmazkodva olyan megoldások születtek, melyek már nem nevezhetők hagyományos parasztinak, de még nem is városiasnak. Az alkalmazkodás és az adaptáció kérdésén belül különösen olyan témákat vizsgáltam meg részletesen, mint a falusi lakóudvar és - építmények változása (összefüggésben az értékrend- és a társadalmi szerepváltozással), a "tiszta udvar, rendes ház" mozgalom; a falusi sütő- és főzőspecialisták tevékenysége; a közlekedés-szállítás témájában a csettegők és a falusi mozdonyvezetők; a "második gazdaságon" belül elsősorban a nagyobb döntési önállósággal körülírható kertészetek kérdése.
Results in English
My main research topic – rural lifestyle, social and economic change in Hungary in the second half of the 20th century – brings up many essential issues. Has peasantry really disappeared with the establishment of the collective farm system carried out by 1962 that forcefully abolished peasant proprietorship? In my opinion as a complex system it has disappeared, but there are many areas where the scale of values, mentality, some elements of farming, lifestyle and social organization still reflect the former system, and in the villages people still follow the peasant lifestyle and way of thinking. In the last years I made a fieldwork in some villages all over Hungary. My research focused on an interdisciplinary – ethnographic, cultural ecologic, social and economic anthropologic, economic historical – examination of at least 10 settlements. The first question was how the economic mentality and the value-system changed on the local level. I am interested especially in those phenomena that show such solutions that – while adapting to the macro-level political (economic and social) processes – cannot be called traditional rural, but are not yet townish either.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49649
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bali János: Zártkerti gazdálkodás a 20. század második felében, Ethnographia 2005/2, 2006
Bali János: A lokális tradíció és a helyi közösségszerveződés a falusi főzőfesztiválok tükrében, „A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után” VII. falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz. Pécs., 2007
Bali János: The clicker. Home made rural engine-driven vehicle and process machine in Hungary in the second half of the 20th century., Ethnos, 2008
Bali János: Nemzettudat versus etnikai tudat a maradéki magyarok körében, Bennünk élő múlt. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Szerk: Papp Richárd - Szarka László, 2008
Bali János: Mozdonyvezetők a falusi társadalom kapcsolathálójában a 20. század második felében, A sorompó két oldalán: a vasút és a népélet. Szerk.: Bali János - Máté György, 2007
Bali János: A falusi sütő- és főzőasszonyok a 20. század második felében: a tradíció és a modernizáció mezsgyéjén, Mézeskrémes. Falusi sütő- és főzőasszonyok és a köznépi táplálkozás átalakulása. Szerk.: Bali János - Máté György, 2008
Bali János - Máté György szerk.: Mézeskrémes. Néprajzi dolgozatok a falusi sütő- és főzőspecialistákról, Budapest, 2008
Bali János - Máté György szerk.: Talpfák: a vasút és a népélet, Budapest, 2007
Bali János - Turai Tünde szerk.: Élet/Út/Írások. Tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére, Budapest, 2009
Bali János: A falusi lakóudvar esztétikai- és funkcióváltozása a Kádár-korszakban, A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2008. 11. 12-én tartott konferenciájának előadásai, 2009
Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005
Bali János: A középhegységi paraszt ökotípusa, Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXII. Szerk. Vargyas Gábor – Berta Péter. MTA NKI, 2005
Bali János: Falusi sütő- és főzőspecialisták a 20. század második felében, Kutatás-módszertani kerekasztal beszélgetés és szakmai workshopjára a Szabadtéri Néprajzi Múzeum K62412 sz. OTKA kutatási programjának (A 20. század falusi építészetének,, 2007
Bali János: Érdek- és értékütközések falun, Kerekasztal-beszélgetés a Szimbiózis Napok 2007, Kulturális antropológiai fesztivál keretében. 2007. május 11. Kortárs Építészeti Központ, Budapest, Nefelejcs u. 26., 2007
Bali János: A hagyomány és a polgárosodás szerepe Bátonyterenyén egy élhető jövőért, VIII. Bátonyterenyei Városnap és bányásznapi megemlékezés. 2007. augusztus 31. Bátonyterenye, Városház, Konferenciaterem, 2007
Bali János: Domesztikációs stratégiák Borsodnádasdon, Az életvezetési stratégiák változatai egy észak-magyarországi kisvárosban a 20. század második felében. Kerekasztal-beszélgetés a „Borsodnádasd 2006-2007” kutatás résztv, 2007
Bali János: A cigány kisebbségi önkormányzatok szerepe az aprófalusi gazdálkodás élénkítésében, Remények és realitások az aprófalvas perifériákon. Az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért című NKFP-kutatás záró konferenciája. MTA RKK. 2007. november 16. MT, 2007
Bali János: Otthonosság- és határkoncepciók az Engels-telepen a bánya bezárását követően., Fiatalok Márkus István nyomdokain: Falukutatók Borsodnádasdon c. konferencia. Emlékülés és konferencia a Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Néprajzi Társaság Városnépraj, 2007
Bali János: Engels telep. Életstratégiák egy észak-magyarországi kisvárosban a bánya bezárását követően, A Magyar Tudomány Hete 2007 „A tudomány iskolája”. Bölcsész- és társadalomtudományi konferencia előadásai. Szerk.: Bán Anetta és Kadocsa László. Dunaújváros., 2007
Bali János: Hagyomány és modernizáció a nógrádi málnatmesztésben, Hagyomány és modernizáció vidéken, utóparaszti hagyományok a rendszerváltás után. Szerk.: Szilágyi Miklós - Schwarcz Gyöngyi – Szarvas Zsuzsa. MTA NKI, 2005
Bali János: Etnikai- és gazdálkodási kontaktzónából termelési táj: a Börzsöny-vidék a 20. században, Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Szerk.: Klamár Zoltán. Aszód, 2005
Bali János: A mozdonyvezetők szerepe a falusi életmód urbanzációjában, "Közösségek szerepének átalakulása a 20. század népi társadalmában". XVI. Néprajzi Szeminárium, Domaszék - Szeged, 2008. április 16-19., 2008
Bali János: A falusi életmód alkalmazkodási mintái a Kádár-korszakban, A Dunaújvárosi Főiskola "Tudomány napi" konferenciájának előadása. Szerk.: Kadocsa László - Rádai Levente. Dunaújváros, 2006
Back »