Gyermekkor-kutatás interdiszciplináris keretekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49675
típus K
Vezető kutató Szabolcs Éva
magyar cím Gyermekkor-kutatás interdiszciplináris keretekben
Angol cím Researching childhood in an interdisciplinary context
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Ambrusné dr. Kéri Katalin
Golnhofer Erzsébet
Mann Miklós
Rácz Sándor
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.750
FTE (kutatóév egyenérték) 2.60
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a gyermekkor ún. új szociológiai szemléletmódjával vizsgálta a gyermeklét különböző aspektusait. Eszerint ha az emberiség idő-és térbeli horizontján végigtekintünk, akkor nem egy mindenhol és mindenkor érvényes univerzális gyermekkorral találkozunk, hanem egy adott kultúrában, közösségben létezővel. Ennek érvényesítésére törekedtünk a kutatásban. A gyermekkor történeti vizsgálata során dualizmus kori gyermekség-megközelítések (veszélyeztetett gyermekek, az iskolás gyermek) elemzése történt meg. Hazai viszonylatban először született ikonográfiai módszerű vizsgálat az 1950-es évek gyermekképéről. Narratív megközelítéssel az írott visszaemlékező szövegek történeti felhasználására tettünk kísérletet Mélyinterjúk narratív elemzésével az emlékezők gyermekkorát igyekeztünk feltárni, az emlékezetkutatás történeti problémáira figyelemmel. A gyermekkor új szociológiai megközelítésére alapozva a gyermekség mint kulturálisan változó csoport vizsgálatát a pedagógiai etnográfia módszerével, a kulturális antropológia segítségével végeztük (pl. résztvevő megfigyeléssel egy szalagavató bál történéseinek elemzését és roma gyermekek életének mindennapjait). A gyermek-és ifjúkor új szemléletű kutatása további hazai és nemzetközi publikációkban is tükröződik.
kutatási eredmények (angolul)
The research aimed at investigating childhood by employing the new sociological approach.According to this approach of childhood the spatial and historical dimensions of mankind refer to different childhoods in different cultural contexts instead of a universally relevant, childhood. The research attempted to argue for this issue. Researching into the history of childhood covered several constructions of childhood in the Dual Monarchy (children at risk, the emergence of the school child). The research comprised a pioneer work of iconographical analysis of childhood of the 1950s. Another branch of the research attempted to use a narrative approach of analysing written recollections about school life. A narrative analysis of depth interviews attempted to reveal the childhoods of interviewed elderly people in the 1950s and 60s - these latter two historical investigations considered the historical problems of using recollections as historical sources. The emergence of the new sociology of childhood focused on children as culturally, characterised groups We used this approach in educational ethnograpy by participation observation investigating a school leaving ceremony and cultural anthropology by participation observation in researching the everyday lives of Roma children. A further attempt on renewing research on children is reflected in several publications in Hungary and abroad.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49675
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Johanna Hopfner/András Németh/Éva Szabolcs (Hrsg): Kindheit - Schule - Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008, Peter Lang, 2009
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: A gyermekkor narratívái, Tanulmányok a neveléstudományok köréből, 2006
Golnhofer Erzsébet: Változatos tanulói önképek - narratív elemzés, VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006. október, 2006
Szabolcs Éva: Gyermekkor: tudományok között, II. Nemzetközi Projektpedagógiai Konferencia, 2006. febr. Kecskemét, 2006
Golnhofer Erzsébet: Az iskola mint tanuló szervezet, Tanuló szervezet - eredményes oktatás, Lillafüred, 2006. november, 2006
Golnhofer E. Szabolcs É.: Régmúlt idők iskolái, Kiss Árpád Konferencia, 2007. szeptember 28. Debrecen, 2007
Golnhofer E. - Szabolcs É.: Az iskolai időre valő visszaemlékezés, Történeti antropológia - Pannon Egyetem, 2007. november 30. Veszprém, 2007
Kéri Katalin: Hervasztó jelen, virágzó jövő. Gyermekábrázolások a Nők Lapja címoldalán az 1950-es években, kézirat, 2007
Szabolcs Éva szerk.: Milyen a gyerekcigány?, Eötvös József Könyvkiadó, 2007
Hegedüs Judit - Szabolcs Éva: A gyermekről alkotott nézetek differenciálódása a Néptanítók Lapjában, VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2007. október, 2007
Szabolcs Éva szerk.: Ifjúkorok, gyermekvilágok I., Eötvös József Könyvkiadó, 2009
Szabolcs Éva szerk.: Ifjúkorok, gyermekvilágok II., Eötvös József Könyvkiadó, 2009
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva szerk.: Iskola és történeti emlékezet. Egy 194-48-as iskolai ankét, Gondolat Kiadó, 2009
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva:: Narratíva és gyermekkor-kutatás, Országos Neveléstudományi Konferencia, Kiss Árpád Emlékkonferencia, 2009
Szabolcs Éva: Az iskolás gyermek konstrukciója 1868-1906, Gondolat Kiadó (megjelenés alatt), 2010
BAska Gabriella:: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján, Gondolat Kiadó (megjelenés alatt), 2010
Hegedüs Judit:: Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból, Gondolat Kiadó (megjelenés alatt), 2010
vissza »