Multikulturalizmus, identitás és integráció a magyar és román történelemben a reformációtól a liberalizmusig (Forráskiadás és monografikus kutatások magyar-román együttműködésben)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49677
típus K
Vezető kutató Miskolczy Ambrus
magyar cím Multikulturalizmus, identitás és integráció a magyar és román történelemben a reformációtól a liberalizmusig (Forráskiadás és monografikus kutatások magyar-román együttműködésben)
Angol cím Multiculturalism, identity and integration in the hungarian and rumanian history from reformation to the liberalism
zsűri Történelem
Kutatóhely Romanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Nagy Levente
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.870
FTE (kutatóév egyenérték) 1.20
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A multikulturalizmus azon történeti jelenségek közé tartozik, amelyek áldozatul estek a historizáló nemzeti diskurzusoknak, és sok vonatkozásban napjaink leegyszerűsítésekbe hajló posztmodernizáló közbeszéd-kísérleteinek. A multikulturalizmus számunkra azt az etnikai, vallási és politikai sokszínűséget jelzi, amely paradox módon egyik alapja lehetett a közjó nevében és célzatával a felvilágosodás és a liberalizmus korában alulról és felülről egyaránt kibontakozó integratív törekvéseknek, amelyek egymást is keresztezték, ugyanakkor termékenyen is hathattak egymásra. Meg vagyunk győződve, hogy az EU-ba való bekerülésünk után a magyar-román viszony jelentősége felértékelődik. Közös történelmi örökségünk kutatása alapfeladat, amely további alapkutatásokat és monografikus feldolgozásokat igényel. A hagyomány és megújulás erőterében új teljesítmény alapja a forráskiadás, amit igyekeztünk maradéktalanül teljesíteni is. A regionális és etnikai feszültségeket pedig az oldhatja, ha a forrásértelmezésre és a monografikus építkezésre olyan reflexív szemlélet jegyében kerül sor, amely a multikulturalizmust nem politikai szlogenként kezeli, hanem a múlt, jelen és jövő sokszínűségét úgy vizsgálja, hogy a véltnél bonyolultabb identitásérzések kiteljesedhessenek, az integráció dialógust jelentsen és nem pedig kényszercivilizációt.
kutatási eredmények (angolul)
The Hungariaen and Romanian culture will be analyzed in a comparatistic perspective as a longue durée phenomenon from the Reformation to the appearance of the modern political liberalism. We will focus on its paradigmatic forms, which are the culture of the secret societies, the culture of the private societies and the modern publicity, i. e. the modern public life. Confronting the different paradigms we try to contribute to the great debate of the Hungarian historiography on he the relationship between the enlightenment and the modern liberalism. The presentation of the interlocking of Romanian and Hungarian history can be a valuable contribution to the revival of the new historiography of our countries.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2017/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Radu Rosetti, Meinolf Arens, Daniel Bein, Demény Lajos: Rendhagyó nézetek a csángókról, Convietuire-Együtélés, 2005
Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem, Lucidus, 2008
Miskolczy Ambrus: mítoszok és ellenmítoszok között, napút Kiadó, Bp.,, 2008
Miskolczy Ambrus: A magyr-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén, Egyháztörténeti Szemle 2. sz., 8-58, 2005
Miskolczy Ambrus: A nemzeti kérdés zátonyain 1848-1849-ben, Convietiure (Szeged), 1-4.sz, 31-42, 2005
Miskolczy Ambrus: Természetkultusz és cigánykép. Magyar és román párhuzamok, Századok, 3. sz., 761-780, 2008
Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem, Pro Minoritate, nyár, 26-28, 2005
Miskolczy Ambrus: Horn Ede zsidó identitása és annak ellentmondásai, Szövegkönyv. Tanulmányok kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, Ráció Kiadó, 340-356., 2005
Miskolczy Ambrus: Was ist der Ungarn? Alternativen zum ungarischen Nationalkarachter?, Nation und Nationenebildung in Össtereich-Ungarn 1848-1849, szerk. Endre Kiss, Justin Stagl, Wien, LIT Verlag, 115-130, 2006
Miskolczy Ambrus: Kossuth Eperjesen, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2007
Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között, Lucidus Könyvkiadó, Budapest, 2007
Nagy Levente: Draculától a Vasgárdáig, Convietuire-Együtélés, 2006
Nagy Levente: Az ellhalgatás naplója vagy valami más, Lymbus, 2007
Nagy Levente: Magyar kutatógenerációk és a Marsili-hagyaték, Humanizmus, religio, identitástudat. (Tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről, szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Debrecen, 248-268, 2008
Nagy Levente: Luigi Ferdinando Marsili és a budai könyvtár(ak), Magyar Könyvszemle, 2009/1, 29-46, 2009
vissza »